Globalni dogodek ILO 25. 4. 2024: Podnebne spremembe ter varnost in zdravje pri delu

Globalni dogodek ILO 25. 4. 2024: Podnebne spremembe ter varnost in zdravje pri delu

E-novica ZSSS št. 24/2024 (19. 4. 2024): Globalni dogodek ILO 25. 4. 2024: Podnebne spremembe ter varnost in zdravje pri delu

Obveščamo vas, da bo Mednarodna organizacija dela (ILO) 25. aprila 2024 med 13.30 in 15.00 po srednjeevropskem času izvedla globalni dogodek z naslovom “Podnebne spremembe ter varnost in zdravje pri delu”, na katerem bo predstavljeno poročilo “Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v spreminjajočem se podnebju”, ki razkriva nove zaskrbljujoče podatke o vplivu podnebnih sprememb na varnost in zdravje delavcev. Poročilu bo sledila razprava strokovnjakov in predstavnikov vlad, delodajalcev in delavcev o tem, kako zaščititi delavce in se odzvati na ta globalni izziv.

ILO ta globalni dogodek organizira ob 28. aprilu 2024, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu in sporoča: “Zaradi vse večjih podnebnih sprememb so delavci po vsem svetu bolj izpostavljeni nevarnostim, kot so prekomerna vročina, ultravijolično sevanje, ekstremni vremenski pojavi, onesnaženost zraka, človeške bolezni, ki jih povzročajo organizmi, kot so paraziti, virusi in bakterije ter kemikalije v poljedelstvu, kot so pesticidi ali gnojila. Čas za ukrepanje je zdaj!”

Dogodku se lahko pridruži vsak med nami na tej povezavi: ILO Live.

Vabljeni k ogledu!

 

Novi publikaciji MDDSZ o ročnem premeščanju bremen

Novi publikaciji MDDSZ o ročnem premeščanju bremen

E-novica ZSSS št. 23/2024 (16. 4. 2024): Novi publikaciji MDDSZ o ročnem premeščanju bremen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročni paletni viličar na motorni pogon namesto težaškega ročnega premeščanja bremen, iz letaka MDDSZ, 2024

 

Seznanjamo vas z dvema novima publikacijama o ročnem premeščanju bremen, ki ju je 15. 4. 2024 predstavilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na svoji konferenci o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen. Vabljeni k ogledu obeh publikacij:

  1. Ročno premeščanje bremen, letak MDDSZ 2024
  2. Ročno premeščanje bremen, publikacija MDDSZ, 2024

Na izjemno dobro obiskani konferenci, ki smo jo napovedali v naši e-novici 18/2024, smo slišali odgovore na vprašanja o praktični izvedbi pravilnika. Udeležencem konference je uspešno delo voščila med drugimi tudi Lidija Jerkič, predsednica ZSSS. Državni sekretar na MDDSZ Dan Juvan pa je med drugim izjavil: “Novi Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen skuša slediti naslednjim ciljem:

  • zagotoviti delodajalcem učinkovito orodje za ocenjevanje tveganja za ročno premeščanje bremen,
  • določitev jasnih ukrepov za varnost in zdravje delavcev pri ročnem premeščanju bremen, ki jih mora izvesti delodajalec glede na ugotovljeno stopnjo oceno tveganja,
  • določitev nujnosti uporabe dvižnih pripomočkov, ko gre za visoko stopnjo tveganja za varnost in zdravje pri ročnem premeščanju bremen,
  • varovanje mlajših delavcev, starejših delavcev, žensk, nosečnic in oseb, pri katerih izvajalec medicine dela ugotovi zdravstvene omejitve.”

