Izpolnite kratko anketo »VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V ČASU EPIDEMIJE COVID-19«

E-novica ZSSS št. 36 (3. 6. 2020): Izpolnite kratko anketo »VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V ČASU EPIDEMIJE COVID-19«

 

Vabimo vas, da izpolnite kratko anketo »VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V ČASU EPIDEMIJE COVID-19«, ki je bila razglašena od 12. marca do 31. maja 2020. Anketa je dostopna od 3. 6. 2020 do 8. 6. 2020 (do 10. ure). Anketo lahko izpolnijo vsi, ki so v času epidemije delali naprej na svojem delovnem mestu ali pa jim je vsaj delodajalec odredil delo od doma. Vzela vam bo največ 6 minut in pomembno je, da jo izpolnite do konca. Jamčimo, da je povsem anonimna in jo zato lahko izpolnite brez zadržkov. Prosimo vas celo, da povezavo na anketo pošljete čim več svojim znancem, da bo nanjo odgovorilo čim več ljudi. Rezultate ankete bomo po 9. 6. 2020 predstavili na tej spletni strani.

Do ankete s klikom na naslednjo povezavo: https://www.1ka.si/a/287697.

 

Projekt Heat-Shield ponuja vrsto koristnih brezplačnih informacij in nasvetov za blaženje negativnih vplivov visokih temperatur na delovnih mestih

Projekt Heat-Shield ponuja vrsto koristnih brezplačnih informacij in nasvetov za blaženje negativnih vplivov visokih temperatur na delovnih mestih

E-novica ZSSS št. 35 (1. 6. 2020): Projekt Heat-Shield ponuja vrsto koristnih brezplačnih informacij in nasvetov za blaženje negativnih vplivov visokih temperatur na delovnih mestih

 

Čeprav se trenutno vsi ukvarjamo s posledicami epidemije COVID-19, se moramo zavedati, da je pred vrati poletje, ki prinaša tveganje za povečanje vročinskega stresa. Iz dosedanjih izkušenj vemo, da prekomerna toplotna obremenitev slabo vpliva na počutje in storilnost delavcev.

V zvezi s tem lahko v okviru projekta Heat-Shield dobite vrsto koristnih brezplačnih informacij in nasvetov. O aktivnostih projekta Heat Shield, ki ga v Sloveniji vodita prof. dr. Kajfeževa in dr. Pogačarjeva iz Biotehniške fakultete, smo vam pisali že v e-novicah 29/2019 in 33/2019, predstavljen pa je bil tudi na našem lanskem novembrskem Posvetu ZSSS o vplivu podnebnih sprememb na delovne razmere. Na tej povezavi si oglejte kratek video o projektu (v angleščini): https://www.youtube.com/watch?v=tkmYDijy72c.

dr. Tjaša Pogačar in prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj v imenu projekta Heat-Shield: »Izhajamo iz naše vizije, da je potrebno vsem delavcem v Evropi omogočiti dostop do strokovne pomoči pri blaženju negativnih vplivov naraščanja temperature, zato vam bomo z veseljem pomagali identificirati glavne težave in implementirati učinkovite rešitve, ki ustrezajo vašemu podjetju (izvedljive, primerne za vaše delovno okolje, ekonomsko upravičene …). Ponujamo iskanje posameznih rešitev ali pomoč pri razvijanju celotnega akcijskega načrta za primer vročine. Pišite na naš naslov in oglasili se vam bomo s strokovnim vodenjem nadaljnjega dela. Veselimo se sodelovanja z vami!«

Kontaktirajte jih lahko na consult@heat-shield.eu ali direktno v Sloveniji na tjasa.pogacar@bf.uni-lj.si (lahko tudi po telefonu na 01 3203 133). V slovenščini so vam za prvi vtis pripravili video o možnosti sodelovanja v projektu:  https://www.youtube.com/watch?v=4OS3fZi6Cbs ​in o primeru prilagoditve oblačil: https://www.youtube.com/watch?v=Y8H1_P9yX3Q​

Z veseljem vam bodo odgovorili na e-mail, vam poslali gradiva ali pregledali vašo konkretno situacijo. Sami izberete, kako aktivno se želite vključiti.

