Obiščite spletno stran evropske kampanje 2018-2019 o nevarnih kemičnih snoveh

Obiščite spletno stran evropske kampanje 2018-2019 o nevarnih kemičnih snoveh

E-novica ZSSS št. 27/2018 (21. 5. 2018): Obiščite spletno stran evropske kampanje 2018-2019 o nevarnih kemičnih snoveh

Vabimo vas, da obiščete novo spletno stran v slovenščini evropske kampanje VARNO RAVNAJMO Z NEVARNIMI KEMIČNIMI SNOVMI ZA ZDRAVA DELOVNA MESTA

Gre za kampanjo Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU OSHA), ki bo potekala v letih 2018 in 2019. Spletna stran kampanje ponuja:

 • vse o nevarnih kemičnih snoveh na delovnih mestih,
 • orodja in publikacije,
 • nasvete, kako se tudi sami lahko vključimo v kampanjo,
 • o partnerjih kampanje,
 • medijsko središče z novicami, video posnetki, fotografijami, dogodki ipd.

IZ PREDSTAVITVE KAMPANJE NA NJENI SPLETNI STRANI:

Izpostavljenost nevarnim snovem na delovnem mestu je povezana z akutnimi in kroničnimi zdravstvenimi težavami, kot so:

 • bolezni dihal (npr. astma, rinitis, azbestoza in silikoza);
 • škodljive posledice za notranje organe, vključno z možgani in živčevjem;
 • draženje kože in kožne bolezni;
 • poklicna rakava obolenja (npr. levkemija, pljučni rak, mezoteliom in rak nosne votline).

Poleg tega so lahko delavci zaradi prisotnosti nevarnih snovi izpostavljeni nevarnosti požara, eksplozije, akutne zastrupitve in zadušitve.

Nevarne snovi povzročajo znaten delež poklicnih bolezni, ki negativno vplivajo na kakovost življenja in delovno sposobnost delavcev in se lahko v nekaterih primerih končajo s smrtjo.

Kljub temu se ljudje na splošno premalo zavedajo, katere nevarne snovi so prisotne na delovnem mestu, kako veliko jih je in kakšna tveganja pomenijo.

Izpostavljenost nevarnim snovem na delovnem mestu je treba odpraviti ali pa vsaj učinkovito obvladovati, da se zagotovijo varnost in zdravje delavcev ter gospodarski uspeh podjetij in družbe.

Do spletne strani te evropske kampanje s klikom na naslednjo povezavo.

Več o poklicnih boleznih, ki jih povzročajo nevarne kemične snovi, najdete v publikaciji Izbrane/pomembnejše poklicne bolezni.

Poročilo IRSD za leto 2017

E-novica ZSSS št. 25/2018 (11. 5. 2018): Poročilo IRSD za leto 2017

Inšpektorat za delo RS (IRSD) je na svoji spletni strani objavil poročilo o svojem delu za leto 2017.

Iz poročila IRSD:

Ker je bilo na inšpektoratu za delo ob zaključku leta 2017 na področju varnosti in zdravja pri delu zaposlenih 31 inšpektorjev, odpade na posameznega inšpektorja nadzor 6.803 poslovnih subjektov oziroma 27.619 delavcev.

Na področju varnosti in zdravja pri delu so inšpektorji v letu 2017 opravili skupaj 6.659 inšpekcijskih nadzorov. Izredni inšpekcijski nadzori so po številu močno izstopali, in sicer z 79,9 %. Izredni inšpekcijski nadzori so bili večinoma opravljeni v zvezi s predhodno načrtovanimi in usmerjenimi akcijami in kampanjami, takih je bilo 62,1 % nadzorov. Poleg izrednih nadzorov so inšpektorji opravljali tudi redne in kontrolne inšpekcijske nadzore. Teh nadzorov je bilo precej manj, in sicer rednih 6,8 % in kontrolnih 13,3 %.

