Poklicno zavarovanje – objavljeni rezultati projekta PREMIK

Poklicno zavarovanje – objavljeni rezultati projekta PREMIK

E-novica ZSSS 2/2022 (18. 1. 2022): Poklicno zavarovanje – objavljeni rezultati projekta PREMIK

V e-novici 18/2021 smo vas prvič obvestili o projektu PREMIK, ki bo v skladu z ZPIZ-2 ena od strokovnih podlag za revizijo seznama delovnih mest s poklicnim zavarovanjem. Kot je znano, je poklicno zavarovanje po letu 2012 nadomestilo dotedanjo tako imenovano beneficirano delovno dobo na delovnih mestih z najtežjimi delovnimi razmerami. Tokrat vas obveščamo, da so končno objavljeni rezultati projekta PREMIK z analizo zdravja 12 poklicnih skupin s poklicnim zavarovanjem in strokovne smernice medicine dela za ugotavljanje zdravstvenih posledic obremenitev delavcev. Po novem naj bi se poklicno zavarovanje priznavalo predvsem le na tistih delovnih mestih, kjer medicina dela po določeni delovni dobi zazna nadpovprečne poškodbe zdravja. Zaradi tega bi lahko prišlo do odvzema poklicnega zavarovanja v nekaterih dosedanjih poklicih in uvedba v povsem novih.

Projekt PREMIK je po pogodbi z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izvedel Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa iz Ljubljane (KIMPDŠ), ki je svoj projekt na svoji spletni strani predstavil z naslednjimi besedami: “Namen projekta PREMIK – »POKLICNO ZAVAROVANJE – Razvoj Enotnega Modela zdravstvene analize glede na Izpostavljenost in Kategorijo delovnega mesta« je bil posodobiti seznam / šifrant delovnih mest, za katere velja zavarovalna doba s povečanjem ter vzpostaviti novejšo različico seznama delovnih mest, kjer je delo posebej težko in za zdravje škodljivo oziroma kjer delavci zaradi narave in teže dela po določenih letih starosti ne morejo več uspešno opravljati svojega dela (poklicne dejavnosti) ter tako pripraviti strokovne podlage za odločevalce (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) pri vzpostavitvi bolj uravnoteženega sistema poklicnega zavarovanja. Predlagani projekt predstavlja sistemski pristop k reševanju problematike poklicnega zavarovanja v Sloveniji, ki trenutno temelji na »zastarelem« in neažurnem šifrantu delovnih mest, za katere velja zavarovalna doba s povečanjem, saj so vanj umeščena nekatera delovna mesta, ki ne obstajajo več, ali pa je na nekaterih mestih prišlo do takih sprememb, da zdravje delavcev na teh delovnih mestih ni več tako močno ogroženo oz. je stopnja obremenjenosti za zdravje nižja zaradi modernizacije / sprememb načinov, postopkov dela.”

Rezultati projekta PREMIK na naslednjih povezavah:

https://www.kimdps.si/novice/publikacije-o-zdravju-12-skupin-delavcev-s-poklicnim-zavarovanjem

https://www.kimdps.si/raziskovalni-projekti/projekt-premik-analiza-zdravja-12-skupin-delavcev-s-poklicnim-zavarovanjem

Vabljeni k ogledu in komentarju!

Izbor aktualnih ukrepov in predpisov za zajezitev okužbe v času omikron različice koronavirusa

Izbor aktualnih ukrepov in predpisov za zajezitev okužbe v času omikron različice koronavirusa

E-novica ZSSS št. 1/2022: Izbor aktualnih ukrepov in predpisov za zajezitev okužbe v času omikron različice koronavirusa:

Vabimo vas, da obiščete informacije, ki jih je v času omikrona, te izjemno kužne različice koronavirusa, za vas na svoji spletni strani zbrala ZSSS. Med drugim boste na njej našli tudi nasvete, kako ravnati v primeru okužbe na delovnem mestu, tabelarni pregled nadomestil plače glede na sedem možnih vzrokov odsotnosti z dela zaradi koronavirusa, kdaj karantena je ali ni potrebna oziroma se predčasno prekine, kako je z obvestili o visokorizičnem stiku, kdaj je izpolnjen PCT pogoj…

Izbor ZSSS aktualnih ukrepov in predpisov na tej povezavi

Posredujemo vam tudi nasvet Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da naj delavec pokliče svojega osebnega zdravnika pred koncem vsakega meseca  in ga pozove k izdaji elektronskega bolniškega lista za vsak tekoči mesec bolniške odsotnosti. Glej o tem in vsem ostalem v zvezi z bolniško odsotnostjo zaradi COVID-19 na tej povezavi!