Evropski teden boja proti raku, 25. do 31. maj 2020

E-novica ZSSS št. 34 (25. 5. 2020): Evropski teden boja proti raku, 25. do 31. maj 2020

 

Evropski teden boja proti raku  je vsakoletna evropska kampanja, ki bo letos potekala od 25. do 31. maja 2020. Cilj je ozaveščanje o boju proti raku, dostopu do zdravljenja in podpori za osebe, ki so premagale raka. Letošnji teden se bo zaključil 31. maja 2020 z »Dnevom brez tobaka«. Boj proti raku seveda vključuje tudi boj proti poklicnemu raku, ki ga povzročajo karcinogeni na delovnem mestu.

Na Evropski teden boja proti raku opozarjamo na kampanje za preprečitev poklicnega raka, ki jih od leta 2015 dalje izvaja Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu:

Odpravite poklicnega raka

Varno delo na soncu

“NE SMEMO IZGUBLJATI ČASA”: IZPUŠNI PLINI DIZELSKIH MOTORJEV

“NE SMEMO IZGUBLJATI ČASA”: SMRTONOSNOST VDIHLJIVEGA PRAHU KRISTALNEGA KREMENA

Evropski teden boja proti raku je priložnost, da preverimo tudi, kakšne informacije za preprečevanje poklicnega raka najdemo na spletni strani evropske pobude za boj proti poklicnim rakom »Načrt za karcinogene« (angleško Roadmap on Carcinogens), o nastanku katere smo v naših e-novicah prvič poročali leta 2016. Njen glavni namen je izmenjava rešitev in primerov dobre prakse pri varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem. Širi ozaveščenost o možnostih nadomeščanja rakotvornih snovi z varnejšimi alternativami. Opise in video predstavitve primerov dobre prakse najdete na tej povezavi. Vsakdo med nami lahko postane podpornik pobude »Načrt za karcinogene«.

Različne vrste karcinogenih snovi povzročajo različne vrste rakov, zato so na spletni strani te evropske pobude med drugim tudi v slovenščini na voljo kratki letaki o posameznih rakotvornih snoveh, v katerih je pojasnjeno, za kakšno snov gre, kdo je lahko ogrožen, kako snov vpliva na ljudi in kaj lahko delodajalec stori, da prepreči ali zmanjša izpostavljenost delavcev. Ozaveščenost o tveganjih je prvi korak prevencije poklicnega raka!

DEJSTVA O AKRILAMIDU

DEJSTVA O AZBESTU

DEJSTVA O BENZENU

DEJSTVA O BERILIJU

DEJSTVA O KADMIJU

DEJSTVA O ŠESTVALENTNEM KROMU

DEJSTVA O IZPUŠNIH PLINIH DIZELSKIH MOTORJEV

DEJSTVA O ETILENOKSIDU

DEJSTVA O FORMALDEHIDU

DEJSTVA O LESNEM PRAHU

DEJSTVA O HIDRAZINU

DEJSTVA O SVINCU

DEJSTVA O NIKLJU

DEJSTVA O POLICIKLIČNIH AROMATSKIH OGLJIKOVODIKIH (PAO)

DEJSTVA O KREMENOVEM PRAHU

DEJSTVA O TRIKLORETILENU

DEJSTVA O VINILKLORIDU

DEJSTVA O HLAPIH, KI NASTAJAJO PRI VARJENJU – VKLJUČNO S CR(VI) SPOJINAMI

Evropski poslanec Milan Brglez prisluhnil pozivu ETUC in ZSSS

E-novica ZSSS št. 33 (21. 5. 2020): Evropski poslanec Milan Brglez prisluhnil pozivu ETUC in ZSSS

