E-orodje o nevarnih kemičnih snoveh – Moj kemijski priročnik

E-orodje o nevarnih kemičnih snoveh – Moj kemijski priročnik

E-novica ZSSS št. 64/2021 (19. 11. 2021): E-orodje o nevarnih kemičnih snoveh – Moj kemijski priročnik

Tokrat vas opozarjamo, da vam je na voljo bralcu prijazno in v slovenščino prevedeno novo brezplačno e-orodje Moj kemični priročnik o nevarnih kemičnih snoveh, s katerimi se delavci srečujejo na svojih delovnih mestih. Pripravila ga je Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu EU OSHA, v slovenščino pa prevedla Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Našli boste nasvete, kako zmanjšati nevarnosti za varnost in zdravje pri delu, povezane z nevarnimi snovmi in kemičnimi izdelki na delovnem mestu v vašem podjetju.

Začnete lahko z zelo kratkim vprašalnikom (hitri začetek) s sedmimi vprašanji ali pa takoj začnete z bolj podrobnim vprašalnikom, ki vsebuje 36 vprašanj. Če boste izpolnjevali daljši vprašalnik, lahko svoje odgovore shranite in nadaljujete pozneje. Ko boste izpolnili daljši vprašalnik, boste lahko natisnili poročilo Moj kemijski priročnik, ki bo vključeval vaše odgovore, seznam opravil ter priporočila za dobre prakse in ukrepe.

E-orodje o nevarnih kemičnih snoveh vam podaja pregled nevarnosti nevarnih kemičnih snovi in kemičnih izdelkov, ki jih uporabljate na delovnih mestih v svojem podjetju, za varnost in zdravje pri delu. Glede na vaše odgovore boste prejeli prilagojene nasvete za svoje podjetje o tem, kako izvajati dobre prakse in ukrepe ter upoštevati ustrezna pravila in predpise. Če boste sprejeli priporočene ukrepe, boste učinkovito zmanjšali tveganja, ki jih povzročajo nevarne snovi in kemični izdelki v vašem podjetju. Našli boste tudi glosar, seznam priporočil in kontrolni seznam, kaj vse velja preveriti v zvezi z nevarnimi snovmi – Moj kemijski vodnik (checklist overview).

Moj kemični priročnik na tej povezavi

Vabljeni k ogledu! Opozorite na novo e-orodje tudi svojega delodajalca in njegovega strokovnega delavca za varnost pri delu!

Pritožba zaradi kršitve Konvencije ILO št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju

Pritožba zaradi kršitve Konvencije ILO št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju

E-novica ZSSS 63/2021 (17. 11. 2021): Pritožba zaradi kršitve Konvencije ILO št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju

Bralci e-novic ZSSS za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu veste, kolikokrat je ZSSS odgovorne na ministrstvih za zdravje in za delo pozvala k sprejemu Pravilnika o poklicnih boleznih. Slovenija bi postopek priznavanja poklicne bolezni poklicno obolelim delavcem morala določiti s predpisom že zato, ker je leta 1992 ratificirala Konvencijo ILO št. 155, ki jo k temu zavezuje. V letu 2021 poteka okroglih 30 let, odkar ni tega predpisa. Predstavnica Ministrstva za zdravje (MZ) pa je septembra 2021 pri pripravah na sprejem drugega triletnega akcijskega načrta naznanila, da MZ pravilnika ne namerava pripraviti niti do konca leta 2023, čeprav je to njegova obveznost na podlagi točke 2.1.1. Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027.

Obveščamo vas, da je zato 17. 11. 2021 ZSSS kot interesno združenje delavcev v skladu s 24. členom Ustave Mednarodne organizacije dela – ILO na ILO naslovila pritožbo proti Republiki Sloveniji zaradi kršitve 11. člena Konvencije  št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju iz leta 1981.  Kršenje ratificirane konvencije ILO škoduje ugledu Slovenije v mednarodni skupnosti.

Gre za to, da od leta 1992, ko je bila ratificirana Konvencija št. 155, Slovenija ni imela v praksi delujočega predpisa za določitev in uporabo postopka za prijavljanje poklicnih bolezni. Edina izjema je od leta 1997 dalje postopek za prijavljanje azbestnih poklicnih bolezni. Ker ni določenega postopka za prijavljanje oziroma ugotavljanje večine poklicnih bolezni, je njihovo preprečevanje neučinkovito in nesistematično.