Več na: Juvan: Zdravstvene težave, ki izvirajo iz ročnega premeščanja bremen, so resen problem, novica gov.si z dne 16. 4. 2024


Dodatno:

STA poročilo o konferenci

Dva nova pravilnika o varovanju delavcev pred nevarnimi snovmi

Dva nova pravilnika o varovanju delavcev pred nevarnimi snovmi

E-novica ZSSS št. 22 (13. 4. 2024): Dva nova pravilnika o varovanju delavcev pred nevarnimi snovmi

   Piktogram na etiketi kemikalije, ki opozarja na karcinogen, mutagen ali reprotoksin

 

Obveščamo vas, da sta bila v Uradnem listu RS, št. 29/2024 z dne 4. 4. 2024 objavljena dva pravilnika o varovanju delavcev pred nevarnimi snovmi:

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu

Pravilnik o spremembah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu

Oba pravilnika prenašata v slovenske predpise določila direktive 2022/431/EU, ki je med drugim dvignila ureditev varovanja delavcev pred reprotoksini na delovnem mestu tako, da bo odslej enako kot za karcinogene in mutagene.

Posebej pomemben je povsem novi pravilnik, ki določa varovanje pred karcinogeni, mutageni in reprotoksini – torej pred snovmi, ki vzbujajo največ skrbi. Pričakujemo, da bo povzročil pomembne premike na bolje v ocenah tveganja, saj med drugim zahteva, da delodajalec oceni tudi tveganje za nastanek poklicne bolezni, ki jih povzročajo te snovi. Tega pri nas doslej nismo poznali! Že samo to določilo bo zagotovilo povsem novo raven varnosti na delovnem mestu.

Pomembno je tudi, da novi pravilnik obvezuje delodajalca, da delavce dejansko in transparentno usposablja in obvešča o tveganjih zaradi izpostavljenosti tem snovem, ki vzbujajo največ skrbi.

Novi pravilnik bo torej pri delodajalcih, kjer se pri delu uporabljajo karcinogeni, mutageni ali reprotoksini, sprožil revidiranje ocene tveganja. Zato je prav, da se tudi delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu seznanite z novostmi, ki jih prinaša.

Vabljeni k seznanitvi z novo ureditvijo!

Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu 2024

E-novica ZSSS št. 21/2024 ( 4. 4. 2024): Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu 2024

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) določa, da mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu – to je sistematične ciljane aktivnosti in ukrepe  za ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja delavcev.

Obveščamo vas, da Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa organizira med 19. septembrom in 18. oktobrom 2024 izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu. Izobraževalni program bo potekal ob četrtkih in petkih med 9. in 16. uro. Izobraževalni program obsega splošne vsebine in osem modulov v skupnem trajanju 120 pedagoških ur (teoretični in praktični del ter samostojno učenje).
Okvirni termin za preverjanje znanja bo predvidoma 7. 11. 2024. Število udeležencev je omejeno.

Izobraževanje je plačljivo. Prispevek udeležencev znaša 450,00 EUR. Dodaten strošek v okvirnem znesku 200 EUR predstavlja še naročilo podatkov o bolniškem staležu pri NIJZ, ki jih udeleženec potrebuje za izdelavo načrta promocije zdravja pri delu za podjetje (projektna naloga).

Gre za celovito izobraževanje, ki nudi interdisciplinarno znanje, potrebno za načrtovanje in izvajanje učinkovitih programov promocije zdravja pri delu. Udeleženci se bodo seznanili z vsebinami s področja zdravja in promocije zdravja pri delu, timskega dela, načrtovanja programov in projektov promocije zdravja pri delu, analize zdravja delavcev, ergonomskih dejavnikov tveganja, kemijskih dejavnikov tveganja, dejavnikov tveganja za poškodbe pri delu, organizacije dela, doživetja preobremenjenosti pri delu, varovanja dostojanstva pri delu, preprečevanja uporabe psihoaktivnih snovi, prehrane in gibanja.

Svetovalci za promocijo zdravja pri delu po zaključenem izobraževanju v svojem delovnem okolju organizirajo skupino za zdravje, jo usposobijo za izvajanja programa in koordinirajo. Skupina za zdravje nato najprej dopolni program promocije zdravja pri delu, izbere področje ukrepanja in začne program izvajati. Program mora sproti evalvirati in ga po potrebi dopolnjevati.

Več informacij o izobraževanju najdete na spletni strani Čili za delo.

