Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti

E-novica ZSSS 1/2021 (5. 1. 2021): Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti

Obveščamo vas, da je 19. 12. 2020 začel veljati novi Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti. Nadomešča do sedaj veljavni Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 70/96, 5/97 – popr. in 31/04). Določa, da morajo lastniki oziroma uporabniki stavb oceno njihove požarne ogroženosti  izdelati ali uskladiti s tem pravilnikom v treh letih, ukrepe varstva pred požarom pa uskladiti z novimi ocenami v enem letu od njihove določitve. Pravilnik ima tudi dve prilogi z metodologijo za ocenjevanje.

Seveda bo potrebna taka ocena tudi za stavbe, v katerih delodajalci organizirajo svoj delovni oziroma proizvodni proces. Opozorite delodajalca na novi pravilnik!

Več na tej povezavi.

 

Poročilo o delu Strokovne službe ZSSS za VZD v 2020 in voščilo ob novem letu

Poročilo o delu Strokovne službe ZSSS za VZD v 2020 in voščilo ob novem letu

E-novica ZSSS št. 79 (21. 12. 2020): Poročilo o delu Strokovne službe ZSSS za VZD v 2020 in voščilo ob novem letu

 

Tradicija je, da vam Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu (VZD) v zadnji e-novici v letu poroča o opravljenem delu. Tudi letos bomo poročali. Ko smo načrtovali svoje delo za leto 2020, seveda niti slutili nismo, kako zelo ga bo zaznamovala pandemija COVID-19. Zdi se, da je prekrižala načrte ne le nam ampak prav vsakemu Zemljanu. Prvi val epidemije se je začel v marcu, drugi – mnogo hujši od prvega – pa po poletnih počitnicah. Konec decembra se zdi, da bo epidemija razglašena vsaj še 30 dni. Cepivo za prvih nekaj tisoč oseb naj bi prišlo šele v začetku januarja 2021. Preden ne bo precepljeno 60 % prebivalstva, se širjenje okužbe po napovedih epidemiologov ne bo ustavilo. Kako si vsi že želimo konca te more!

Epidemija je seveda odmevala tudi v naših e-novicah. V letu 2020 jih je bilo 79 ali 18 več kot v letu 2019. Arhiv naših letošnjih e-novic najdete na tej povezavi. Kar 37 jih je bilo povezanih s covid-19 in še dodatne 3 s cepljenjem proti gripi, ki je menda v začetku leta izdatno pripomogla k širjenju covid-19. Epidemija je namreč povsem predrugačila, kako delamo. Slovenija se je vsaj dvakrat skoraj zaustavila. Prepoved javnega prevoza, zaprtje šol in vrtcev, prepoved zbiranja več kot 6 oseb na javnih prostorih in prepoved prehajanja čez občinske meje, zaprtje trgovin z izjemo živilskih, zaprtje frizerskih salonov in številnih drugih storitev, obvezno nošenje mask za zaščito dihal, razkužila na vsakem koraku… Številni delodajalci zaprtih dejavnosti so bili prisiljeni svojim delavcem odrediti čakanje na delo doma. Večina pa je delala naprej v strahu, da se na delovnem mestu izpostavljajo okužbi. Za vas smo iskali odgovore, kako je treba okužbo preprečevati, kjer je proizvodnja tekla naprej. Opozarjali smo na slabo in na dobro prakso in za vas poiskali odgovore državnih organov. Zlasti v prvem valu epidemije pa so delodajalci odredili delo od doma rekordnemu številu ljudi, v drugem valu pa kljub pozivom epidemiologov občutno manj. Spoznali smo, da računalniki, povezani v svetovni splet, pravzaprav velikemu številu ljudi omogočajo delo za delodajalca s katerekoli lokacije. Informirali smo vas, kako je delodajalec dolžan zagotoviti varno delo od doma.

