Nič smrti pri delu

Kampanja ETUC 28. april 2022 – 28. april 2023: Nič smrti pri delu

Zero Death At Work, IWMD 2022-2023

#IWMD22

#ZeroDeathAtWork 

Od leta 1996 sindikati na vseh celinah na 28. april obeležujejo “Mednarodni delavski spominski dan” na delavce, ubite in poškodovane na delovnem mestu. Tej tradiciji se je od leta 2003 pridružila tudi Mednarodna organizacija dela (ILO) s svojim Svetovnim dnevom varnosti in zdravja pri delu.

Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) je 28. aprila 2022 javnosti posredovala svoj “Manifest za nič smrti, povezanih z delom“. Do 28. aprila 2023 bo z njim podpirala iniciative na evropski in nacionalni ravni za dosego cilja iz Strateškega okvira EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2021–2027do 2030 nič smrti, povezanih z delom.

Prevod manifesta v slovenščino (verzija v angleščini in slovenščini) na tej povezavi

ETUC trdi, da “nič smrti pri delu” ni utopija. Trend v vsej EU je namreč, da število smrtnih nezgod pri delu konstantno pada. Claes-Mikael Stahl, namestnik generalnega sekretarja ETUC je ob objavi manifesta opozoril na napovedi analize ETUC, da pa je med letoma 2020 in 2029 pričakovati še dodatnih  27.041 smrti na delovnem mestu, ki bi jih bilo mogoče preprečiti. Analiza je pokazala še, da smemo ob nespremenjenih trendih pričakovati konec umiranja na delovnih mestih v EU šele leta 2055. Če pa bodo EU voditelji predpisali več usposabljanja za varno delo in več inšpekcijskega nadzora, se bodo trendi pospešili in umiranja bo lahko konec že  najkasneje 2030.

Podatki o številu smrtnih nezgod pri delu v Sloveniji 2005-2021 po podatkih IRSD na tej povezavi

Napoved ETUC ob tem nespremenjenem trendu na podlagi Eurostat-ove statistike ESAW: v Sloveniji bo nič smrtnih nezgod pri delu leta 2035, v obdobju 2020-2030 pa se bo verjetno pri delu smrtno ponesrečilo še 101 delavcev. Glej analizo na tej povezavi

 

Pojasnilo ETUC: Upoštevajte, da ta analiza zagotavlja le grobo oceno ničelnega obdobja, če bomo napredovali podobno hitro kot v intervalu 2010-2019 in linearno. Malo verjetno pa je, da bo trend potekal strogo linearno, tako zaradi spreminjajočega se političnega okolja v Evropi in državah članicah kot zaradi dejstva, da se bo upadanje z napredovanjem trenda verjetno izravnalo.

 

ETUC poziva voditelje EU tudi, da se poleg z nezgodami na delovnem mestu spoprimejo tudi s poklicnim rakom, ki letno terja življenje več kot 100.000 ljudi, ter hkrati storijo kaj še za zaščito delavcev pred vse pogostejšimi ekstremnimi vremenskimi pojavi, povzročenimi s podnebnimi spremembami.

Iz manifesta: “Evropsko unijo, vlade držav članic in delodajalce pozivamo, naj se resnično zavežejo in ustrezno ukrepajo, da se doseže nič smrti, povezanih z delom. Bolj kot besede bodo pomembna dejanja Evrope.”

Sporočilo ETUC ob objavi manifesta Nič smrti pri delu z izjavo Claes-Mikael Stahl (v angleščini in slovenščini) na tej povezavi 

Napovedi števila smrtnih nezgod za EU in izbrane države, omenjene v sporočilu ETUC, na tej povezavi

ETUC je k podpisu manifesta povabil ne le vodje evropskih sindikatov ampak tudi poslance Evropskega parlamenta, ministre v državah članicah, nekatere evropske poklicne organizacije na področju zdravja, predstavnike uglednih univerz  ter urednike uglednih publikacij na področju varnosti in zdravja pri delu.

Iz Slovenije so se pod manifest podpisali in s tem izrazili svojo družbeno angažiranost (zaporedna številka na seznamu podpisanih – glej tekst v ang. ali fran. originalu):

27.   Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,
55.   Dr. Maja Metelko, odgovorna urednica slovenske strokovne revije Delo in varnost (izhaja že 65 let)
68.   Izr. prof. dr. Simon Schnabl, predstojnik Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.

Manifest v angleščini z 69 podpisi na tej povezavi

Manifest v francoščini z 69 podpisi na tej povezavi

Predsednica ZSSS Lidija Jerkič je manifest posredovala Vladi RS in jo pozvala, naj sledi pozivom manifesta, ter ukrepa za sprejem predpisov za prevencijo nezgod pri delu in poklicnih bolezni ter okrepi inšpekcijski nadzor njihovega izvajanja, da bo tudi v Sloveniji do leta 2030 dosežen strateški cilj EU »nič smrti, povezanih z delom«.

Poziv predsednice ZSSS Lidiji Jerkič Vladi RS k ukrepanju v skladu z manifestom na tej povezavi

 

Prevod manifesta v slovenščino (verzija v EN in v SI)  na tej povezavi

 

Grafična podoba kampanje:

Grafična podoba kampanje 1 (v slovenščini) na tej povezavi

Grafična podoba kampanje 2 (v slovenščini) na tej povezavi

Grafična podoba kampanje 3 (v slovenščini) na tej povezavi

V angleščini: Graphics for social media in different formats for Twitter, Facebook and LinkedIn

_____________________________________________________

E-novice o kampanji:

34/2022 e-novica ZSSS 7. 7. 2022): Peticija ETUC “Delo ne sme ubijati – zahteva za nič smrti pri delu”

18/2022 e-novica ZSSS (28. 4. 2022): Manifest za nič smrti, povezanih z delom

21/2022 e-novica ZSSS (13. 5. 2022): Šest mrtvih v eksploziji v Melamin Kočevje