Naročite se lahko na tematsko številko DE “Inšpekcija dela”

E-novica ZSSS št. 20/2024 (29. 3. 2024): Naročite se lahko na tematsko številko DE “Inšpekcija dela”

Obveščamo vas, da bo 18. 4. 2024 izšla aprilska tematska številka DE z naslovom “Inšpekcija dela”.

Tematsko številko je kot vedno mogoče naročiti tako, da izpolnjeno naročilnico, ki jo najdete na spletni strani ZSSS (v rubriki Delavska enotnost), pošljete po elektronski pošti na naslov de@sindikat-zsss.si, in sicer do vključno 12. aprila 2024. Stane 10 € oziroma 2,30 € za člane sindikatov, povezanih v ZSSS.

Ker je v sestavi Inšpektorata RS za delo tudi organizacijska enota Inšpekcija nadzora varnosti in zdravja pri delu, bo tematska številka posebej zanimiva za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu.

Uredništvo napoveduje vsebino tematske številke: “Brez inšpekcijskega nadzora, opozarjajo kritični glasovi, so predpisi, zakonodaja, pravilniki, uredbe ipd. zgolj (mrtva) črka na papirju. Pogosto je klic na pomoč delovni inšpekciji namreč edino, kar ostane delavki oziroma delavcu, ki je delodajalca zaman opozarjal na svojo stisko oziroma težavo. Zato velja poznati zakonsko podlago, pa njena pooblastila in sankcije, inšpekcije dela, pa tudi druge vrste inšpekcijskega nadzora, povezanega s svetom dela; zato velja izvedeti več o delovanju Inšpektorata Republike Slovenije za delo; zato se je treba vprašati, kako okrepiti njegovo delovanje; prav tako ni odveč vedeti, kako narediti prijavo kršitve na inšpektorat, kaj počne Evropski organ za delo in podobno. Vsemu temu, pa še čemu vmes, se bomo aprila torej posvetili v novi tematski številki Delavske enotnosti.”

Vabljeni, da se na tematsko številko “Inšpekcija dela” naročite!

Izšla je tematska številka Delavske enotnosti o izgorelosti

E-novica ZSSS št. 19/2024 (26. 3. 2024): Izšla je tematska številka Delavske enotnosti o izgorelosti

Kot smo napovedali v naši e-novici 15/2024, je 21. 3. 2024 izšla tematska številka Delavske enotnosti (DE) z naslovom Izgorelost. V elektronski verziji jo lahko naročite preko spletne trgovine ZSSS na tej povezavi. Cena je 10 € oziroma zgolj 2,30 € za člane sindikatov, povezanih v ZSSS.

Izgorelost je bolezen, katere nastanek lahko pospeši preobremenjenost na delovnem mestu. Gre za skrajno telesno in mentalno izčrpanost ter kronično utrujenost, ki vodi v telesni kolaps. Bolniška odsotnost zaradi izgorelosti je zaradi resnosti zdravstvenih težav dolgotrajna. Škoda je velika tudi za delodajalca, saj gre pri tem praviloma za odsotnost ključnih kadrov. Zato je prav, da poznamo njene vzroke in simptome in jo preprečujemo tudi na delovnem mestu. Strokovnjaki opozarjajo: “Če prepoznamo napačne vzorce svojega ravnanja in si postavimo razumne meje, se lahko izgorelosti v celoti izognemo.” Delodajalčeve strokovne službe se naj zato usposobijo za prepoznavanje in preprečevanje izgorelosti. Zavzemimo se za preobremenjenega sodelavca!

Vabljeni k ogledu in nakupu tematske številke DE Izgorelost!

 

Konferenca Zagotavljanje varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen, 15. 4. 2024

E-novica ZSSS št. 18/2024 (25. 3. 2024): Konferenca Zagotavljanje varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen, 15. april 2024

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 15. aprila 2024, v Kongresnem centru Brdo, organizira konferenco Zagotavljanje varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen.
Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je avgusta 2023 izdal Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen, ki se bo začel uporabljati 1. avgusta 2024. Pravilnik je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo skupaj s predstavniki Inšpektorata Republike Slovenije za delo, strokovnjaki varnosti pri delu, strokovnjaki medicine dela, pri nastajanju pravilnika pa so bili zelo močno vključeni tudi predstavniki delavcev in delodajalcev.