 Pomemben delež med izrednimi inšpekcijskimi nadzori predstavljajo nadzori, opravljeni na podlagi prijav, ki jih v veliki večini podajo delavci. Delavci so se najpogosteje pritoževali, da jih delodajalci ne napotujejo na zdravstvene preglede, glede usposabljanja za varno delo ter glede neustreznih delovnih pogojev. V letu 2017 je bilo na inšpektorat s področja varnosti in zdravja pri delu podanih 931 prijav.

 V letu 2017 je bilo na področju varnosti in zdravja ugotovljenih skupaj 17.900 kršitev. Največ kršitev je bilo ponovno ugotovljenih v zvezi z ocenjevanjem tveganj in izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja (3.458 kršitev), sledijo jim kršitve glede zagotavljanja zdravstvenega varstva delavcev (3.130 kršitev) ter glede usposabljanja delavcev za varno opravljanje dela (2.182 kršitev). Te kršitve ugotavljajo inšpektorji kot najbolj pogoste že vrsto let. V zvezi z izjavo o varnosti z oceno tveganja je bilo v letu 2017 ugotovljenih 3.458 kršitev, od tega je zanimiv podatek glede kršitve zahtev za sodelovanje delavcev pri postopkih ocenjevanj tveganj v 423 primerih in v 76 primerih pa delavci niso bili seznanjeni z vsebino sprejete izjave o varnosti z oceno tveganja.  

 Na področju varnosti in zdravja pri delu so inšpektorji v letu 2017 izrekli skupaj 4.230 ukrepov. Med izrečenimi ukrepi so največje število predstavljale upravne odločbe, ki jih je bilo 2.741 (64,8 %). S temi odločbami so inšpektorji delodajalcem odredili odpravo nepravilnosti, ugotovljenih pri inšpekcijskih nadzorih, ali prepovedali opravljanje delovnega procesa ali prepovedali uporabo delovne opreme zaradi neustreznega delovnega okolja in nevarnega delovnega procesa oziroma zaradi neposrednega ogrožanja življenja delavcev. Takšnih prepovednih odločb so inšpektorji v letu 2017 izdali 327, od katerih se je 32 odločb nanašalo na prepoved opravljanja dela zaradi neposrednega ogrožanja življenja delavcev. Na prekrškovnem področju je bilo v letu 2017 izrečenih skupaj 1.489 ukrepov, med njimi največ pisnih prekrškovnih odločb, in sicer 561 (164 z izrečeno globo in 379 z izrečenim opominom). Sledijo izreki glob s plačilnimi nalogi (493 primerov). Inšpektorji so podali 6 kazenskih ovadb, v 3 primerih pa so naznanili sum storitve kaznivega dejanja. Inšpektorji so izrekli 238 opozoril po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru ter 188 opozoril po Zakonu o prekrških.

Več pa s klikom na Poročilo o delu IRSD za leto 2017.

MDDSZ vabi organizacije k sodelovanju na nacionalnem tekmovanju za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019«.

MDDSZ vabi organizacije k sodelovanju na nacionalnem tekmovanju za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019«.

E-novica ZSSS št. 22/2018 (24. 4. 2018): Kampanja EU OSHA 2018–2019: Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta in Nacionalno tekmovanje za priznanje “Dobra praksa na področju VZD 2018-2019”

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru kampanje»Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta« organizira nacionalno tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019«. Namenjeno ni zgolj podjetjem iz kemijske industrije ampak vsem organizacijam, ki uporabljajo nevarne kemične snovi!

S priznanji za Dobro prakso se nagrajuje izjemne in inovativne prakse s področja varnosti in zdravja pri delu. S tem se podjetjem predstavijo prednosti izvajanja dobrih praks na področju varnosti in zdravja pri delu.

Ali vaša organizacija inovativno pristopa k obvladovanju nevarnih snovi? Ali vas je navdihnil primer dobre prakse v podjetju?