ZSSS je v pritožbi pozvalo, naj Administrativni svet ILO  v skladu z Ustavo ILO imenuje Preiskovalno komisijo, ki bo preučila pritožbo in v nadaljevanju poročala. Ta Preiskovalna komisija naj  priporoči korake, potrebne v zvezi s pritožbo ter zanje določi časovni okvir. Generalni direktor MOD/ILO naj objavi in posreduje poročilo Preiskovalne komisije Administrativnemu svetu MOD/ILO in Vladi Republike Slovenije. Generalni direktor MOD/ILO naj pritožbo posreduje na Meddržavno sodišče v Haagu (International court of justice – ICJ) v primeru, da Vlada Republike Slovenije ne bo najkasneje v treh mesecih sprejela priporočil iz poročila Raziskovalne komisije.

  • Besedilo konvencije ILO št. 155 v slovenščini in angleščini na tej povezavi
  • spremni dopis k pritožbi v angleščini na tej povezavi
  • Obrazec pritožbe (v angleščini) na tej povezavi
  • E-novice ZSSS s pozivi samo v letih 2018-2021 ministrstvoma za zdravje in delo, naj pripravita Pravilnik o poklicnih boleznih 13/201821/2018, 21/2019, 26/2020, 20/2021
  • Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027 na tej povezavi
  • Prvi odgovor ILO z dne 15. 12. 2021 na tej povezavi

Nagrade Avgusta Kuharja 2021 za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu

Nagrade Avgusta Kuharja 2021 za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu

E-novica ZSSS 62/2021 (16. 11. 2021): Nagrade Avgusta Kuharja 2021 za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu

Obveščamo vas, da so bile 16. 11. 2021 podeljene nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za leto 2021 za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu. Podelitev je bila ob zaključku webinarja »Za varna delovna mesta 2021« v organizaciji Zbornice varnosti in zdravja pri delu in Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije ter v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Inšpektoratom RS za delo. Namen podeljevanja nagrad in priznanj Avgusta Kuharja je promocija dosežkov stroke za varnostno kulturo. Dobitnike je nagovorila tudi državna sekretarka Mateja Ribič iz MDDSZ.

Alojz Pšaker je prejel nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo in Peter Kočman nagrado Avgusta Kuharja za najboljše magistrsko delo magistra inženirja tehniške varnosti. Priznanja Avgusta Kuharja pa so prejeli Branko Brišnik (Celje), Marjan Lukežič (Ljubljana), Miran Gabrijelčič (Severnoprimorska regija), Miša Biro (Ptuj) in Marjeta Novinšek (Velenje).

Čestitamo!

Slavnostna brošura z utemeljitvami podeljenih nagrad in priznanj 2021 na tej povezavi

Spletna stran Fundacije Avgusta Kuharja z utemeljitvami vseh podeljenih nagrad in priznanj v obdobju 1997-2021 na tej povezavi

Program webinarja “Za varna delovna mesta 2021” na tej povezavi

Vabljeni k ogledu!

Točke za udeležbo na webinarju “Standardizacija – pomembna je tudi za sindikate”, 30. 11. 2021

Točke za udeležbo na webinarju “Standardizacija – pomembna je tudi za sindikate”, 30. 11. 2021

E-novica ZSSS 61/2021: Točke za udeležbo na webinarju “Standardizacija – pomembna je tudi za sindikate”, 30. 11. 2021

V naši e-novici št. 59/2021 smo vam posredovali vabilo na brezplačni virtualni webinar “Standardizacija – pomembna je tudi za sindikate”, ki bo na platformi ZOOM v torek, 30. novembra 2021 od 9.30 do 12.30.

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdalo potrdilo o potrditvi programa usposabljanja in dodelitvi 6 točk za udeležbo strokovnih delavcev za varnost pri delu. Webinar je namreč namenjen ne le delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu in sindikalnim zaupnikom ampak tudi strokovnim delavcem za varnost pri delu ter vsem, ki jih zanima standardizacija.

Za sodelovanje na brezplačnem seminarju morate izpolniti prijavnico na tej povezavi! Ne odlašajte s prijavo na ta kratki a zanimivi webinar!

Webinar v počastitev predsedovanja Slovenije Svetu EU organizirata ZSSS in Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) v sodelovanju z Društvom varnostnih inženirjev Ljubljana (DVILJ). Slovenski in evropski strokovnjaki nam bodo pojasnili, kako lahko delavci in njihovi predstavniki uporabijo tehnične standarde za učinkovito varovanje poklicnega zdravja.