Na konferenci bo predstavljen Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen, predstavljen bo vidik inšpekcijskega nadzora nad tem pravilnikom, predstavljena pa bosta tudi vidika uporabe tega pravilnika v praksi s strani predstavnika stroke varnosti pri delu in stroke medicine dela. Na koncu konference bo okrogla miza, kjer bodo predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorata Republike Slovenije za delo, stroke varnosti pri delu in stroke medicine dela skušali odgovoriti na čim več vprašanj v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu pri ročnem premeščanju bremen, predvsem v povezavi z novim pravilnikom na tem področju.

Konferenca je namenjena delodajalcem, delavcem, strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu, strokovnjakom varnosti pri delu, strokovnjakom medicine dela, delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu in drugi zainteresirani javnosti.

Kotizacije ni, udeležba je brezplačna. Kljub temu pa so prijave obvezne – neprijavljenim, žal, ne bomo mogli zagotoviti udeležbe.

Prijave sprejemamo najkasneje do 5. aprila 2024 oziroma do zapolnitve prostih mest po načelu zgodnejših prijav. Prijavite se lahko na povezavi https://gov-ankete.si/RocnoPremescanje.

Program konference


Dodatno:

23/2024 e-novica ZSSS (16. 4. 2024): Publikaciji MDDSZ o ročnem premeščanju bremen

Juvan: Zdravstvene težave, ki izvirajo iz ročnega premeščanja bremen, so resen problem, novica gov.si z dne 16. 4. 2024

STA poročilo o konferenci

Nove EU mejne vrednosti za svinec in diizocianate

E-novica ZSSS št. 17/2024 (20. 3. 2024): Nove EU mejne vrednosti za svinec in diizocianate

   V kemijskem laboratoriju, foto ECHA news

Z veseljem vas obveščamo o Direktivi (EU) 2024/869 z dne 13. marca 2024, ki je bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena 19. marca 2024 in bo začela veljati dvajseti dan po objavi. Slovenija ima dve leti časa, da nove določbe prenese v svojo nacionalno zakonodajo.

Direktiva 2024/869/EU spreminja dve direktivi: direktivo 2004/37/ES in direktivo 98/24/ES (vsa besedila na označenih povezavah so v slovenščini). Prinaša pa nove obvezujoče mejne vrednosti EU za svinec in njegove anorganske spojine ter za diizocianate. Gre za uskladitev njihovih EU mejnih vrednosti in bioloških mejnih vrednosti z najnovejšimi znanstvenimi in tehničnimi dosežki ter ugotovitvami za boljše varovanje delavcev pred tveganjem zaradi poklicne izpostavljenosti.

Svinec in njegove anorganske spojine so nevarni reprotoksikanti. To pomeni, da škodljivo vplivajo na plodnost in razvoj ploda. Znanstveno ni mogoče določiti ravni, pod katero bi bila izpostavljenost svincu varna za razvoj potomcev delavk v rodni dobi. Zato bi delodajalci morali zagotoviti, da se poklicna izpostavljenost svincu in njegovim anorganskim spojinam delavcev zniža na tehnično najnižjo možno raven.

Diizocianati skupaj s polioli pa so kemični gradniki poliuretanov. So povzročitelji preobčutljivosti kože in dihal (astmageni). Povzročajo poklicne kožne bolezni in imajo lahko škodljive učinke na zdravje dihal, kot so poklicna astma, preobčutljivost na izocianate in bronhialna hiperreaktivnost.

Primerjava veljavnih slovenskih mejnih vrednosti in EU vrednosti, ki jih prinaša direktiva 2024/869/EU, kaže, da so slovenske še veljavne mejne vrednosti 10-krat višje od novih EU vrednosti. Zato pozdravljamo novo direktivo EU, ki prinaša na slovenska delovna mesta več kemične varnosti. Pozivamo ministrstvo za delo, da ne odlaša in direktivo čim prej prenese v slovenski pravilnik!