Če ste na eno izmed zgornjih dveh vprašanj odgovorili z DA, potem pozovite svojega delodajalca naj se najkasneje do ponedeljka, 10. septembra 2018 prijavi na tekmovanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019« na e-naslov ministrstva gp.mddsz@gov.si. V tem letaku pa boste izvedeli kako lahko sodelujete in na kaj bo pozorna žirija pri ocenjevanju.

Zmagovalec nacionalnega tekmovanja postane kandidat na evropskem tekmovanju EU-OSHA. Prejemniki nagrad in pohval EU OSHA bodo vabljeni na zaključno prireditev kampanje Zdravo delovno okolje 2018-2019, ki bo novembra 2019 v Bilbau (Španija).

Verjamemo, da v Sloveniji obstajajo dobre prakse upravljanja z nevarnimi snovmi, zato le pogumno k prijavi!

Več o tekmovanju za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019«s klikom tukaj.

Kampanja EU OSHA 2018–2019: Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta

Kampanja EU OSHA 2018–2019: Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta

Obveščamo vas, da Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) danes, 24. aprila 2018 začenja novo dveletno kampanjo 2018-2019 »Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta«. Kampanji in njenim aktivnostim se bo pridružila tudi Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), zato vas bomo v naslednjih dveh letih o njej še obveščali.

Ključni datumi v okviru kampanje bodo:

 • začetek kampanje in objava natečaja za priznanja za dobro prakso: april 2018
 • evropski teden varnosti in zdravja pri delu: oktober 2018
 • filmska nagrada za zdravo delovno okolje: november 2018
 • dogodek izmenjave dobrih praks: drugo trimesečje leta 2019
 • evropski teden varnosti in zdravja pri delu: oktober 2019
 • filmska nagrada za zdravo delovno okolje: november 2019
 • Srečanje na vrhu v okviru kampanje Zdravo delovno okolje in podelitev priznanj za dobro prakso: november 2019

Zakaj kampanja EU OSHA o nevarnih kemičnih snoveh?

Izpostavljenost nevarnim kemičnim snovem na delovnih mestih je v Evropi pogostejša, kot misli večina ljudi. Nevarne kemične snovi pri delu lahko povzročijo številne zdravstvene težave in bolezni ter so tveganje za varnost.

Kampanja za obdobje 2018–2019 je namenjena ozaveščanju o tveganjih, ki jih povzročajo nevarne kemične snovi na delovnem mestu, ter spodbujanju kulture preprečevanja tveganj. Nevarnosti pogosto niso vidne ali pa niso dobro razumljene: lahko jih povzročajo hlapi ali prah, ali pa pride do izpostavljenosti po nesreči, zato niso ustrezno obravnavane. Ukrep se pogosto izvede šele takrat, ko je že prepozno. Uprava in delavci lahko skupaj ustvarijo močno kulturo preprečevanja tveganja.

 

Cilji kampanje so:

 • ozaveščanje o pomenu preprečevanja tveganj zaradi nevarnih kemičnih in zlasti rakotvornih snovi na delovnem mestu,
 • spodbujanje ocenjevanja tveganja zaradi nevarnih snovi na delovnem mestu,
 • izbiranje najučinkovitejših preventivnih ukrepov s posebnim poudarkom na odpravi ali nadomeščanju nevarnih kemičnih snovi.

Več o kampanji na naslednji povezavi: »Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta«

Sporočila ZSSS ob 28. aprilu 2018, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu

E-novica ZSSS št. 21/2018 (23. 4. 2018): Sporočila ZSSS ob 28. aprilu 2018, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu

 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je 23. aprila 2018 ob 11.00 na svoji tradicionalni tiskovni konferenci ob 28. aprilu, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu javnost seznanila s stanjem varnosti in zdravja pri delu v preteklem letu in s svojimi pozivi, kaj je treba storiti za njegovo izboljšanje. Poleg statistike o nezgodah pri delu in poklicnih boleznih v letu 2017 tokrat objavljamo tudi poročilo o rezultatih naše spletne ankete iz aprila 2018 o prevenciji poklicnih bolezni pri delodajalcih. Zahvala vsem, ki ste odgovorili na našo spletno anketo in s tem prispevali dragoceno informacijo o dejanskem stanju.

