Informativni listi o karcinogenih, reprotoksinih, hormonskih motilcih, alergenih:

Septembra 2023 je bil posodobljen seznam informativnih listov Roadmap on carcinogens v slovenščini na 21 snovi in postopkov (dostop do celotnega seznama):

NAVODILO za dostop: S klikom na spodnji seznam se vam odpre dostop do informativnega lista za posamezno snov ali postopek – Informacijo najdete pod rdečim poljem z naslovom!

Abrazija (postopek)

Zgorevanje (postopek)

Akrilamid

Azbest

Benzen

Berilij

Etilenoksid

Formaldehid

Hidrazin

Hlapi, ki nastajajo pri varjenju – vključno z CR(VI) spojinami

Izpušni plini dizelskih motorjev

Kadmij

Lesni prah

Nikelj

Odpadna mineralna olja

Policiklični aromatski ogljikovodiki – PAO

Prah kristalnega kremena

Šestvalentni krom

Svinec

Trikloretilen

Vinilklorid


Primer informativnega lista (pred septembrom 2023):

Azbest

Benzen

Bisfenoli iz zbirke podatkov NIJZ

Formaldehid

Ftalati iz zbirke podatkov NIJZ

Hlapi, ki nastajajo pri varjenju

Izpuhi dizel motorjev

Kremenov prah

Krom VI in krom VI  iz zbirke podatkov NIJZ

Parabeni iz zbirke podatkov NIJZ

Policiklični aromatski ogljikovodiki in PAH iz zbirke podatkov NIJZ

Prah lesa

Vinilklorid

Trikloroetilen

Svinec

Nikelj

Hidrazin

Akrilamid

Berilij

Kadmij

Etilen oksid

______________________________________

Glej tudi publikacijo ZSSS:

IZBRANE/POMEMBNEJŠE POKLICNE BOLEZNI