Poročamo o delu v 2021 in voščimo: “Zdravo, srčno, srečno in solidarno 2022!”

Poročamo o delu v 2021 in voščimo: “Zdravo, srčno, srečno in solidarno 2022!”

E-novica 72/2021 (17. 12. 2021): Poročamo o delu v 2021 in voščimo: “Zdravo, srčno, srečno in solidarno 2022!”

Tradicionalno je naša zadnja e-novica v iztekajočem se letu poročilo o našem delu v preteklem letu. Tako naj bo tudi ob zaključku leta 2021!

Leto 2021 je bilo zaznamovano s pandemijo COVID-19, ki je tudi nam v veliki meri spremenila način dela. Ne le, da je bila epidemija najpogostejša vsebina naših e-novic, ampak nas je tudi sicer zaradi državnih ukrepov za omejitev širjenja okužbe silila v delo na daljavo.

V letu 2021 smo vam posredovali 72 e-novic, s katerimi smo uresničevali svojo zadolžitev iz programske usmeritve VIII.4, sprejete na 8. kongresu ZSSS 4. 10. 20217: »Z mreženjem delavskih predstavnikov/svetov delavcev različnih podjetij/organizacij po sindikatih, članih ZSSS bomo omogočili izmenjavo izkušenj in dobre prakse

Na naši spletni strani ZSSSzaupnikVZD lahko na tej povezavi obiščete seznam vseh letošnjih e-novic. V njih smo vam sproti poročali o aktivnostih ZSSS in med drugimi predstavili tudi:

 • ukrepe za zajezitev epidemije COVID-19 in mnenja Pravne službe ZSSS, kakšna naj bo njihova uporaba, da bo skladna s pravno državo;
 • vabila na slovenske in evropske spletne dogodke o varnosti in zdravju pri delu – vključno z dogodki v okviru predsedovanja Slovenije v Svetu EU;
 • novice o poklicnih boleznih – kaj so obljubili ministri, pa niso uresničili in kaj so predlagali poslanci, pa še čaka na uresničitev –  vključno s pritožbo ZSSS na ILO zaradi kršitve konvencije št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju (zadnja novica: pred-postopek na ILO se je začel). Predstavili smo vam tudi prizadevanja ZSSS in ETUC za razglasitev COVID-19 za poklicno bolezen;
 • poziv ZSSS za ratifikacijo konvencije ILO št. 190 o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela in o resoluciji “Za poštene delovne pogoje v platformnem gospodarstvu”;
 • novice o evropskih in nacionalnih strategijah za preprečitev podnebnih sprememb – vključno z nasveti iz evropskih in nacionalnih projektov za varno delo v času vročinskih valov;
 • novice o dogodkih in sporočilih evropske kampanje “Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta” ter slovenskih projektih za preprečevanje poklicnih mišično-kostnih obolenj – tako v zvezi s sedečim delom, dolgotrajnim stanjem in ročnim prenašanjem bremen;
 • kampanjo ZSSS in SDTS “Tvoj sindikat zahteva omejitev ročnega premeščanja bremen” za prenovo Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen iz leta 2005;
 • kampanjo ZSSS in ETUC ob 28. aprilu 2021, mednarodnem delavskem dnevu spomina in žalovanja;
 • aktivnosti Inšpektorata RS za delo in novosti o varnem delu s kemikalijami;
 • uspešni webinar Strokovne službe ZSSS za varnost in zdravje pri delu »Standardizacija – pomembna je tudi za sindikate« z 204 udeleženci;
 • nove predpise varnosti in zdravja pri delu;
 • in še mnogo več …

Na koncu leta vam voščimo vesele praznike ter zdravo, srčno, srečno in solidarno leto 2022!