Kratek povzetek sporočil ZSSS ob 28. aprilu 2018, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu:

1. V letu 2017 se je v Sloveniji na delovnem mestu smrtno ponesrečilo 17 delavcev. Za posledicami poklicne bolezni pa je po mednarodnih ocenah v Sloveniji umrlo 700 delavcev in od tega 442 samo zaradi poklicnega raka.

2. Spletna anketa ZSSS iz aprila 2018 in uradna statistika za leto 2017 kažeta, da je v Sloveniji skrit dejanski obseg poklicnega obolevanja in umiranja. ZSSS zato poziva ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc, da v okviru tekočih poslov izda Pravilnik o poklicnih boleznih do zaključka svojega mandata in tako konča 28-letno obdobje, v katerem večina poklicno obolelih ni mogla uveljaviti pravic iz zdravstvenega in invalidskega zavarovanja za primer poklicne bolezni. Predlog pravilnika, ki je v javni razpravi, naj dopolni tako, da bo določal učinkovit in zakonit postopek ugotavljanja poklicne bolezni. Pravilnik pa naj določa tudi aktivno vlogo socialnih partnerjev pri določanju seznama poklicnih bolezni in vseh strank v postopku ugotavljanja poklicne bolezni.

3. ZSSS se pridružuje opozorilom Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) ob letošnjem Delavskem spominskem dnevu, da »delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu po vsej EU pa tudi v Sloveniji pripomorejo k varnejšim delovnim mestom«. Zato naj si vsak delavec izvoli svojega delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu oziroma svet delavcev!

4. ZSSS izreka sožalje družinam in sodelavcem umrlih delavcev zaradi nezgode pri delu ali poklicne bolezni! Spominjaj se umrlih in se zagrizeno bori za žive!

Vabimo vas, da si sporočila preberite v celoti na naslednji povezavi:

 • celotna sporočila ZSSS ob svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu 28. aprila 2018
 • statistiko Inšpektorata RS za delo o nezgodah pri delu in poklicnih boleznih v letu 2017
 • statistiko MDDSZ o azbestnih poklicnih boleznih v letu 2017
 • statistiko ZPIZ o številu invalidnosti, ki sta jih v letu 2017 povzročila poškodba pri delu ali poklicna bolezen
 • poročilo o rezultatih spletne ankete ZSSS o poklicnih boleznih iz aprila 2018
 • stališča ZSSS do predloga pravilnika o poklicnih boleznih v javni razpravi
 • sporočila ETUC ob mednarodnem delavskem spominskem dnevu 2018

Novi mednarodni standard upravljanja z varnostjo in zdravjem pri delu – ISO 45001

E-novica ZSSS št. 20/2018 (16. 4. 2018): Objavljen ISO 45001, novi mednarodni standard  upravljanja z varnostjo in zdravjem pri delu

Delodajalci so dolžni svojim delavcem organizirati varno in zdravo delo v skladu s predpisi. Prostovoljno pa smejo seveda te predpise dodatno nadgraditi z vpeljavo mednarodnih standardov upravljanja z varnostjo in zdravjem pri delu. Za to se odločajo številna slovenska podjetja, saj je tak pridobljen standard med drugim pomemben pri pridobivanju poslovnih partnerjev zlasti med multinacionalkami. Tudi zato so mednarodni standardi velik posel na globalnem tržišču. Seveda pa prav gotovo prinašajo koristi tudi delavcem, če le delodajalčeve strokovne službe znajo pravilno presoditi, ali je obrazec, ki ga standard zahteva, dejansko uporaben za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev.