Posebno pozornost bomo posvetili standardu ISO 45001 – Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu – Zahteve z napotki za uporabo. Gre za standard, ki si ga je po statistiki iz leta 2020 že pridobilo 113 slovenskih delodajalcev, številni pa načrtujejo njegovo pridobitev. Ta standard torej prav gotovo zanima delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu. Izvedeli bomo, kako deluje v praksi.

Potrdilo MDDSZ o potrditvi programa usposabljanja in dodelitvi točk na podlagi 5. člena Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (UL RS št. 78/2019 in 164/2020) na tej povezavi

Program webinarja ZSSS in povezava na webinar 30. 11. 2021 na tej povezavi

Več ETUC in ZSSS o standardu ISO 45001 na tej povezavi

Vljudno vabljeni!

Okoljski manifest

Okoljski manifest

E-novica ZSSS št. 60/2021 (5. 11. 2021): Okoljski manifest

Tokrat vam posredujemo OKOLJSKI MANIFEST, sprejet 14. in 15. oktobra 2021 na mednarodnem simpoziju z 44 razpravljalci in 20.000 udeleženci, ki sta ga organizirala Nacionalni inštitut za biologijo (NIB)  in gibanje Mladi za podnebno pravičnost. Sporočilo simpozija je bilo: “Za rešitev planeta je treba ukrepati hitro.

Z mislijo pobudnice tega simpozija prof. dr. Tamare Lah Turnšek “Znanstveniki čutimo dolžnost, da predlagamo rešitve!” vas vabimo k branju, deljenju in širjenju Okoljskega manifesta. Vabimo vas, da tudi v vaših okoljih spodbujate dialog in iskanje rešitev, četudi majhnih korakov, povezanih s prilagajanjem in preprečevanjem podnebnih sprememb.

Okoljski manifest je na tej povezavi

Stališča predsedstva ZSSS “Sindikati in podnebne spremembe – na mrtvem planetu ni delovnih mest” z dne 10. 9. 20219 na tej povezavi

Vabilo na webinar ZSSS 30. 11. 2021: “Standardizacija – pomembna je tudi za sindikate” 

Vabilo na webinar ZSSS 30. 11. 2021: “Standardizacija – pomembna je tudi za sindikate” 

E-novica ZSSS št. 59/2021 (3. 11. 2021): Vabilo na webinar ZSSS 30. 11. 2021: “Standardizacija – pomembna je tudi za sindikate” 

Vabimo vas, da se udeležite brezplačnega webinarja “Standardizacija – pomembna je tudi za sindikate”, ki bo v torek, 30. novembra 2021 od 9.30 do 12.30. Kot smo 21. 10. 2021 prvič napovedali že v svoji e-novici št. 56/2021, bo seminar na platformi ZOOM in ga bo sofinancirala Evropska komisija. Prevajanje v slovenščino bo zagotovljeno.

Webinar v počastitev predsedovanja Slovenije Svetu EU organizirata ZSSS in Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) v sodelovanju z Društvom varnostnih inženirjev Ljubljana (DVILJ). Slovenski in evropski strokovnjaki nam bodo pojasnili, kako lahko delavci in njihovi predstavniki uporabijo tehnične standarde za učinkovito varovanje poklicnega zdravja.

Posebno pozornost bomo posvetili standardu ISO 45001 – Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu – Zahteve z napotki za uporabo. Gre za standard, ki si ga je po statistiki iz leta 2020 že pridobilo 113 slovenskih delodajalcev, številni pa načrtujejo njegovo pridobitev. Ta standard torej prav gotovo zanima delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu. Izvedeli bomo, kako deluje v praksi.

Poleg delavskih in sindikalnih zaupnikov na seminar vabimo tudi delodajalčeve strokovne delavce za varnost pri delu. Zaprosili bomo za točkovanje seminarja v skladu s pravilnikom o njihovem stalnem usposabljanju.

Za sodelovanje na brezplačnem seminarju morate izpolniti prijavnico na tej povezavi! Ne odlašajte s prijavo na ta kratki a zanimivi webinar!

Vljudno vabljeni!