 

V naši e-novici št. 30/2020 smo vas 6. 5. 2020 obvestili o pozivu, ki ga je Strokovna služba ZSSS za VZD naslovila na predstavnike slovenske vlade v organih EU in na evropske poslance, kako naj glasujejo za klasifikacijo koronavirusa SARS-CoV-2 v prilogi III Direktive Evropskega parlamenta In Sveta 2000/54/ES z dne 18. septembra 2000 o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu, ki določa minimalne zahteve za varovanje delavcev pred tveganji za njihovo zdravje in varnost, vključno s preprečevanjem takih tveganj, ki izhajajo ali bi lahko izhajala iz izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu.

Edini, ki se je doslej odzval na naš poziv, je bil evropski poslanec dr. Milan Brglez. Njegova asistentka nas je obvestila o njegovi razpravi 20. 5. 2020 na seji Odbora Evropskega parlamenta za zaposlovanje in socialne zadeve:

»V imenu dr. Brgleza se zahvaljujem za vaš dopis in opozorila v zvezi s kategorizacijo Covid-19 v zadevni direktivi. Na Odboru za zaposlovanje in socialne zadeve je danes potekala izmenjava mnenj s predstavnikom Evropske komisije, ki so mu poslanke in poslanci zastavili vprašanja in izrazili zaskrbljenost glede tega, da se Evropska komisija očitno nagiba k uvrstitvi Covid-19 v 3. in ne 4. skupino bioloških dejavnikov iz omenjene direktive. Dr. Brglez je v svoji razpravi opozoril, da Evropska komisija ne bi smela popustiti škodljivim pritiskom gospodarstva v fazi popuščanja epidemije, predvsem pa ne na škodo zdravja in varnosti ljudi. Zavzel se je za uporabo previdnostnega načela tudi v primeru Covid-19 ter za opredelitev Covid-19 kot poklicne bolezni za izpostavljene poklice. Kot rečeno, je danes bila opravljena izmenjava mnenj, saj formalna odločitev glede spremembe Direktive še ni bila sprejeta. O tem bo glede na predpisani postopek odločala Evropska komisija in ne neposredno poslanke in poslanci. Evropska komisija naj bi odločanje  predvidoma opravila 3. junija. Ko bo odločitev sprejeta, pa bo imel Evropski parlament na voljo 1 mesec, da nasprotuje odločitvi Evropski komisije. Predlagamo torej, da ostanemo v stiku.«

Zahvaljujemo se evropskemu poslancu, ker mu je mar za zdravje in varnost delavcev, najbolj izpostavljenim tveganju za COVID-19! Pomnimo, komu je mar in komu ni.

Barometer o varnosti in zdravju pri delu: interaktivno orodje za ogled stanja na področju varnosti in zdravja pri delu v Evropi

Barometer o varnosti in zdravju pri delu: interaktivno orodje za ogled stanja na področju varnosti in zdravja pri delu v Evropi

E-novica ZSSS št. 32 (14. 5. 2020): Barometer o varnosti in zdravju pri delu: interaktivno orodje za ogled stanja na področju varnosti in zdravja pri delu v Evropi

 

Obveščamo vas, da je Evropska komisija pravkar objavila svoj »Barometer o varnosti in zdravju pri delu: interaktivno orodje za ogled stanja na področju varnosti in zdravja pri delu v Evropi“.

Orodje za prikaz podatkov o varnosti in zdravju pri delu

Barometer o varnosti in zdravju pri delu je prvo orodje za vizualizacijo podatkov, ki vsebuje najnovejše informacije o stanju in trendih na področju varnosti in zdravja pri delu v evropskih državah.
Sestavljeno je iz štirih skupin kazalnikov o različnih temah s področja varnosti in zdravja pri delu, kot so pristojni organi za varnost in zdravje pri delu, nacionalne strategije, delovni pogoji in statistični podatki o varnosti in zdravju pri delu. Omogoča vizualizacijo in primerjavo podatkov, ustvarjanje grafikonov in prenos poročil o posameznih temah.