Obveščamo vas, da je ISO – Mednarodna organizacija za standardizacijo 12. marca 2018 na globalno tržišče lansirala svoj novi standard ISO 45001 za upravljanje z varnostjo in zdravjem pri delu. Gre za prvi globalno zasnovani standard sistemov upravljanja z varnostjo in zdravjem pri delu za delovne organizacije vseh velikosti. Nadomestil bo dosedanjih 24 nacionalnih standardov in med njimi tudi v Sloveniji najbolj uveljavljeni britanski standard OHSAS 18001. Novi standard pa bodo baje pridobila zgolj tista podjetja, ki bodo enak sistem upravljanja zagotavljala po vsej svoji dobaviteljski verigi.

Pričakujemo, da bodo kmalu novi standard ISO 45001 želela pridobiti številna slovenska podjetja, ki želijo poslovati na globalnem trgu.

ZANIMIVO: Nevladna Mednarodna organizacija za standardizacijo ISO je bila ustanovljena leta 1947. Vanjo je včlanjenih 161 nacionalnih standardizacijskih organizacij.  V Sloveniji je član ISO Inštitut za standardizacijo SIST. Rezultat dela ISO so mednarodni sporazumi, ki so objavljeni v obliki mednarodnih standardov z oznako ISO. Standardi ISO so dokumenti, ki določajo zahteve, specifikacije, smernice ali značilnosti, ki jih je mogoče uporabiti, da bi materiali, procesi in storitve bili primerni svojemu namenu. Doslej je ISO objavila 22.102 mednarodnih standardov, ki jih je mogoče kupiti pri njenih nacionalnih članicah ali v spletni trgovini ISO. Standard ISO 45001 v spletni trgovini ISO stane 158 CHF.

Iz predstavitve na spletni strani ISO: ISO 45001:2018 je organizacijam v pomoč pri doseganju rezultatov njihovega upravljanja z varnostjo in zdravjem pri delu. V skladu s politiko varnosti in zdravja te organizacije je v načrtovane izide sistema upravljanja z varnostjo in zdravja pri delu vključeno:

 1. stalno izboljševanje ravni varnosti in zdravja pri delu,
 2. zagotavljanje doseganja obveznosti iz predpisov in drugih obveznosti,
 3. doseganje ciljev varnosti in zdravja pri delu.

Več o standardu ISO 45001 s klikom na naslednjo povezavo (v angleščini)

Slovenija ima novo Resolucijo o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu

E-novica ZSSS št. 19/2018 (13. 4. 2018): Nova Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027 (ReNPVZD18–27)

Obveščamo, da je v Uradnem listu RS objavljena nova Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027 (ReNPVZD18–27). Nadomestila je Resolucijo o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu (ReNPVZD) iz leta 2003.

Gre za izredno pomemben strateški dokument na področju varnosti in zdravja pri delu, ki je bil oblikovan upoštevaje spremembe v družbi, potrebe delodajalcev in delavcev ter napovedana nova tveganja v delovnem okolju.

Njen namen je povezati vse deležnike v sistemu varnosti in zdravja pri delu. Ustvarjali in vzdrževali naj bi delovno okolje, ki skozi celotno delovno dobo ohranja zdravje delavcev, da bodo lahko delali dlje in jim bo delo v osebno zadovoljstvo.

Resolucija opredeljuje pet strateških ciljev, in ukrepe za vsakega od njih:

 1. zagotovitev varnosti pri delu,
 2. zagotovitev zdravja pri delu,
 3. spodbujanje kulture preventive v delovnem okolju in upoštevanje raznolikosti delavcev,
 4. zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, ki delajo v novih oblikah dela in zaposlovanja,
 5. spodbujanje socialnega dialoga na področju varnosti in zdravja pri delu.

