Podnebni štrajk 25. 3. 2022: Planet pred profit!

E-novica ZSSS 12/2022 (24. 3. 2022): Podnebni štrajk 25. 3. 2022: Planet pred profit!

Radi vas obveščamo o slovenskih dogodkih ozaveščanja o podnebnih spremembah!

V petek, 25. 3. 2022, ob 11.55 so napovedani v Ljubljani (Kongresni trg), Mariboru (Trg svobode) in Kopru (Taverna) vseslovenski podnebni protesti gibanja “Mladih za podnebno pravičnost” z opozorili na podnebno in okoljsko krizo ter posledice podnebnih sprememb za skupno prihodnost.

Ker ni planeta B…

O podnebnem štrajku 2022 na tej povezavi

Četrta dopolnitev direktive EU o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu

11/2022 e-novica ZSSS (18. 3. 2022): Četrta dopolnitev direktive EU o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu

 

16. marca 2022 je bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena Direktiva 2022/431 o četrtih spremembah in dopolnitvah Direktive 2004/37/ES. Odslej zanjo celo velja prenovljeni daljši naslov: „Direktiva 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu (šesta posebna direktiva v skladu s členom 16(1) Direktive Sveta 89/391/EGS)“.

 

 

 

 

Nova direktiva 2022/431 med drugim:

  • razširja področje svoje višje zaščite delavcev na delovnem mestu tudi na snovi, strupene za razmnoževanje (reprotoksine), in tako postaja direktiva o rakotvornih snoveh, mutagenih snoveh in snoveh, strupenih za razmnoževanje (med drugim vpeljuje razlikovanje med reprotoksini z in brez varnega praga poklicne izpostavljenosti);
  • določa nove ali spremenjene mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti na delovnem mestu za akrilonitril, benzen in nikljeve spojine, kar bo izboljšalo zaščito več kot 1 milijona delavcev v Evropski uniji;
  • zahteva več usposabljanja za varno in zdravo delo v zdravstvenih ustanovah;
  • in določa seznam ukrepov, na katere bo Evropska komisija v prihodnjih letih pozorna, vključno z akcijskim načrtom za določitev novih ali spremembo mejnih vrednosti poklicne izpostavljenosti za dodatnih 25 nevarnih snovi na delovnih mestih.

Redni bralci e-novic ZSSS za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu ste prepoznali, da gre za predloge sprememb, za katere smo po letu 2015 v Evropski konfederaciji sindikatov (ETUC) in v ZSSS vodili kampanji STOP poklicnemu raku in za zagotovitev višje zaščite pred reprotoksini. Gre torej za velik uspeh evropskega sindikalnega gibanja!

Evropska komisija se preko Sekretariata ACSH zato ob objavi nove direktive za dragocen prispevek pri varovanju zdravja evropskih delavcev posebej zahvaljuje svojemu tripartitnemu Svetovalnemu odboru za varnost in zdravje pri delu (ACSH) in zlasti njegovi Delovni skupini za kemikalije. Opozarja, da je na ravni EU prav socialni dialog temelj zakonodaje o varnosti in zdravju pri delu.  Slovenske delavce je v ACSH v preteklem mandatu zastopala Lučka Böhm, izvršna sekretarka ZSSS, strokovna služba ZSSS pa je v Sloveniji izvajala kampanjo STOP poklicnemu raku.

Četrte spremembe in dopolnitve direktive 2004/37/ES najdete na tej povezavi

Čistopis direktive 2004/37/ES (še brez tokratne četrte prenove) na tej povezavi

Zahvala sekretariata ACSH (v angleščini) ob četrti prenovi direktive na tej povezavi

Državni zbor potrdil Zakon o varstvu okolja (ZVO-2)

E-novica 10/2022 (17. 3. 2022): Državni zbor potrdil Zakon o varstvu okolja (ZVO-2)

Državni zbor Republike Slovenije je 16. 3. 2022 sprejel Zakon o varstvu okolja (ZVO-2). O posameznih fazah sprejemanja tega zakona smo vas obveščali v naših e-novicah (glej št. 5/2021, 29/2021 in 9/2022).

