Kampanja 28. april 2020: Koronavirus

PLAKATI ETUC OB 28. APRILU 2020

Spominjaj se delavcev, ki so izgubili svoje življenje!

Zaščitite delavce na prvi bojni črti proti epidemiji.

Aplavz je dober, še boljše je spodobno bolniško nadomestilo.

Pravica do bolniškega nadomestila za vse ne glede na vrsto pogodbe o delu.

Aplavz je dober, še boljše je investiranje v javno zdravstvo.

Investirajte v javno zdravstvo!

 

Izboljšajte plače in delovne razmere zaposlenih v zdravstvu in dolgotrajni negi!

Aplavz je dober, zvišana plača je boljša!

Vlagajte v varnost in zdravje pri delu!

Izboljšajte plače in delovne razmere zaposlenih v zdravstvu in dolgotrajni negi!

Vlagajte v varnost in zdravje pri delu!

 

 

 

 

IZBRANE/POMEMBNEJŠE POKLICNE BOLEZNI: OCENJEVANJE TVEGANJA ZA NASTANEK POKLICNIH BOLEZNI

Avtorji Kliničnega inštituta za medicino dela prometa in športa (KIMPDŠ), UKC Ljubljana: Metoda Dodič Fikfak, Alenka Franko, Alenka Škerjanc, Martin Kurent

Publikacija “Izbrane/pomembnejše poklicne bolezni” je nastala v okviru projekta ZSSS “Boljše poklicno zdravje delavcev z usposabljanjem delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu za učinkovito sodelovanje pri ocenjevanju tveganja – Delavski zaupnik 2015-2016”. Projekt je sofinanciral Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na podlagi javnega razpisa za sofinaciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 (UL RS 8/2015).

Publikacija je bila leta 2016 natisnjena v nakladi 2000 izvodov in je namenjena delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu. ZSSS pa jo je v sodelovanju z društvi varnostnih inženirjev brezplačno razdelila vsem strokovnim delavcem za varnost pri delu ter v sodelovanju z KIMPDŠ vsem izvajalcem medicine dela, ki za individualne delodajalce pripravljajo strokovne podlage za izjavo o varnosti z oceno tveganja. Namen je bil spodbuditi ocenjevanje tveganja za nastanek poklicnih bolezni.

Izbrane/pomembnejše poklicne bolezni – Ocenjevanje tveganja za nastanek poklicnih bolezni – priročnik

PRIROČNIK ZA DELAVSKE ZAUPNIKE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU: UČINKOVITO OCENJEVANJE TVEGANJA

Avtorji Janez Fabijan, Igor Ivanetič, Sandra Senčič in Lučka Böhm so v njem na poljuden način predstavili vse, kar mora delavski zaupnik vedeti, da se bo znašel v vlogi predstavnika interesa delavcev v delodajalčevem postopku ocenjevanja tveganja.

Priročnik za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu “Učinkovito ocenjevanje tveganja” je leta 2016 nastal v okviru projekta ZSSS “Boljše poklicno zdravje delavcev z usposabljanjem delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu za učinkovito sodelovanje pri ocenjevanju tveganja – Delavski zaupnik 2015-2016”. Projekt je sofinanciral Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na podlagi javnega razpisa za sofinaciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 (UL RS 8/2015).

ŽEPNI PRIROČNIK ZA DELAVSKE ZAUPNIKE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Žepni priročnik za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu je nastal leta 2014 v okviru projekta “Boljše poklicno zdravje delavcev z usposabljanjem delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu”, ki ga je sofinanciral Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na podlagi javnega razpisa za sofinaciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014.

Deset avtorjev je na 258 straneh opisalo vse elemente sistema varnosti in zdravja pri delu, kar bo v pomoč delavskemu zaupniku za varnost in zdravje pri delu pri pripravah na posvetovanje z delodajalcem.

Žepni priročnik za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu 

PRIROČNIK ZA DELAVSKE PREDSTAVNIKE: UČINKOVITO ZASTOPANJE INTERESOV DELAVCEV ZA VARNO IN ZDRAVO DELO

Priročnik za delavske predstavnike “Učinkovito zastopanje interesov delavcev za varno in zdravo delo” je nastal leta 2014 v okviru projekta “Boljše poklicno zdravje delavcev z usposabljanjem delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu”, ki ga je sofinanciral Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na podlagi javnega razpisa za sofinaciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014.

Priročnik predstavlja veščine in znanja, ki bodo delavskemu zaupniku za varnost in zdravje pri delu omogočile učinkovito zastopanje inetersov delavcev na posvetovanjih z delodajalcem.