Resolucija, kot deležnike sistema varnosti in zdravja pri delu omenja tudi delavske zaupnike zaupnike za varnost in zdravje pri delu:

»Med menedžmentom in delavci je treba razviti pošten partnerski odnos, ki bo temeljil na zaupanju, spoštovanju in sodelovanju. Le v takem odnosu se lahko razvije kultura dialoga, kjer vse vpletene strani skupaj rešujejo težave in skupaj iščejo rešitve. Soodločanje svetov delavcev, delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu ter delavcev je ključnega pomena za visoko raven varnosti in zdravja pri delu, ne glede na to, ali so delavci organizirani v sindikat ali ne, in ne glede na velikost delodajalca ali vrsto in obseg njegove dejavnosti.«

Izvedbeni dokumenti te Resolucije bodo triletni akcijski načrti s konkretiziranimi ukrepi, roki in nosilci nalog. Prvi triletni načrt naj bi Vlada Republike Slovenije sprejela v devetdesetih dneh od njenega sprejema v začetku julija 2018.

Dostop do nove Resolucije s klikom tukaj.

Predlog za obvezujoče evropske mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti za 5 dodatnih karcinogenov

E-novica ZSSS št. 17/2018 (9. 4. 2018): Evropska komisija  je 5. aprila 2018 vložila v Evropski parlament predlog za mejne vrednosti za dodatnih 5 karcinogenov

V preteklih letih smo pogosto obveščali o sindikalni kampanji Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) za dopolnitev priloge direktive 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu. Dopolnjena naj bi bila z evropskimi obvezujočimi mejnimi vrednostmi poklicne izpostavljenosti za vsaj 50 karcinogenov, ki so jim evropski in seveda tudi slovenski delavci najpogosteje izpostavljeni na delovnih mestih. Podatki kažejo, da je prav poklicni rak vzrok za 52 % primerov smrti, povezanih z delovnim mestom. Poklicnega raka, ki ga povzročajo, je z mejnimi vrednostmi mogoče učinkovito preprečiti. Kampanja, ki se ji je v Sloveniji pridružila tudi Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), je bila uspešna. Evropska komisija se je namreč zavezala, da bo korak za korakom do leta 2020 predlagala mejne vrednosti za 50 karcinogenov. Doslej jih je že 21.

Tokrat vam poročamo, da je Evropska komisija 5. aprila 2018 vložila v Evropski parlament predlog za mejne vrednosti za dodatnih 5 karcinogenov. Ko bodo po daljšem postopku dokončno potrjene, jih bo slovensko ministrstvo za delo takoj preneslo v slovenski Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem. Tako bo zaradi njih zaščiteno tudi poklicno zdravje slovenskih delavcev.

Evropska komisija je predlagala, da se v direktivo o rakotvornih in mutagenih snoveh vključijo nove mejne vrednosti za izpostavljenost za naslednjih pet, za zaščito delavcev izjemno pomembnih rakotvornih snovi:

 1. kadmij in njegove anorganske spojine;
 2. berilij in anorganske berilijeve spojine;
 3. arzenova kislina in njene soli ter anorganske arzenove spojine;
 4. formaldehid;
 5. 4,4′-metilen-bis (2-kloroanilin).

Prve tri navedene rakotvorne snovi se obsežno uporabljajo v sektorjih, kot so proizvodnja in rafiniranje kadmija, proizvodnja nikelj-kadmijevih baterij, obdelava površin s kovino, taljenje cinka in bakra, livarne, steklarstvo, laboratoriji, elektronika, kemikalije, gradbeništvo, zdravstvo, plastika in reciklaža.

S klikom na naslednje povezave

Predlog Pravilnika o poklicnih boleznih v javni obravnavi od 4. 4. do 20. 4. 2018

Predlog Pravilnika o poklicnih boleznih v javni obravnavi od 4. 4. do 20. 4. 2018

E-novica ZSSS št. 16/2018 (6. 4. 2018): Predlog Pravilnika o poklicnih boleznih v javni obravnavi od 4. 4. do 20. 4. 2018

Obveščamo vas, da je od 4. 4. 2018 do 20. 4. 2018 v javni razpravi predlog novega Pravilnika o poklicnih boleznih.