Obveščali pa smo vas tudi o novih predpisih, o nevarnih snoveh na delovnih mestih in zahtevah ZSSS za zaščito delavcev pred njimi, o ukrepih EU in Slovenije za ohranitev podnebja, o certifikatu Družbeno odgovoren delodajalec. Obveščali smo vas o preventivnih zdravstvenih pregledih in pobudah ZSSS za reformo medicine dela, o zahtevah ZSSS v zvezi s sistemsko ureditvijo poklicnih bolezni in poškodb pri delu, za prenovo slovenskih predpisov, pa tudi z akcijami ZSSS za posodobitev evropskih direktiv. Seznanjali smo vas, kaj o delovnih razmerah v Sloveniji povedo evropske raziskave ESENER in evropski barometer ter raziskave EUROFOUND. Seznanili smo vas z letnim poročilom inšpekcije dela. Seznanili smo vas o konvenciji MOD št. 190 o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela ter o odmevni sodbi francoskega sodišča, ki je kaznovalo institucionalizirano trpinčenje na delovnem mestu. Obveščali smo vas o webinarjih in dogodkih na platformah o mišično-kostnih obolenjih in poklicnemu raku. Obvestili smo vas o letošnjih nagradah Avgusta Kuharja za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu.

Obvestili smo vas o sporočilih ZSSS ob 8. marcu – mednarodnem dnevu žensk, ob 28. aprilu – mednarodnem dnevu varnosti in zdravja pri delu in ob 1. maju – prazniku dela ter ob 10. decembru – dnevu človekovih pravic. Predstavili smo vam tudi naslednje kampanje ozaveščanja: kampanja EU OSHA Zdrava delovna mesta, ki bo v letih 2020-2022 potekala pod naslovom »Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta«, kampanja evropskih sindikatov »Čas je, da EU odpravi stres na delovnem mestu”, kampanja ZSSS o smrtonosnosti kremenčevega prahu, kampanja ETUC o mejnih vrednostih poklicne izpostavljenosti karcinogenom, kampanj KIMPDŠ o zaščiti zaposlenih pred širjenjem novega koronavirusa, kampanja EU Evropski teden boja proti poklicnemu raku ter kampanjo ZSSS in ETUC ob 28. aprilu – mednarodnem delavskem spominskem dnevu.

Tudi v letu 2020 smo omogočili, da se sliši vaš glas in vaše mnenje. Posredovali smo vam namreč povezave na naslednje ankete:  evropsko EUROFOUND  spletno anketo »Življenje, delo in COVID-19«, anketo ZSSS »VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V ČASU EPIDEMIJE COVID-19« ter anketo ZSSS »Ali se na svojem delovnem mestu počutite varno?«.

Vse to in še mnogo več najdete na naši spletni strani ZSSSzaupnikVZD. Vabljeni k ogledu!

Poleg e-novic je Strokovna služba ZSSS za VZD organizirala tudi predavanja in webinarje na Sindikalni akademiji ZSSS in pomagala delavskim zaupnikom oziroma svetom delavcev, ki so se obrnili na nas v postopku revizije ocene tveganja njihovega delodajalca.

Vabimo vas, da ste tudi v letu 2021 s prebiranjem naših e-novic na tekočem, kaj se dogaja na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji in v EU!
Vabimo vas, da na naše e-novice opozorite sodelavce in druge kolege, ki bi jih utegnile zanimati! Nanje se lahko naročijo brezplačno na ZSSSzaupnikVZD.
Vabimo vas, da se v letu 2021 udeležite webinarjev in usposabljanj Sindikalne akademije ZSSS!
Z znanjem smo namreč močnejši!

Izteka se drugačno leto, kot smo jih vajeni. Epidemija nam jo je dobro zagodla. Naj se v letu 2021 ta konča in z njo socialna izolacija, nošenje mask, čakanje na delo, dela od doma … Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje vam želi, da ostanete zdravi, negativni na COVID-19 in pozitivni v mislih. 

Srečno v 2021!

Svetovni dan človekovih pravic 2020

Svetovni dan človekovih pravic 2020

E-novica ZSSS št. 78 (10. 12. 2020): Svetovni dan človekovih pravic 2020

ZSSS vas ob 10. 12. 2020, svetovnem dnevu človekovih pravic, vabi na serijo webinarjev o človekovih pravicah, minimalni plači in varnem delovnem okolju.

