E-novice o varnosti in zdravju pri delu

Usposabljanja za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu

Usposabljanja za varnost in zdravje pri delu za izvoljene delavske predstavnike

 

Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu pripravlja naslednja usposabljanja za izvoljene delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu oziroma predstavnike svetov delavcev (pravne podlage – glejte spodaj):

1. Zakaj in kako izvoliti, naloge in pristojnosti sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu, 1-dneven program

2. Osnovno usposabljanje novoizvoljenih članov svetov delavcev in delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu, 3- dneven program;

3. Nadaljevalno usposabljanje članov svetov delavcev in delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu za učinkovito sodelovanje pri ocenjevanju tveganja, 3 – dneven program

4. Računalniška usposabljanja novoizvoljenih delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu, 1-dneven program

5. Usposabljanje za ocenjevanje tveganja zaradi psihosocialnih obremenitev s tremi verzijami e-orodja OPSA in izračun donosnosti promocije zdravja z e-kalkulatorjem KALDOZ

PRAVNE PODLAGE ZA TA USPOSABLJANJA:

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) mora delodajalec za izvajanje nalog članov sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu zagotavljati ustrezne oblike usposabljanj. To niso usposabljanja za varno delo, ki jih mora delodajalec zagotoviti vsem zaposlenim glede na tveganja na različnih delovnih mestih, predvidena v delodajalčevi listini »izjava o varnosti z oceno tveganja«. ZVZD-1 namreč predvideva posebna usposabljanja za učinkovito izvajanje vloge delavskega zaupnika/sveta delavcev. Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) dodatno določa, da imajo delavski zaupniki za VZD/člani sveta delavcev pravico do 40 plačanih ur na leto za izobraževanja, potrebna za učinkovito delo. Usposabljanja si le-ti izberejo zato sami. Delodajalec jih pri tej izbiri ne sme omejevati!

Bodite učinkoviti v svoji predstavniški vlogi in si izberite katerega izmed zgornjih usposabljanj!

KONTAKT:
Katja Gorišek, svetovalka za varnost in zdravje pri delu

katja.gorisek@sindikat-zsss.si
tel: 051 374 192

E-OPSA

OBVLADANJE PSIHOSOCIALNEGA TVEGANJA NA DELOVNEM MESTU

Z ORODJEM OPSA

Ocenjevanje tveganja je ključni element sistema varnosti in zdravja pri delu. Delodajalec je od novembra 2011 dalje dolžan oceniti tudi tveganja za zdravje delavcev zaradi psihosocialnih obremenitev na delovnem mestu.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, UL RS 43/2011) od leta 2011 v 24. členu določa naslednjo novost: »Delodajalec mora sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev.«

Te druge oblike psihosocialnega tveganja, ki jih ZVZD-1 omenja, se nanašajo predvsem na z delom povezani stres.

Na spletni strani Družbenomedicinskega inštituta pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti je objavljeno e-orodje OPSA za ocenjevanje tveganja zaradi psihosocialnih obremenitev na delovnem mestu.

E-orodje OPSA, ki je brezplačno na voljo na internetu, delodajalcu ponuja priročno orodje, da s pomočjo vprašalnika, na katerega odgovorijo zaposleni, identificira različne vzroke stresa povezanega z delom in tudi za vsakega med njimi ponuja tudi nabor možnih ukrepov za obvladovanje tega stresa.

Tukaj je povezava na spletno stran s tremi verzijami e-orodja OPSA in kalkulatorjem učinka investicije v promocijo zdravja na delovnem mestu

Orodje OPSA je nadgradnja orodja IDTS iz leta 2012, ki pa še ni bilo opremljeno z naborom ukrepov za obvladovanje z delom povezanega stresa. Orodje OPSA je slovensko e-orodje, ki temelji na znanstvenem pristopu in upošteva slovenske razmere na delovnem mestu. Omogoča oceno tveganja za 17 različnih možnih virov z delom povezanega stresa (tako imenovanih stresorjev) in njihovo usmerjeno obvladovanje oziroma preventivne ukrepe glede na različne stresorje na različnih delovnih mestih. Orodje OPSA omogoča strokovnim službam delodajalca samostojno delo. Potrebno je zgolj osnovno računalniško znanje in oprema. Za bolj poglobljene primerjalne analize pa se delodajalec lahko poveže z Družbenomedicinskim inštitutom.

OiRA

SPLETNA ORODJA OiRA ZA OCENJEVANJE TVEGANJA ZA MIKRO DELODAJALCE

Na spletnem poratlu Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu EU OSHA je na voljo že kar nekaj brezplačnih spletnih orodij OiRA v slovenščini za mikro delodajalce za ocenjevanje tveganja. Najdete jih na spletni strani projekta OiRA (slovenska orodja poiščite navzdol po seznamu pod oznako SLOVENIA).

Povezava tudi preko Portala VZD:

 1. Spletno aplikacijo za ocenjevanje tveganj v avtomobilskih servisih
 2. Spletno aplikacijo za ocenjevanje tveganj v cestnem transportu
 3. Spletno aplikacijo za ocenjevanje tveganj pri čiščenju poslovnih prostorov
 4. Spletno aplikacijo za ocenjevanje tveganj pri delu elektroinštalaterja
 5. Spletno aplikacijo za ocenjevanje tveganj v prodajalnah (za pultom)
 6. Spletno aplikacijo za ocenjevanje tveganj v frizerskih salonih
 7. Spletno aplikacijo za ocenjevanje tveganj v mesnicah in klavnicah
 8. Spletno aplikacijo za ocenjevanje tveganj pri slikopleskarstvu/črkoslikarstvu/fasaderstvu
 9. Spletno aplikacijo za ocenjevanje tveganj v pekarnah
 10. Spletno aplikacijo za ocenjevanje tveganj v gradbeništvu
 11. Spletno aplikacijo za ocenjevanje tveganj v mizarskih delavnicah
 12. Spletno aplikacijo za ocenjevanje tveganj v pisarnah
 13. Spletno aplikacijo za ocenjevanje tveganj pri delu krovca
 14. Spletno aplikacijo za ocenjevanje tveganj pri delu kovinarja
 15. Spletno aplikacijo za ocenjevanje tveganj pri delu kuharja
 16. Spletno aplikacijo za ocenjevanje tveganj pri delu parketarja
 17. Spletno aplikacijo za ocenjevanje tveganj pri delu vulkanizerja

E – učilnica ZSSS

E-učilnica ZSSS za spletno podprto pridobivanje novih znanj in veščin!

Ta portal omogoča delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu in predstavnikom sveta delavcev pridobivanje novih znanj, veščin in informacij na vsakem koraku – doma, v službi, na poti, v tujini …

E-učilnica je z geslom zaščiten prostor, kjer strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu s podporo oddelka IT ZSSS objavljaja gradiva, zastavljaja naloge, obvešča člane baze delavskih zaupnikov … Člani pa lahko dostopajo do gradiv, oddajajo naloge, rešujejo kvize, sodelujejo v diskusijah.

E-učilnica ZSSS je nastala v okviru projekta »Boljše poklicno zdravje delavcev z usposabljanjem delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu«, ki ga je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V teh letih je bilo na e-učilnici le nekaj učil na temo varnosti in zdravja pri delu. Danes pa je e-učilnica bolj polna. V njej poleg vsebin varnosti in zdravja, najdete tudi vsebine računalniških programov in orodij, ki so še kako dobrodošli v dobi informacijske tehnologije.