_______________________________________________________________________

Dokumenti webinarja / Awarness event’s documentation:

Program webinarja ZSSS in povezava na webinar 30. 11. 2021 na tej povezavi

Agenda of virtual awareness event “Standardisation – It is also important for unions”/Program webinarja v angleščini na tej povezavi

Več ETUC in ZSSS o standardu ISO 45001 na tej povezavi

Letak ETUC v slovenščini “Standardi so pomembni tudi za delavce” na tej povezavi

Potrdilo MDDSZ o potrditvi programa usposabljanja in dodelitvi točk na podlagi 5. člena Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (UL RS št. 78/2019 in 164/2020) na tej povezavi

 

Powerpoint prezentacije predavateljev / Powerpoint presentations of the speakers:

Lučka Böhm (Slovenski predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu, ki omenjajo standarde / Slovenian OSH legislation that refers to SIST standards) na tej povezavi / at this link 

Mojca Lampič (Slovenski standardi in delo SIST/TC VZK Vodenje in zagotavljanje kakovosti / Slovenian standards and working program of SIST/TC VZK Quality management and quality assurance) na tej povezavi / at this link

Vilko Švab (Postopek certificiranja standarda ISO 45001 in vloga delavcev in njihovih predstavnikov / Case Study: Certification of ISO 45001 and workers participation) na tej povezavi / at this link

Jernej Jenko (Varno delo in standardi. Primer iz prakse: Osebna varovalna oprema – zaščitne maske / Case Study: Safe work and standards. Case study: Personal protective equipment – protective masks) na tej povezavi / at this link

Isabelle Schömann (Akcijski program ETUC na področju standardov / The ETUC action programme around standards) – ni imela ppt

Silvia Vaccaro (Standardizacija in zakonodaja: orodje za politiko evropskih institucij / Standardization and Legislation: A policy tool for the European institutions) na tej povezavi / at this link

Tea Jarc (Prenos slovenske dobre prakse v Evropo: pred-standard o pripravništvu / Case study: Bringing Slovenian good practise on internships, to Europe: pre-standard on Internships) na tej povezavi / at this link 

_______________________________________________________________________

Video “Standardi in svet dela” s spletne strani ETUC na tej povezavi

Podnaslovi / prevod videa Standardi in svet dela na tej povezavi

 

Spletni seminar Ergonomija na delovnem mestu in staranje zaposlenih, 11. 11. 2021

E-novica ZSSS 58/2021 (25. 10. 2021): Spletni seminar Ergonomija na delovnem mestu in staranje zaposlenih, 11. 11. 2021

Na prošnjo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vam posredujemo vabilo na spletni seminar Ergonomija na delovnem mestu in staranje zaposlenih, ki bo potekal preko videokonferenčne platforme Zoom v četrtek, 11. 11. 2021, 13.00-15.20.

Spletni seminar je namenjen zlasti delodajalcem in delavcem, pa tudi strokovnim delavcem za varnost pri delu, izvajalcem medicine dela, kadrovskim delavcem, delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu ter vsem, ki jih zanimata ergonomija na delovnem mestu in ravnanje s starejšimi zaposlenimi.

Kotizacije ni. Spletni seminar je brezplačen.

Prijave bodo zbirali do ponedeljka, 8. novembra 2021, na naslednji spletni povezavi: https://form.jotform.com/212941991844364

Vljudno vabljeni!

Evropski teden varnosti in zdravja pri delu – 25. do 29. oktober 2021

Evropski teden varnosti in zdravja pri delu – 25. do 29. oktober 2021

E-novica ZSSS 57/2021 (22. 10. 2021): Evropski teden varnosti in zdravja pri delu – 25. do 29. oktober 2021

Obveščamo vas, da bo od 25. do 29. oktobra 2021 potekal po vsej EU tradicionalni Evropski teden varnosti in zdravja pri delu. Bo letošnji vrhunec evropske kampanje 2020-2022 “Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta“. Po vsej EU se bo zvrstilo na stotine dogodkovpredvajanja tematskih filmov, dogodki na družbenih omrežjih, konference, razstave, natečaji in usposabljanja… Namen letošnjega evropskega tedna, ki ga organizira Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), je povečati ozaveščenost o kostno-mišičnih obolenjih. Kampanjo v Sloveniji usmerja nacionalna informacijska točka EU OSHA s sedežem na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ZSSS in SDTS za preprečevanje mišično-kostnih obolenj  vodita svojo kampanjo Tvoj sindikat zahteva omejitev ročnega premeščanja bremen za prenovo Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen. Cilje kampanje smo v ta namen med drugim 22. 10. 2021 slovenski strokovni javnosti predstavili na 38. sestanku slovenske informacijske točke EU OSHA.