Prijavnica na naslednji povezavi: https://www.zsss.si/webinarji-clovekove-pravice-712/

Posredujemo vam tudi poziv predsednice ZSSS Lidije Jerkič poslancem ob dnevu človekovih pravic, naj se postavijo za delavke in delavce. Predsednica v njem brani minimalno plačo in opozarja, da sta varnost in zdravje pri delu temeljna človekova pravica.

V pozivu najdete tudi rezultate ankete ZSSS »Ali se počutite varno na svojem delovnem mestu«, o kateri smo vas obvestili v naši e-novici št. 73/2020.

Vabljeni k ogledu!

Javno posvetovanje EU o strateškem okviru VZD 2021-2027

E-novica ZSSS št. 76 (8. 12. 2020): Javno posvetovanje EU o strateškem okviru VZD 2021-2027

 

Obveščamo vas, da od 7. 12. 2020 do 1. 3. 2021 po vsej EU poteka  javno posvetovanje Evropske komisije z naslovom  »Varnost in zdravje pri delu – strateški okvir EU za obdobje 2021–2027«. Vprašalnik tega posvetovanja je preveden tudi v slovenščino. Evropska komisija namreč tudi s tem javnim posvetovanjem v vseh 27 državah EU začenja priprave na naslednjo strategijo EU na področju varnosti in zdravja pri delu, saj dosedanja letos preneha veljati. Ta strateški okvir EU bo še kako pomemben tudi za Slovence, saj se bo naša nacionalna strategija brez dvoma uskladila z njim.

Posvetovanje zadeva pobudo za prihodnji strateški okvir za varnost in zdravje pri delu. Varnost in zdravje delavcev pri delu sta v splošnem interesu, zato se s tem javnim posvetovanjem zbirajo mnenja vseh zainteresiranih državljank in državljanov ter organizacij. Zlasti Evropsko komisijo zanima mnenje: – nacionalnih ali regionalnih javnih organov, dejavnih na področju varnosti in zdravja pri delu (npr. ministrstvo, nacionalni inštitut za varnost in zdravje pri delu, inšpektorat za delo itd.) – delodajalcev in organizacij delodajalcev (poslovno združenje, trgovinsko združenje itd.) – delavcev in delavskih organizacij (sindikat itd.) – drugih institucij ali organov EU – organizacij in državljanov, ki imajo interes ali strokovno znanje na področju varnosti in zdravja pri delu (npr. akademske ustanove, raziskovalne ustanove, agencije EU, strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu, javne in zasebne zavarovalnice, nevladne organizacije). Evropska komisija se je zavezala, da bo delavcem EU zagotovila pravico do visoke ravni varovanja zdravja in varnosti pri delu ter do delovnega okolja, prilagojenega njihovim poklicnim potrebam, ki jim bo omogočilo podaljšanje njihovega delovnega življenja. Sedanji strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu se izteče leta 2020, nov pa bo sprejet leta 2021. To javno posvetovanje ima dva cilja: zbrani informacije in mnenja bodo uporabljeni za pregled sedanjega strateškega okvira EU, hkrati bo to tudi prispevek k pripravi in izboljšanju novega okvira za obdobje (2021–2027).

V javnem posvetovanju lahko sodeluje katerikoli državljan EU – torej tudi vi osebno. Res pa je, da je dobro, če se pred tem seznanite z dosedanjim strateškim okvirom, saj se večina vprašanj nanaša nanj (glej povezavo). Sodelujete tako, da izpolnite spletni vprašalnik. Vprašalniki so na voljo v vseh uradnih jezikih EU – torej tudi v slovenščini. Odgovarjate pa lahko v kateremkoli uradnem jeziku Evropske unije.

Vprašalnik v slovenščini je na tej povezavi. NE POZABITE NA SEZNAMU PONUJENIH JEZIKOV IZBRATI SLOVENŠČINE!

ESENER 3 o nezakoniti praksi v slovenskih podjetjih

E-novica ZSSS št. 75 (7. 12. 2020): ESENER 3 o nezakoniti praksi v slovenskih podjetjih

 

Kot smo vas 24. 11. 2020 obvestili v naši e-novici št. 71/2020 je 3. 12. 2020 ministrstvo za delo organiziralo videokonferenco za predstavitev rezultatov 3. evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-3, 2019). V prihodnjih e-novicah vam bomo posredovali nekatere zanimive poudarke.