O platformnem delu na 10. 12. 2021, svetovni dan človekovih pravic

O platformnem delu na 10. 12. 2021, svetovni dan človekovih pravic

E-novica št. 71/2021 (10. 12. 2021): O platformnem delu na 10. 12. 2021, svetovni dan človekovih pravic

 1. december je svetovni dan človekovih pravic v spomin na dan, ko je Generalna skupščina OZN leta 1948 v Parizu sprejela Splošno deklaracijo človekovih pravic. ZSSS ga letos obeležuje z ozaveščanjem o načinu in o pogojih dela platformnih delavk in delavcev. Prihajajo večinoma iz ranljivih skupin družbe in pogosto ne poznajo sindikalnega dela in svojih pravic. Preko več kot 500 platform že dela vedno več ljudi. Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) zahteva predpise, ki bodo uredili njihov delovno-pravni položaj in seveda tudi varnost in zdravje pri delu. Njena dolgoletna prizadevanja so obrodila prvi konkreten rezultat. Včeraj, 9. 12. 2021 je bil objavljen predlog EU direktive o izboljšanju delovnih razmer v platformnem delu. Predlog pozdravljamo! Toda proces njenega sprejemanja bo še dolg.

  Tudi ZSSS opozarja na nujnost ureditve položaja platformnih delavcev. Predsedstvo ZSSS je novembra 2021 sprejelo resolucijo “Za poštene delovne pogoje v platformnem gospodarstvu”. V njej je napovedalo: “Zavzemali se bomo za oblikovanje določb o dostojnih delovnih pogojih in potrebni zaščiti tako na področju socialne varnosti kot na področju varnosti in zdravja pri delu.”

  ZSSS je v letih 2020-2021 partner v projektu avstrijskih sindikatov DIDANET, posvečen digitalizaciji in njenim izzivom in ​​priložnostim na trgu dela, kamor sodi tudi platformno delo.

  Na letošnji svetovni dan človekovih pravic je ZSSS v obliki spletne okrogle mize organizirala webinar z naslovom “Platformno delo – sanjska fleksibilnost ali izkoriščanje najšibkejših?”  o prihodnosti dela v luči platformnega dela in njegovega pomena za zaposlitve, socialno varnost in način opravljanja dela.

  Ozavestimo, kaj pomeni platformno delo za delavske pravice na trgu dela! Bodimo solidarni do platformnih delavcev!

  Več na naslednjih povezavah:

 • Resolucija predsedstva ZSSS, sprejeta na 32. seji z dne 16. 11. 201: Za poštene delovne pogoje v platformnem gospodarstvu na tej povezavi
 • O projektu DIDANET (DIGITAL DANUBE NETWORK) avstrijske zveze sindikatov ÖGB in ZSSS na tej povezavi
 • Sporočilo Evropske komisije v slovenščini: Predlogi Komisije za izboljšanje delovnih pogojev oseb, ki delajo prek digitalnih platform dela in povezava na predlog direktive (v angleščini) z dne 9. 12. 2021 o izboljšanju delovnih razmer v platformnem delu (COM(2021) 762 final na tej povezavi

Kdaj ni potrebno samotestiranje za COVID-19 ob prihodu na delo?

Kdaj ni potrebno samotestiranje za COVID-19 ob prihodu na delo?

E-novica ZSSS 70/2021 (9. 12. 2021): Kdaj ni potrebno samotestiranje za COVID-19 ob prihodu na delo? 

Tokrat vam posredujemo mnenje Pravne službe ZSSS, ali je res ob prihodu na delo potrebno samotestiranje na COVID-19, čeprav delavec izpolnjuje druge pogoje PCT.

Povzetek mnenja: “Delavcem, ki so cepljeni, preboleli ali testirani z veljavnim testom HAG ali PCR, se ob prihodu na delovno mesto ni potrebno še dodatno samotestirati v skladu z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 .”

Celotno stališče Pravne službe ZSSS na tej povezavi

Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 na tej povezavi

Ustavno sodišče o načinu izpolnjevanja pogoja PCT v organih državne uprave

Ustavno sodišče o načinu izpolnjevanja pogoja PCT v organih državne uprave

E-novica ZSSS št. 69/2021 (7. 12. 2021): Ustavno sodišče o načinu izpolnjevanja pogoja PCT v organih državne uprave

Obveščamo vas, da je 29. 11. 2021 Ustavno sodišče Republike Slovenije na pobudo Policijskega sindikata Slovenije odločilo o zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti 10.a člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja (PCT) za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki je določal, da morajo zaposleni v organih državne uprave, za opravljanje nalog na delovnem mestu, v prostorih delodajalca ali v prostorih drugega organa državne uprave, izpolnjevati pogoj prebolevnosti ali cepljenja (pogoj PC). Testiranje zanje torej ne bi zadoščalo.