Vsakdo lahko v Evropskem tednu ozavešča o preprečevanju mišično-kostnih obolenj na delovnem mestu. Na primer: natisnimo tematske plakate, jih razobesimo na vidnem mestu in z njimi povabimo sodelavce:

  1. k vajam za aktivni odmor med delom – plakat na tej povezavi,
  2. k enostavnim a učinkovitim ergonomskim izboljšavam delovnega mesta – plakat na tej povezavi
  3. k seznanitvi s kampanjo Tvoj sindikat zahteva omejitve ročnega premeščanja bremen – plakat na tej povezavi

Prva najava posveta ZSSS in ETUC: Standardizacija je pomembna tudi za sindikate, 30. 11. 2021

Prva najava posveta ZSSS in ETUC: Standardizacija je pomembna tudi za sindikate, 30. 11. 2021

E-novica ZSSS 56/2021 (21. 10. 2021: Prva najava posveta ZSSS in ETUC: Standardizacija je pomembna tudi za sindikate, 30. 11. 2021

Najavljamo, da bosta Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu in Delovna skupina za standardizacijo Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) ob predsedovanju Slovenije Svetu EU 30. novembra 2021 od 9.30 do 12.30 pripravila brezplačni mednarodni seminar z naslovom “Standardizacija je pomembna tudi za sindikate”. Seminar bo virtualen na platformi ZOOM in ga bo sofinancirala Evropska komisija.

Slovenski in evropski strokovnjaki nam bodo pojasnili, kako lahko delavci in njihovi predstavniki uporabijo tehnične standarde za učinkovito varovanje poklicnega zdravja. Prevajanje v slovenščino bo zagotovljeno.

Poleg delavskih in sindikalnih zaupnikov na seminar vabimo tudi delodajalčeve strokovne delavce za varnost pri delu. Zaprosili bomo za točkovanje seminarja v skladu s pravilnikom o njihovem stalnem usposabljanju.

Dokončno vabilo na seminar vam bomo posredovali novembra 2021. Tokrat vas vabimo zgolj, da si v svojem koledarju rezervirate čas za udeležbo na tem kratkem a zanimivem seminarju, ki se ga boste zato, ker bo virtualen, seveda lahko udeležili kar preko svojega računalnika.

Več o ETUC STAND projektu za vpliv sindikatov na proces standardizacije na tej povezavi (v angleščini)

Pripombe ZSSS in SDTS na osnutek novega pravilnika o ročnem premeščanju bremen

Pripombe ZSSS in SDTS na osnutek novega pravilnika o ročnem premeščanju bremen

E-novica ZSSS št. 55/2021 (6. 10. 2021): Pripombe ZSSS in SDTS na osnutek novega pravilnika o ročnem premeščanju bremen

V naši e-novici št. 53/2021 smo vas 27. 9. 2021 obvestili, da je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na poziv kampanje ZSSS in SDTS iz junija 2021 “Tvoj sindikat zahteva omejitev ročnega premeščanja bremen” pripravilo svoj osnutek novega Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen. Tokrat vas obveščamo o predlogih za izboljšavo tega osnutka, ki sta jih na osnutek 6. 10. 2021 ministrstvu posredovala ZSSS in SDTS.

V svojih pripombah sta predlagala vrsto izboljšav osnutka, ki naj zagotovijo, da bo novi pravilnik dejansko zaživel v praksi in da bodo povsem jasne vloge delodajalca, njegovih strokovnih služb in delavcev. Pravilnik naj prinese  omejitve mas, ki jih sme delavec ročno premestiti na enkrat, v delovnem dnevu in v delovnem tednu. Prav tako naj obveže delodajalca, da zagotovi ciljano ocenjevanje tveganja za nastanek mišično-kostnih poškodb zaradi ročnega premeščanja bremen, določanje preventivnih in organizacijskih ukrepov, delovne pripomočke, dodatno varstvo ranljivih skupin delavcev (med njimi posebej nosečnic), prehodna obdobja itd.

Tripartitna pogajanja ZSSS in SDTS z ministrstvom in delodajalskimi predstavniki se začenjajo!

Pripombe ZSSS in SDTS na osnutek pravilnika na tej povezavi

Kampanja ZSSS in SDTS: Tvoj sindikat zahteva omejitve ročnega premeščanja bremen na tej povezavi

E-novice ZSSS za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu o kampanji: 33/202141/202153/2021,