Kot poroča STA, novi zakon zajema vse dele okolja – zrak, vodo, ohranjanje narave ter podnebne spremembe. Uvaja instrumente na področju varovanja okolja, kot so načrtovanje, presoja vplivov na okolje, dovoljevanja in finančni inštrumenti. Z zakonom se v slovenski pravni red prenaša načela krožnega gospodarstva, načelo “onesnaževalec plača” in načelo proizvajalčeve razširjene odgovornosti na področju proizvodov in odpadkov. V skladu z zakonom morajo proizvajalci pokriti stroške zbiranja, prevoza in obdelave odpadkov iz svojih proizvodov. Zakon določa tudi ukrepe za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov ter spodbuja k zmanjševanju škodljivih vplivov nastalih odpadkov.

Prenovljeni so postopki presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenih dovoljenj, natančneje pa je v njih določena tudi vloga mnenje-dajalcev in javnosti.

Besedilo Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), ki je bil sprejet 16. 3. 2022, na tej povezavi.

Poročilo IPCC o podnebnih spremembah 2022: Učinki, prilagajanje, ranljivost

E-novica ZSSS 9/2022 (3. 3. 2022): Poročilo IPCC o podnebnih spremembah 2022: Učinki, prilagajanje, ranljivost 

Medvladni forum za podnebne spremembe (IPCC) je znanstveno in medvladno telo pod okriljem Združenih narodov. Zagotavlja kvalitetno, objektivno in znanstveno podlago za opazovanje podnebnih sprememb in njihovih političnih in ekonomskih učinkov.

Tokrat vam posredujemo povezavo na šesto poročilo IPCC o podnebnih spremembah 2022: Učinki, prilagajanje, ranljivost. Posreduje nam doslej najbolj alarmantno sliko podnebnih sprememb. Opozarja, da so že bile prestopljene meje, kjer se začne nepopravljiva škoda. Da je edina rešitev ukrepanje zdaj in da je zabloda čakanje na nekakšne tehnične rešitve, ki bodo vse popravile. Poročilo kaže, da zaradi podnebnih sprememb že trpijo nekatere najbolj revne in ranljive skupnosti.

Sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je izjavil: “Poročilo je zemljevid človeškega trpljenja. Dejstva so neovrgljiva. To izmikanje ukrepanju je zločin. Največji svetovni onesnaževalci uničujejo naš edini dom.”

Svetovno gospodarstvo, vsaka država in vsako podjetje mora pravočasno investirati v svojo zmožnost soočenja s prihajajočimi podnebnimi spremembami.

Januarja 2022 je bila na dnevnem redu Državnega zbora RS prva obravnava predloga Zakona o varstvu okolja (ZVO-2). Glej na tej povezavi

Poročilo IPCC 2022 (v angleščini) na tej povezavi

Stališča ZSSS, 2019 “Sindikati in podnebne spremembe” na tej povezavi

Slovenska raziskava: Delo na domu in platformsko delo

E-novica ZSSS št. 8/2022 (24. 2. 2022): Slovenska raziskava: Delo na domu in platformsko delo

Tokrat vas obveščamo o novi slovenski raziskavi avtoric dr. Valentine Franca in dr. Polonce Domadenik z Univerze v Ljubljani “Delo na domu in platformsko delo”. Povzema anketo slovenskih podjetij in opozorila strokovnjakov, zbrana v fokusnih skupinah. Javnosti je bila predstavljena januarja 2022.

Delo na domu in platformsko delo sta se od začetka epidemije covid-19 tudi pri nas razmahnila in postala stalnica. Raziskava prinaša podatke o obsegu dela od doma, njegovih prednostih in slabostih ter tudi o zdravstvenih težavah, ki jih prinaša. Najpogosteje se omenja neergonomsko delovno okolje in družbena osamitev delavcev, ki delajo na daljavo

Raziskava pa opozarja, da so pri platformskem delu delavci “bolj ali manj sami odgovorni za svojo varnost in zdravje”. Omenja se dostavljavce hrane, prevajalce in čistilce, ki delajo preko platform. Zvemo, da le redke platforme nadzorujejo, koliko časa posameznik dela in kakšno delovno opremo mu zagotavljajo.