Ta pravilnik čakamo že 27 let (!) od osamosvojitve Slovenije davnega leta 1991! Ves ta čas namreč kljub vsakoletnim pozivom ZSSS ni bil določen postopek za verifikacijo poklicne bolezni, zaradi česar so bili poklicno oboleli delavci ogoljufani za višjo raven pravic in zaradi česar ni bilo prave prevencije poklicnih bolezni. Aktualni ministrici za zdravje Milojki Kolar Celarc je treba priznati vsaj to, da je z osebnim angažmajem skrbela, da bi ta prepotrebni predpis lahko bil končno izdan do konca njenega mandata. Predlog pravilnika predstavlja kompromisno rešitev v okviru ta hip možnega. Kljub temu pa poklicno obolelim delavcem omogoča, da terjajo in pridobijo pravno zavezujočo odločbo o verifikaciji poklicne bolezni, na podlagi katere bodo lahko končno izterjali višjo raven svojih pravic iz obveznega zdravstvenega in invalidskega zavarovanja. Predlog pravilnika najdete na spletni strani E-demokracija in na isti spletni strani v okviru javne razprave komentar nanj lahko oddate po elektronski pošti najkasneje do 20. 4. 2018.

POJASNILO: Čeprav je vlada Mira Cerarja odstopila, pa smejo ministri v okviru tekočih poslov kljub temu izdati podzakonske akte, za katere jih pooblašča zakon. In Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) v 68. in 424. členu pooblašča ministrico za zdravje, da izda Pravilnik o poklicnih boleznih: »68. člen: Poklicne bolezni in dela, na katerih se pojavljajo te bolezni, pogoje, ob katerih se štejejo za poklicne bolezni, in postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni določi minister, pristojen za zdravje… 424. člen: Minister, pristojen za zdravje, izda predpis v roku 12 mesecev od uveljavitve tega zakona.«

S klikom na naslednje povezave do:

7. april – Svetovni dan zdravja

E-novica ZSSS št. 15/2018 (4. 4. 2018): »Zdravje za vse« ob 7. aprilu 2018, svetovnem dnevu zdravja

V spomin na 7. april 1948, ko je pred okroglimi 70 leti stopila v veljavo ustanovna listina Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), je bil 7. april razglašen za svetovni dan zdravja. WHO vsako leto ta dan posveti pomembnim sporočilom, kako je mogoče ljudem zagotoviti zdravje. Zdravje je namreč pomembna vrednota, pravica do socialne varnosti in varovanja zdravja pa sodi med temeljne pravice posameznika.

Kampanja WHO ob letošnjem 7. aprilu z geslom »ZDRAVJE ZA VSE« sporoča, da se v vsaki državi posebej zdravje vsem ljudem zagotavlja z univerzalnim zdravstvenim kritjem tako, da je vsem ljudem dostopno kakovostno zdravstveno varstvo kadarkoli in kjerkoli ga potrebujejo, ne da bi zaradi tega zabredli v finančne tegobe.  WHO nas opozarja, da je univerzalno zdravstveno kritje ključno za zdravje in dobro počutje ljudi in narodov. Sporoča nam tudi, da vsakdo med nami lahko odigra svojo vlogo za zagotovitev univerzalnega zdravstvenega kritja v svoji državi tako, da se udeleži razprav o sistemu zdravstvenega varstva v svoji državi. Zahtevamo ga lahko torej tudi pri snovanju slovenske zdravstvene reforme.

Ob 7. aprilu 2018 pa nam Statistični urad RS (SURS) sporoča, kako zdravi smo Slovenci in ali si zdravje še lahko privoščimo: »Na finančno dostopnost do zdravstvenih storitev navadno najbolj vplivajo neposredni izdatki iz žepa, saj lahko revnejšim gospodinjstvom predstavljajo veliko finančno breme, ker so nepredvidljivi, poleg tega pa najbolj obremenjujejo kronične bolnike in starejše. V Sloveniji so ti izdatki še relativno nizki (13 % v 2015; v EU v povprečju 22 %), saj se večina zdravstvenih storitev, zdravil in medicinskih pripomočkov pokriva iz obveznega in dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj.«

Do celotne vsebine novice SURS s klikom na naslednjo povezavo