Presodilo je, da je bil vladni odlok v neskladju z ustavo. Ustavni sodniki so ugotovili, da je pogoj PC primerljiv z uvedbo obveznega cepljenja, kar pa bi bilo treba urediti v skladu z zakonom o nalezljivih boleznih.

Kot je znano, je Ustavno sodišče, da bi preprečilo nepopravljivo škodo v času do svoje dokončne odločitve, 30. 9. 2021 začasno prepovedalo uporabo 10.a člena Odloka, ki bi se sicer moral uveljaviti 1. 10. 2021

Odločba ustavnega sodišča z dne 29. 11. 2021 na tej povezavi
Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 na tej povezavi
Odločba USRS o začasnem zadržanju 10.a člena odloka z dne 30. 9. 2021 na tej povezavi

Spremembe in dopolnitve dveh predpisov varnosti in zdravja pri delu

E-novica ZSSS št. 68/2021 (3. 12. 2021): Spremembe in dopolnitve dveh predpisov varnosti in zdravja pri delu

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 181 z dne 19. 11. 2021 so bile objavljene spremembe in dopolnitve dveh predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu:

 1. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu na tej povezavi 
 2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe posadke na ladjah na tej povezavi

Posebej opozarjamo na priloge.

Čistopisa teh dveh pravilnikov:

 1. Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu na tej povezavi
 2. Pravilnik o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe posadke na ladjah na tej povezavi

Poročilo o izvedbi webinarja “Standardizacija – pomembna je tudi za sindikate”, 30. 11. 2021

Poročilo o izvedbi webinarja “Standardizacija – pomembna je tudi za sindikate”, 30. 11. 2021

E-novica ZSSS št. 67/2021 (2. 12. 2021): Poročilo o izvedbi webinarja  “Standardizacija – pomembna je tudi za sindikate”, 30. 11. 2021

Kot smo vas obvestili v naših e-novicah 56/2021, 59/2021 in 61/2021, je bil 30. 11. 2021 na platformi ZOOM webinar “Standardizacija – pomembna je tudi za sindikate” v organizaciji ZSSS, ETUC in DVILJ. Webinar je bil dvojezičen, zato smo poskrbeli za simultano prevajanje v slovenščino.

Zanimanje za naš webinar nas je razveselilo, saj je na njem sodelovalo rekordnih 204 udeležencev! Med njimi je bilo veliko strokovnih delavcev za varnost pri delu, ki bodo, kot smo napovedali v e-novici 59/2021, v naslednjih dneh prejeli potrdilo o točkah za usposabljanje.

Udeleženci so pohvalili prispevke vseh slovenskih in evropskih predavateljev. Izvedeli smo, kaj standardi sploh so, kako nastajajo mednarodni in kako slovenski standardi ter kako so zajeti v slovenske predpise. Izvedeli smo tudi, kako standardi lahko pomagajo delavcem na delovnih mestih. Posebno pozornost smo namenili slovenskemu standardu SIST ISO 45.001, ki je najpomembnejši na področju varnosti in zdravja pri delu. Izvedeli smo, da certifikata zanj delodajalec ne more pridobiti brez aktivnega sodelovanja delavcev in njihovih predstavnikov. Slišali smo nasvete in priporočila za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu.

Namen webinarja je bil ozaveščanje o vlogi tehničnih standardov in spodbuda Slovencem in posebej delavskih predstavnikom, naj sodelujemo pri pisanju standardov, da bi ti res bili v pomoč delavcem. Predsednica Sindikata Mladi plus Tea Jarc nam je v ta namen predstavila svojo pozitivno izkušnjo pri nastajanju mednarodnega pred-standarda o pripravništvu mladih.

Gradiva in predavanja z webinarja so objavljena na tej povezavi

ZSSS za ratifikacijo konvencije ILO št. 190 o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela

ZSSS za ratifikacijo konvencije ILO št. 190 o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela

E-novica ZSSS 66/2021 (26. 11. 2021): ZSSS za ratifikacijo konvencije ILO št. 190 o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela

Tokrat vas obveščamo, da je ZSSS ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami 25. 11. 2021 vlado in ministrstvo za delo pozvalo k ratifikaciji konvencije ILO št. 190 o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela.