Raziskava: Delo na domu in platformsko delo, 2022 na tej povezavi

 

Od 21. 2. 2022 v gospodarstvu konec epidemioloških omejitev

E-novica ZSSS 7/2022 (21.2.2022): Od 21. 2. 2022 v gospodarstvu konec epidemioloških omejitev

Odkar je bila 4. marca 2020 zabeležena prva okužba s koronavirusom covid-19 pri nas, je bil velik delež naših e-novic povezan s to epidemijo. Zato z veseljem objavljamo, da od ponedeljka, 21. 2. 2022 vladni odloki končno tudi v gospodarstvu sproščajo omejitvene epidemiološke ukrepe.

Pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) in vse ostale omejitve na gospodarskem področju bodo povsem odpravljene tako v industriji, trgovini, turizmu in gostinstvu ter drugih storitvenih dejavnostih. Še naprej pa bo potrebno upoštevati splošna pravila uporabe zaščitnih mask, razkuževanja, medosebne razdalje in zračenja prostorov.

Glej vladno novico o sproščanju omejitev na tej povezavi!

Toda koronavirus SARS-CoV-2 je še med nami! Glej podatke o tem na tej povezavi!

Slovenska kandidata za evropsko priznanje Dobra praksa 2020-2022

E-novica ZSSS 6/2022 (17. 2. 2022): Slovenska kandidata za evropsko priznanje Dobra praksa 2020-2022

V naši e-novici št. 17/2021 smo vas obvestili o Natečaju Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU OSHA) za tekmovanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2022« za evropska priznanja delovnim organizacijam za celovit pristop k upravljanju varnosti in zdravja pri delu ter resnične izboljšave na področju preprečevanja in obvladovanja kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom, za kar obstajajo dokazi tudi v Izjavi o varnosti z oceno tveganja. Natečaj poteka v okviru evropske kampanje 2020-2022 “Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta“.

Tokrat vas obveščamo, da je EU OSHA objavila seznam 39 kandidatov za ta evropska priznanja. Na seznamu sta tudi dva kandidata iz Slovenije s svojima programoma za preprečevanje mišično-kostnih obolenj in za krepitev zdravja svojih zaposlenih:

      • Center za pomoč na domu Maribor za svoj program Pro-Akt- Zdravje na dlani, ki  izvaja socialno varstvo za starejše in invalidne osebe.
      • Zavarovalnica Triglav d. d. za svoj program Za-varujmo zdravje, ki je ena od zavarovalnic v Sloveniji.

Kateri od 39 kandidatov iz vse EU bodo priznanja prejeli, bo znano 6. aprila 2022. Držimo pesti za oba odlična slovenska kandidata!

Seznam 39 kandidatov v angleščini na tej povezavi
Natečaj za priznanje 2020-2022 na tej povezavi

 

Varovanje zdravja pred škodljivimi učinki radona na delovnem mestu

E-novica ZSSS 5/2022 (9. 2. 2022): Varovanje zdravja pred škodljivimi učinki radona na delovnem mestu

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 14/2022 z dne 3. 2. 2022 je bil objavljen Pravilnik o zahtevah za novogradnje, posege v obstoječe stavbe in sanacija obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona. Veljati bo začel 30. 6. 2022.

Radon je radioaktivni plin, ki se tudi ponekod pri nas sprošča v naravnem okolju in največ prispeva k izpostavljenosti ljudi ionizirajočemu sevanju. Po oceni Mednarodne agencije za raziskave raka (IRAC) je vsak deseti rak na pljučih posledica izpostavljenosti radonu. Ta je v skupino rakotvornih snovi uvrščen od leta 1988. V Sloveniji letno za pljučnim rakom zboli več kot 1400 ljudi, umre pa jih 1200. To pomeni, da zaradi izpostavljenosti radonu umre več kot 100 ljudi letno.