ESENER je Evropska raziskava v podjetjih o novih in nastajajočih tveganjih, v katero je bilo v letu 2019 vključenih tudi 1067 slovenskih podjetij. Anketa je zbrala odgovore o varnosti in zdravju pri delu v teh podjetjih. Na anketo so odgovarjali tisti v teh podjetjih, ki naj bi o tem tam največ vedeli. V manjših podjetjih so bili to največkrat lastniki, v večjih pa strokovne službe. Med drugim so odgovarjali tudi, kako v teh podjetjih delavci sodelujejo pri praksah na področju varnosti in zdravja pri delu. Tole so vprašanja in odgovori iz ESENER 3 – 2019 o delavskem predstavništvu:

Z rdečo barvo smo označili odgovore, ki kažejo, da pri nas večino delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu izbere delodajalec namesto, da bi jih izvolili delavci sami. To je protizakonito. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) namreč v 45. členu jasno določa, da si morajo delavci svoje predstavnike izvoliti sami po zakonitem postopku: »(1) Delodajalec mora delavcem omogočiti, da sodelujejo pri obravnavi o vseh vprašanjih, ki zadevajo zagotavljanje varnega in zdravega dela, v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi. (2) Pravico iz prejšnjega odstavka tega člena uresničujejo delavci neposredno, s svojimi predstavniki v svetu delavcev, v skladu s predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju ali z delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu. (3) Za izvolitev delavskega zaupnika iz prejšnjega odstavka tega člena se uporabljajo predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju

Raziskava ESENER-3 torej kaže na nezakonito prakso, da slovenski delodajalci zlasti v manjši podjetjih prepogosto delavcem vsilijo lastne odločitve. Tako protizakonito prakso je treba odpraviti. Na to opozarjamo sindikat pri delodajalcih in inšpekcijo dela, ki mora nadzirati tudi kršenje 45. člena ZVZD-1!

Več o zakonitem postopku izvolitve delavskih predstavnikov v publikaciji Priročnik za delavsko soupravljanje: Volitve sveta delavcev, delavskega zaupnika, delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu, zakaj izvoliti, kako izvoliti, naloge in pristojnosti

Več o odgovorih Slovencev v ESENER 3 (2019) na tej povezavi

Če imate vsaj en simptom COVID-19, ostanite doma!

Če imate vsaj en simptom COVID-19, ostanite doma!

E-novica ZSSS št. 74 (3. 12. 2020): Če imate vsaj en simptom COVID-19, ostanite doma!

 

Po podatkih NIJZ je danes prav delovno mesto najpogostejše mesto okužbe!

© Vir: NIJZ

Resnična zgodba iz današnjega dne: Prijatelj mi je pravkar sporočil, da ima potrjen test za COVID-19. Pravi, da ne zaznava vonja in okusa, temperatura pa je do 38 °C. Utrujen je, kot da bi tekel na Triglav in nazaj. Ve, da ga je okužil sodelavec, ki je kljub prvim simptomom najprej šel v službo in šele nato na testiranje. Ko je dobil potrjen test in končno ostal doma, je bilo že prepozno, saj je že okužil svoje sodelavce.

Kaj se moramo naučiti iz te zgodbe? V času epidemije velja, da ne smemo biti požrtvovalni in kljub nekoliko slabšemu počutju še naprej hoditi v službo. TAKOJ, ko začutimo prve simptome, moramo ostati doma in iti na test okuženosti. Ni vam treba prej k osebnemu zdravniku, da vam odobri bolniško odsotnost z dela. Ne odlašajte in izkoristite naslednjo pravico, ki jo od 15. oktobra 2020 določa 20. člen Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP). Ta namreč  opredeljuje kratkotrajno odsotnost zaradi bolezni in daje pravno podlago za upravičeno zadržanost od dela brez potrdila izbranega osebnega zdravnika (bolniškega lista) do 3 zaporedne delovne dni v kosu, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Nadomestilo za čas kratkotrajne odsotnosti z dela zaradi bolezni se obračuna in plača delavcu v skladu z 8. odstavkom 137. člena zakona o delovnih razmerjih (80 odstotkov), nadomestilo pa delodajalcu povrne Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) v 60 dneh po predložitvi delodajalčeve zahteve za povračilo nadomestila. Povračilo je iz proračuna.