Priročnik za delavske predstavnike: Učinkovito zastopanje interesov delavcev za varno in zdravo delo (dostopen v e-učilnici ZSSS, le za registrirane uporabnike)

PRIROČNIK ZA DELAVSKO SOUPRAVLJANJE: VOLITVE SVETA DELAVCEV, DELAVSKEGA ZAUPNIKA, DELAVSKEGA ZAUPNIKA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, ZAKAJ IZVOLITI, KAKO IZVOLITI, NALOGE IN PRISTOJNOSTI

Priročnik za delavsko soupravljanje “Volitve sveta delavcev, delavskega zaupnika, delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu” je nastal leta 2014 v okviru projekta “Boljše poklicno zdravje delavcev z usposabljanjem delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu”, ki ga je sofinanciral Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na podlagi javnega razpisa za sofinaciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014.

Priročnik vsebuje nasvete in vzorce dokumentov, ki jih bodo potrebovali sindikalni in delavski zaupniki za organizacijo volitev delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu oziroma svetov delavcev.

Priročnik za delavsko soupravljanje: Volitve sveta delavcev, delavskega zaupnika, delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu, zakaj izvoliti, kako izvoliti, naloge in pristojnosti

GASILCI: V ŽARU OGNJA

Gasilci: v žaru ognja, avtorica: Fabienne Scandella, 62 strani, 2012

Gre za publikacijo Zveze svobodnih sindikatov iz serije prevodov publikacij Evropskega sindikalnega inštituta ETUI (http://www.etui.org/) z naslovom »Gasilci: v žaru ognja«. Prevod je nastal v sodelovanju s Sindikatom poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS). Na zanimiv in razumljiv način predstavi delovne razmere v evropskih požarnih službah, zdravstvena in varnostna tveganja pri gašenju požara ter sindikalne strategije in priporočila. Je drugačna, saj predstavlja prispevek sindikatov gasilcev v različnih evropskih državah za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu v tem izjemno težkem poklicu. Publikacija prinaša njihove predloge za izboljšanje zdravja in varnosti gasilcev.

VPLIV PREDSTAVNIKOV ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, EVROPSKI VIDIK

Vpliv predstavnikov za varnost pri delu na zdravje pri delu, Evropski vidik, (Projekt EPSARE), koordinatorji: María Menéndez, Joan Benach, Laurent Vogel, 31 strani, 2010

Publikacija predstavlja predstavnike za varnost in zdravje pri delu kot pomembno organizacijsko prednost delodajalca za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu v Evropski uniji. Prinaša popoln in ustrezen okvir za razvoj tega tako pomembnega področja zdravja pri delu. Menimo, da sindikati lahko s strokovno podporo teh delavskih predstavnikov največ prispevamo za varnost in zdravje pri delu. Upamo, da bo publikacija spodbudila tudi na slovenskem raziskave o delu delavskih predstavnikov za varnost in zdravje pri delu.

PROIZVODNJA IN RAZMNOŽEVANJE, KRAJA ZDRAVJA PRIHODNJIH GENERACIJ

 Proizvodnja in razmnoževanje, Kraja zdravja prihodnjim generacijam, avtorica: Marie-Anne Mengeot, 80 strani, 2009

S publikacijo »Proizvodnja in razmnoževanje. Kraja zdravja prihodnjih generacij« Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) nadaljuje serijo prevodov publikacij Evropskega sindikalnega inštituta ETUI (http://hesa.etui.org/), s katerimi želi razviti kritični sindikalni odnos do varnosti in zdravja pri delu. Tokrat o z delom povezanih tveganjih za razmnoževanje. V svetu, kjer smo prvič v zgodovini od rojstva do smrti izpostavljeni nevarnim kemikalijam, povečanega števila otrok s prirojeno napako, spontane splave, težave z zanositvijo, impotenco in izgubo spolne sle ne kaže pripisovati zgolj slabim družinskim genom. Za delavke in delavce, ki načrtujejo rojstvo otroka, bo dragoceno svarilo, da se morajo, če naj bo otrok zdrav, nevarnim kemikalijam na delovnem mestu izogniti vsaj tri mesece pred zanositvijo in ne šele v času nosečnosti. Otroku lahko namreč škoduje, če je reprotoksinom pred zanositvijo izpostavljen tudi oče in ne le mati. Za razvoj otroka je najbolj nevarno, če je nosečnica reprotoksinom izpostavljena med tretjim in osmim tednom nosečnosti. Torej je navadno za premestitev na drugo delovno mesto že prepozno, če delavka o nosečnosti delodajalca obvesti šele med sedmim in desetim tednom. In še izkušnja za svete delavcev in delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu, ki se posvetujejo z delavci o zdravstvenih težavah zaradi dela, da bi od delodajalca neodvisno ocenili tveganja na delovnem mestu. Če delavcev na pravi način ne vprašajo o na videz tako zasebnih stiskah, kot so neplodnost, impotenca in izguba spolne sle, lahko ostane skrit pravi razlog zanje – reprotoksini na delovnem mestu. V tej publikaciji bodo izvedeli, katere kemikalije so dokazano nevarne. In še en dragoceni nasvet iz te publikacije: premeščanje delavcev na manj nevarna delovna mesta ni dovolj. Tehnologijo in organizacijo dela je potrebno in možno spremeniti tako, da sploh ne prihaja več do izpostavljenosti nevarnim kemikalijam.