Mednarodna organizacija (ILO) jo je sprejela na svojem 108. zasedanju 21. 6. 2019. Je prvi mednarodni instrument, ki določa specifične, splošno uporabne standarde za obravnavanje nadlegovanja in nasilja, povezanega z delom, ter opredeljuje ukrepe, ki jih morajo sprejeti države. Cilj Konvencije in spremljajočega Priporočila je vzpostaviti vključujoč, celosten in spolno občutljiv pristop za preprečevanje in odpravljanje nasilja in nadlegovanja v svetu dela.

Konvencija začne veljati, ko jo ratificira zadostno število držav. Že velja, ker jo je do danes  ratificiralo devet držav (Argentina, Ekvador, Fiji, Grčija, Italija, Mauritius, Namibija, Somalija in Urugvaj).

ZSSS je vlado prvič pozvala k ratifikaciji že 24. 11. 2020. Razlog za odlaganje ratifikacije je menda na EU. Ker je namreč EU pristojna za področja, ki jih obravnava Konvencija 190, je treba menda najprej na ravni EU odstraniti vse pravne ovire za njeno ratifikacijo s strani držav članic EU. Že leta 2020 je bil zato pripravljen predlog sklepa Sveta EU o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije ratificirajo Konvencijo Mednarodne organizacije dela o nasilju in nadlegovanju, 2019 (št. 190). A sklep še ni sprejet. Opazili pa smo, da sta kljub temu konvencijo že ratificirali Grčija in Italija.

ZSSS je tokrat pozvala Vlado RS, da kot predsedujoča Svetu EU stori vse, kar je potrebno za sprejem omenjenega sklepa, ki bo vsem državam v EU omogočil ratifikacijo. Pozvala je tudi k takojšnjim dejanjem za slovensko ratifikacijo.

Odgovor MDDSZ z dne 3. 12. 2021 na poziv ZSSS k ratifikaciji na tej povezavi

Neuraden prevod konvencije št. 190 na tej povezavi.
Seznam držav, ki so že ratificirale ILO c 190 na tej povezavi
Prvi poziv ZSSS za ratifikacijo iz leta 2020 na tej povezavi
Poziv ZSSS z dne 24. 11. 2021 na tej povezavi
E- novice ZSSS o konvenciji ILO št. 190: 35/2019, 3/2020 in 72/2020
Predlog SKLEPA SVETA o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije ratificirajo Konvencijo Mednarodne organizacije dela o nasilju in nadlegovanju, 2019 (št. 190) na tej povezavi

Konferenca 1. 12. 2021: Prihodnost je tu: varnost in zdravje pri delu

Konferenca 1. 12. 2021: Prihodnost je tu: varnost in zdravje pri delu

E-novica ZSSS 65/2021 (24. 11. 2021): Konferenca 1. 12. 2021: Prihodnost je tu: varnost in zdravje pri delu

Obveščamo vas, da bo v okviru slovenskega predsedovanja svetu EU 1. 12. 2021 od 9.00 do 16.30 na videokonferenčni platformi ZOOM dogodek z naslovom PRIHODNOST JE TU: VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU. Tolmačenje v slovenščino je zagotovljeno. Kotizacije ni. Namenjena je vsem, ki jih zanima področje varnosti in zdravja pri delu. Za udeležbo je strokovnim delavcem za varnost pri delu za strokovno usposabljanje zagotovljenih 13 točk. Registracija se zaključi 30. 11. 2021.

O čem bo na videokonferenci govora? Pandemija je krepko posegla v delovna okolja, tako z vidika same organizacije dela kot z vidika krepitve zavedanja, da sta varnost in zdravje pri delu ključna dejavnika uspešnosti gospodarstva. Varna in zdravju neškodljiva delovna okolja so v (post)pandemičnem obdobju  pomembnejša kot kadar koli prej. Na konferenci bo skozi ugotovitve raziskav, analize politik in praks govora o prednostih, a tudi pasteh dela na daljavo, o pravici do odklopa in zasebnosti – še zlasti na delovnih mestih, na katera vedno bolj posega umetna inteligenca. Pandemija nam je ponudila priložnost, da v delovnih okoljih prevetrimo marsikatero ustaljeno prakso ali način razmišljanja, morda celo predrugačimo pogled na prednostne naloge. Zato bodo slovenski in evropski govorniki z različnih stališč spregovorili o možnih poteh razvoja varnosti in zdravja pri delu. Med njimi bosta tudi predstavnika ZSSS in ETUC.

Vabljeni!

Spletna stran konference na tej povezavi
Program konference na tej povezavi
Registracija do 30. 11. 2021 na tej povezavi