 

Direktiva št. 2024/869/EU, na tej povezavi, v slovenščini

 

Ob 8. marcu poziv ZSSS k ratifikaciji konvencije ILO št. 19

E-novica ZSSS št. 16/2024 (8. 3. 2024): Ob 8. marcu poziv ZSSS k ratifikaciji konvencije ILO št. 190

Na 8. marec, mednarodni dan žensk praznujmo dosežke, ki vodijo v ekonomsko, politično in socialno enakopravnost žensk!

Ob 8. marcu 2024, mednarodnem dnevu žensk je ZSSS znova pozvala Vlado RS in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti k ratifikaciji Konvencije ILO št. 190 o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela, ki jo je Mednarodna konferenca dela sprejela že junija 2019 na svojem 108. zasedanju. Konvencija je namreč prvi mednarodni standard, ki obravnava nasilje in nadlegovanje v povezavi z delom. ZSSS že od leta 2020 poziva k njeni ratifikaciji .

Slovenska vlada pa je čakala na sklep Sveta EU, da je ratifikacija v interesu EU. Tak sklep je bil končno sprejet leta 2023 in konvencijo ILO št. 190 so doslej v EU ratificirale že Italija, Grčija, Irska, Španija, Portugalska, Nemčija, Belgija in Francija. Čas je, da jo tudi Slovenija.

ZSSS opozarja na ugotovitve svoje ankete iz novembra 2022, ki je pokazala da, čeprav je trpinčenje, spolno in drugo nadlegovanje na slovenskih delovnih mestih kar pogosto, ima le 45 % delodajalcev sprejete preprečevalne ukrepe. Slovenija naj ratificira ILO konvencijo št. 190 in s tem pokaže ničelno toleranco do nasilja in nadlegovanja v svetu dela.

Poziv ZSSS k ratifikaciji na tej povezavi

Konvencija št. 190 v slovenščini na tej povezavi.


Dodatno:

66/2021 e-novica ZSSS (26. 11. 2021): ZSSS za ratifikacijo konvencije ILO št. 190 o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela

72/2020 e-novica ZSSS (27.11.2020): Za ratifikacijo konvencije MOD o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela

35/2019 e-novica ZSSS (8.7.2019): Nova ILO konvencija za preprečevanje nasilja in nadlegovanja v svetu dela

Naročite se na tematsko številko Delavske enotnosti o izgorelosti

E-novica ZSSS št. 15/2024 (7. 3. 2024): Naročite se na tematsko številko Delavske enotnosti o izgorelosti

Obveščamo vas, da bo 21. marca 2024 izšla nova tematska številka Delavske enotnosti (DE) z naslovom Izgorelost. Kot vedno jo je mogoče naročiti tako, da izpolnjeno naročilnico, ki jo najdete tudi na spletni strani ZSSS, pošljete po elektronski pošti na naslov de@sindikat-zsss.si, in sicer do vključno 15. marca 2024. Cena je 2,30 evra.

Uredništvo DE prihodnjo tematsko številko napoveduje s temi besedami: “Zakaj sploh pisati o izgorelosti? Gre za stanje, katerim se v današnjem v svetu hitrega tempa, dolgih delavnikov in visoke delovne intenzivnosti lahko sreča praktično kdorkoli od nas, ne glede na to, v kateri dejavnosti ali poklicu dela. V tematski številki bomo pod drobnogled vzeli različne vidike izgorelosti – od opredelitve pojava do dejavnikov tveganja, poglobili se bomo v ukrepe za njeno preprečevanje, pregledali aktualne podatke, se vprašali, zakaj je izgorelost vseprisotna bolezen našega časa, predvsem pa jo bomo obravnavali kritično kot družbeni problem in ne kot individualno težavo posameznika oziroma posameznice.”

Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu pa dodaja, da obvladovanje izgorelosti sodi med obvladovanje psihosocialnih obremenitev na delovnem mestu. Zato vabljeni, da se naročite na napovedano tematsko številko DE!


Dodatno:

19/2024 e-novica ZSSS (26. 3. 2024): Izšla je tematska številka Delavske enotnosti o izgorelosti