Splošne informacije: Poiščite informacije o pristojnih organih za varnost in zdravje pri delu, gospodarskih in panožnih profilih ter profilih delovne sile.

Usmerjanje varnosti in zdravja pri delu: Oglejte si pristope različnih držav k strategijam glede varnosti in zdravja pri delu ter socialnemu dialogu o varnosti in zdravju na delovnem mestu.

Teme, povezane z varnostjo in zdravjem pri delu: Preberite več o nezgodah na delovnem mestu, delovnih razmerah, zastopanosti delavcev in o tem, kako delavci dojemajo zdravje.

Infrastruktura za varnost in zdravje pri delu: Več o statističnih podatkih držav o varnosti in zdravju pri delu, raziskavah in raziskovalnih zmogljivostih ter o tem, kako države izvajajo zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu.

Uporabite to orodje za prikaz in primerjavo kvantitativnih podatkov. Poiščite opise in povezave do nadaljnjih informacij o kvalitativnih podatkih.
Orodje vam omogoča:

  1. ogled glavnih kazalnikov v infografični obliki,
  2. primerjavo kazalnikov med dvema državama ali primerjavo posamezne države s podatki za EU,
  3. ustvarjanje in prenos grafičnih podatkov ali izvoz v obliki Excelove datoteke,
  4. prenos podrobnih poročil držav ali poročil o določenih temah, npr.: nacionalnih strategijah,
  5. neposredno izmenjavo prek družbenih omrežij.

Barometer o varnosti in zdravju pri delu redno dopolnjujejo z novimi kazalniki, podatki in funkcijami.

Na tej povezavi raziščite barometer o varnosti in zdravju pri delu.

Navodila in priporočila NIJZ za varno izvajanje posameznih dejavnosti

E-novica ZSSS št. 31 (8. 5. 2020): Navodila in priporočila NIJZ za varno izvajanje posameznih dejavnosti

Epidemiološka situacija glede novega koronavirusa v Sloveniji se umirja, zato se je začelo postopno sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja virusa.
V ta namen je Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ pripravil navodila in priporočila za varno izvajanje posameznih dejavnosti. Med njimi za knjigarne in papirnice, gostinske lokale, frizerske in kozmetične salone, servisne storitve, tehnične trgovine, knjižnice,  muzeje in galerije itd.
Ker bomo s ponedeljkom 11. 5. spet sedli na avtobuse/vlake bodo tudi tam veljala higienska pravila. Poglejte jih tukaj za avtobusne prevoze in tukaj za vlak.

Navodila in priporočila NIJZ za posamezne dejavnosti najdete tukaj.

ZSSS zahteva pravilno klasifikacijo koronavirusa SARS-CoV-2 v direktivi EU 2000/54/ES

E-novica ZSSS št. 30 (6. 5. 2020): ZSSS zahteva pravilno klasifikacijo koronavirusa SARS-CoV-2 v direktivi EU 2000/54/ES

 

Obveščamo vas, da je Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu 6 .5. 2020 pozvala predstavnike slovenske vlade v organih EU, kako naj glasujejo za klasifikacijo koronavirusa SARS-CoV-2 v prilogi III Direktive Evropskega parlamenta In Sveta 2000/54/ES z dne 18. septembra 2000 o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu določa minimalne zahteve za varovanje delavcev pred tveganji za njihovo zdravje in varnost, vključno s preprečevanjem takih tveganj, ki izhajajo ali bi lahko izhajala iz izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu.

