Nanomateriali

MATERIALI

KODEKS OBNAŠANJA BAuA ZA VARNO DELO Z NANOMATERIALI, OKTOBER 2015

Nemški federalni inštitut za varnost in zdravje pri delu (BAuA) je objavil kodeks obnašanja za varno ravnanje z nanomateriali v raziskovalnih inštitutih in pri malih in srednjih delodajalcih. Kodeks z naslovom “Varno ravnanje z nanomateriali in drugimi naprednimi materiali na delovnih mestih” (angleško ‘ Safe handling of nanomaterials and other advanced materials in) podpira ocenjevanje tveganja in upravljanje s tveganji pri delu z nanomateriali. V praksi določa štiri kriterije za ustrezno oceno tveganja.

Ti kriteriji ocenijo fizikalno stanje nanomaterialov (prisotne v matriki, v tekočem stanju ali v obliki prahu), topnost nanomateriala, morfologijo oz. obliko nanomateriala, toksičnost snovi nano obsega.

Na podlagi teh kriterijev je mogoče oblikovati ravni varnostne strategije za vsako od skupin nanomaterialov. Varnostna strategija temelji na previdnostnem pristopu in uporablja prioritetni seznam načela STOP: nadomestitev, tehnični ukrepi, organizacijski ukrepi in osebna varovalna oprema.

Kodeks obnašanja BAuA, 2015
Kaj moram vedeti o nanomaterialih?

Primeri uporabe nanomaterialov pri delu

Kaj je nano?

So nanomateriali zdravstveno in varnostno tveganje za delavce?

Kako lahko vem, če se nanomateriali uporabljajo na mojem delovnem mestu?

Koraki za preprečevanje izpostavljenosti delavcev nano materialom na delovnem mestu

Delite svoje znanje in izkušnje

Kaj morate vedeti: Strokovni delavec za varnost pri delu, vam mora odgovori na ta vprašanja …