Izpostavljenosti radonu lahko  zmanjšamo doma in na delovnem mestu. Pravilnik predpisuje protiradonsko varno gradnjo za varovanje zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona. V skladu z uredbo vlade iz leta 2018 je območje Slovenije razdeljeno na radonsko območje in na zeleno območje. Območja z več radona so po meritvah ozemlja naslednjih občin: Bloke, Cerknica, Črnomelj, Divača, Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Hrpelje – Kozina, Idrija, Ig, Ivančna Gorica, Kočevje, Komen, Logatec, Loška dolina, Loški Potok, Miren – Kostanjevica, Pivka, Postojna, Ribnica, Semič, Sežana, Sodražica, Vrhnika in Žužemberk.

Novi pravilnik glede na območje predpisuje ukrepe za projektiranje in gradnjo novih stavb, izvedbo protiradonske sanacije obstoječih stavb, zahteve za protiradonske ukrepe pri posegih na obstoječih stavbah ter označevanje in dokumentiranje protiradonskega prezračevalnega sistema.

Pravilnik najdete na tej povezavi

Uredba o nacionalnem radonskem programu na tej povezavi

4. februar 2022 – svetovni dan boja proti raku

E-novica ZSSS 4/2022 (4. 2. 2022): 4. februar 2022 – svetovni dan boja proti raku

Danes je 4. februar 2022, svetovni dan boja proti raku. Razglašen je bil 4. februarja 2000 v Parizu na svetovnem vrhovnem srečanju boja proti raku, ko si je svet postavil cilj, da odpravi vzroke raka kot enega najpogostejših vzrokov umiranja.

Vsako leto zaradi poklicnega raka umre več kot 100.000 Evropejcev. Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) in z njo ZSSS smo se pridružili boju proti poklicnemu raku. Od leta 2015 vodimo kampanjo in socialni dialog za sprejem evropskih obvezujočih mejnih vrednosti poklicne izpostavljenosti za vsaj 50 najpogostejših karcinogenov na delovnem mestu. Pravkar poteka postopek za četrto posodobitev Direktive 2004/37/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu. Novice iz Evropske komisije in Evropskega parlamenta so dobre! Skoraj vse, za kar sindikati od leta 2015 vodimo kampanjo “STOP poklicnemu raku”, ker bi lahko učinkovito preprečevalo poklicnega raka na evropskih delovnih mestih, je vključeno v predloge sprememb direktive! Z jasnim ciljem in vztrajnostjo je torej možno premikati gore! O končnih rezultatih te posodobitve direktive vas bomo sproti obveščali. Spremembi direktive bo seveda sledila tudi sprememba slovenskih predpisov.

Kampanja ZSSS in ETUC “STOP poklicnemu raku” na tej povezavi

O kemijskih obremenitvah na spletni strani ZSSSzaupnikVZD na tej povezavi

Več o svetovnem dnevu boja proti raku (World Cancer Day) na tej povezavi

ZSSS: Proti obveznemu cepljenju brez zakonske podlage

E-novica ZSSS 3/2022 (25.1.2022): ZSSS: Proti obveznemu cepljenju brez zakonske podlage

Obveščamo vas o stališču ZSSS do predloga Pravilnika o določitvi programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2022 in njegove priloge Program cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2022, ki sta na e-Demokraciji v javni obravnavi do 25. 1. 2022. V rubriki, ki določa obvezna cepljenja za zaposlene v tekočem koledarskem letu, se prvič navaja tudi covid-19. Predlog programa cepljenja določa, da delodajalec sam v izjavi o varnosti z oceno tveganja določi delovna mesta, na katerih naj bi bilo cepljenje proti covid-19 obvezno.

Stališče ZSSS je, da predlagana ureditev ni sprejemljiva, ker zanjo ni zakonske podlage, ker o obveznem cepljenju odloča delodajalec kot neuka oseba in ker ureditev povzroča neenakopravnost med delavci znotraj iste poklicne skupine.

Celotno stališče ZSSS na tej povezavi