Za delavce pravična obravnava tveganj zaradi bioloških dejavnikov na delovnih mestih se začne z njihovo pravilno klasifikacijo. Skupno mnenje delavske interesne skupine v luksemburškem svetovalnem odboru (WIG ACSH), evropskih sindikatov (ETUC) in Strokovne službe ZSSS za varnost in zdravje pri delu je, da se mora koronavirus SARS-CoV-2 razvrstiti v 4. rizično skupino. Zato ocenjujemo, da bi bil predlog uvrstitve koronavirusa v skladu z 2. členom direktive v 3. rizično skupino, kot to po nujnem postopku predlaga Evropska komisija, napačna klasifikacija!

Direktiva namreč določa štiri možne klasifikacije bioloških dejavnikov, ki so tveganje za zdravje delavcev na delovnih mestih:
1. biološki dejavnik iz skupine 1 je tisti, ki po vsej verjetnosti ne more povzročiti bolezni pri ljudeh;
2. biološki dejavnik iz skupine 2 je tisti, ki lahko povzroči bolezen pri ljudeh in bi bil lahko nevaren za delavce; ni verjetno, da se bo razširil v okolico; po navadi je na voljo učinkovita profilaksa ali zdravljenje;
3. biološki dejavnik iz skupine 3 je tisti, ki lahko povzroči hudo bolezen pri ljudeh in pomeni resno nevarnost za delavce; lahko pomeni tveganje razširitve v okolico, vendar je po navadi na voljo učinkovita profilaksa ali zdravljenje;
4. biološki dejavnik iz skupine 4 je tisti, ki povzroči hudo bolezen pri ljudeh in pomeni resno nevarnost za delavce; pomeni lahko veliko tveganje, da se bo razširil v okolico, po navadi ni na voljo učinkovite profilakse ali zdravljenja.

Ni dvoma, da je pravilna klasifikacija tega koronavirusa v 4. rizično skupino: je namreč izjemno kužen ter za bolezen COVID-19, ki jo povzroča, še ni ne zdravila in ne cepiva. Možno je zgolj lajšanje simptomov te bolezni.

Obvestili vas bomo, kako bodo v organih EU o tem glasovali predstavniki slovenske vlade.

Več na naslednjih dveh povezavah: mnenje WIG ACSH in mnenje ETUC.

Pa srečno in varno!

COVID-19 in vračanje na delovno mesto / neobvezujoče smernice EU-OSHA

COVID-19 in vračanje na delovno mesto  / neobvezujoče smernice EU-OSHA

E-novica ZSSS št. 29 (30. 4. 2020): COVID-19 in vračanje na delovno mesto / neobvezujoče smernice EU-OSHA

 

Z umirjanjem pandemije COVID-19 se pričenja postopno odpiranje gospodarstva, čeprav bodo nekateri restriktivni ukrepi ostali v veljavi še dolgo. Da bi pomagala delodajalcem in delavcem, da ostanejo varni in zdravi v delovnem okolju, ki se je zaradi pandemije COVID-19 močno spremenilo, je EU-OSHA objavila neobvezujoče smernice »COVID-19: Vračanje na delovno mesto; Prilagajanje delovnih mest in varovanje delavcev«.
Agencija je objavila tudi prevode smernic v vse uradne jezike Evropske unije.

 

Smernice vključujejo primere splošnih ukrepov, ki lahko pomagajo delodajalcem zagotoviti varno in zdravo delovno okolje, ko bodo ponovno pričeli s poslovanjem. Ne vključujejo pa navodil za dejavnost zdravstva, saj so zanjo potrebne posebne usmeritve.

Agencija svetuje delodajalcem, da glede na spremenjene okoliščine najprej ponovno ocenijo tveganje in sprejmejo ustrezne ukrepe še preden se delavci vrnejo na delovna mesta. Smernice vsebujejo konkretne nasvete, kako zmanjšati izpostavljenost koronavirusu SARS-CoV-2 na delovnem mestu, kako varno zagnati delovni proces potem, ko podjetje določeno obdobje ni delovalo, kako se spopasti z visoko stopnjo odsotnosti z dela iz različnih razlogov, kako organizirati delo tistih, ki delajo od doma. Agencija posebej opozarja, da v negotovih razmerah vlada zaskrbljenost, zaradi česar je še toliko bolj pomembno, da se delodajalci posvetujejo z delavci in njihovimi predstavniki. Smernice nadalje obravnavajo vračanje na delovno mesto tistih, ki so preboleli COVID-19. Dokument na koncu navaja tudi povezave do številnih informacij in navodil, prilagojenih posebnostim gospodarskih dejavnosti in poklicev, ki so jih pripravile različne mednarodne organizacije in države.