Seveda takoj, ko morete, s pomočjo mobilnega telefona ali e-pošte o razlogu svoje odsotnosti tudi obvestite svojega delodajalca. Hvaležen vam bo za vaše odgovorno ravnanje. Neovirano širjenje okužbe med zaposlenimi namreč ogroža njegovo poslovanje in posledično delovna mesta, vas osebno in vaših sodelavcev.

Več na spletni strani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije KORONA VIRUS – VPRAŠANJA IN ODGOVORI na tej povezavi.

Anketa ZSSS – Ali se na svojem delovnem mestu počutite varno?

E-novica ZSSS št. 73 (1. 12. 2020):  Anketa ZSSS – Ali se na svojem delovnem mestu počutite varno?

 

Vabimo vas, da izpolnite kratko anonimno anketo ZSSS z naslovom »Ali se na svojem delovnem mestu počutite varno?«.

Pripravili smo jo na ZSSS, ker želimo preveriti, ali se zaposleni na svojih delovnih mestih počutijo varno, kakšni ukrepi se pri delodajalcih sprejemajo za zaščito pred okužbo s COVID-19 in, ali se zaposleni na delovnih mestih srečujejo z okužbami.
Pridobljeni odgovori nam bodo v pomoč pri nadaljnjem sindikalnem delu. Zbrane odgovore bomo predstavili ob 10. decembru 2020, dnevu človekovih pravic ter opozorili na pomen zagotavljanja varnega delovnega okolja in dostojnega plačila.

Anketa se nahaja tu: https://www.1ka.si/a/312636 Izpolnjevanje traja manj kot 3 minute.

Prosimo vas, da to vabilo k sodelovanju v anketi razpošiljate naprej, da bo dosegla kar največ vaših sodelavcev in znancev. Nanjo je treba odgovoriti najkasneje do ponedeljka, 7. decembra 2020.

V naprej hvala za izpolnitev ankete in za pomoč pri njenem razširjanju!

 

Za ratifikacijo konvencije MOD o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela

E-novica ZSSS št. 72 (27. 11. 2020): Za ratifikacijo konvencije MOD o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela

 

Obveščamo vas, da je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije 24. 11. 2020 na Vlado RS in na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovilo poziv naj nemudoma začneta postopek za ratifikacijo Konvencije mednarodne organizacije za delo (MOD) št. 190 o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela, sprejeto na konvenciji MOD junija 2019 skupaj s Priporočilom št. 206 o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela. Predstavljata okvir za ukrepanje za prihodnost dela, temelječega na dostojanstvu in spoštovanju. Sem prištevamo tudi preprečevanje nasilja na podlagi spola.

Gre med drugim za obveznost delodajalca, ko jo določa 24. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1): »Delodajalec mora sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev.«

Več o pozivu na tej povezavi
Neuraden prevod konvencije št. 190 na tej povezavi.

Vabilo na predstavitev rezultatov ESENER-3, 2019

E-novica ZSSS št. 71 (25. 11. 2020): Vabilo na predstavitev rezultatov ESENER-3, 2019

 

Posredujemo vam vabilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu na predstavitev rezultatov 3. evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-3, 2019), ki bo potekala preko videokonferenčne platforme Zoom v četrtek, 3. decembra 2020, med 10.00 in 10.45. Program je na tej povezavi.

Dogodek bo potekal brez razprave, ker MDDSZ v sedanjih epidemioloških razmerah prevajalkam ne more zagotoviti  varnih delovnih pogojev. Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku s slovenskimi podnaslovi.

Za sodelovanje na spletnem dogodku se je potrebno prijaviti na: http://bit.ly/prijava-esener-3
Povezavo do Zoom dogodka boste prejeli 2. decembra 2020.

Vljudno vabljeni!