Pomembno je, da delodajalci razumejo, da je veliko delavcev strah, da se bodo na delovnem mestu okužili, zato jim morajo predstaviti sprejete ukrepe in nuditi podporo pri vračanju.

Agencija je smernice pripravila v sodelovanju z Evropsko komisijo, Svetovalnim odborom za varnost in zdravje pri delu (ACSH), Odborom višjih inšpektorjev za delo (SLIC) in nekaterimi strokovnjaki.

Smernice so objavljene tudi kot OSHwiki članek, ki ga bo agencija občasno posodabljala.
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_Back_to_the_workplace_-_Adapting_workplaces_and_protecting_workers

Živel praznik dela, 1. in 2. maj 2020

Živel praznik dela, 1. in 2. maj 2020

E-novica ZSSS št. 28 (29. 4. 2020): Živel praznik dela, 1. in 2. maj 2020

 

Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu poziva, da ob prazniku dela, 1. in 2. maju 2020 znova premislimo, da priborjene delavske pravice niso samoumevne, vsaka generacija delavcev si jih mora na novo izboriti. Zato delavska solidarnost in sindikalna organiziranost tudi v 21. stoletju ostajata odločilna za delavske pravice! Povežimo se in odgovorno gradimo lastno prihodnost!

Ne pozabimo: varnost in zdravje pri delu nista le delavska pravica ampak celo človekova pravica! Listina EU o temeljnih pravicah (2016/C 202/02) namreč v 31. členu določa poštene in pravične delovne pogoje:

  1. Vsak delavec ima pravico do zdravih in varnih delovnih pogojev ter delovnih pogojev, ki spoštujejo njegovo dostojanstvo.
  2. Vsak delavec ima pravico do omejenega delovnega časa, dnevnega in tedenskega počitka ter plačanega letnega dopusta.

V letu 2020 bomo obeležili že okroglih 130 let, odkar smo v Sloveniji prvič praznovali praznik dela. Zaradi epidemije COVID-19 sicer ne bo tradicionalnih prvomajskih shodov, a ZSSS na letošnji praznik dela opozarja na izzive za prihodnost dela.

Glej sporočila ZSSS ob letošnjem prazniku dela na tej povezavi!

Srečno in varno!

 

Sporočilo MOD-ILO ob 28. aprilu 2020, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu

Sporočilo MOD-ILO ob 28. aprilu 2020, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu

E-novica ZSSS št. 27 (28. 4. 2020): Sporočilo MOD-ILO ob 28. aprilu 2020, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu

 

Mednarodna organizacija dela ILO ob 28. aprilu 2020, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu sporoča:

Ustavimo pandemijo!
Varnost in zdravje pri delu lahko rešita življenja!

 

Izjava Guy Riderja, generalnega direktorja ILO: 

“Potrebujemo posebne ukrepe za zaščito milijonov zdravstvenih in drugih delavcev, ki za vse nas vsak dan tvegajo svoje zdravje.

Delo na daljavo ponuja nove priložnosti, da delo poteka nemoteno naprej. Toda delavcem mora biti omogočeno, da se pogajajo o teh načinih dela z namenom, da ohranijo ravnotežje med delom in svojimi drugimi obveznostmi, kakršne so skrb za otroke, bolne in ostarele družinske člane in seveda za same sebe.”

Več o sporočilih ILO na tej povezavi (v angleščini, francoščini in španščini).

 

Srečno in ostanite zdravi!