Trije brezplačni spletni seminarji MDDSZ

E-novica ZSSS št. 42/2023 (12. 10. 2023): Trije brezplačni spletni seminarji MDDSZ

Posredujemo vam vabilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ):

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti s podporo Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) organizira naslednje spletne seminarje:

 • Azbest v delovnem okolju (četrtek, 9. november 2023, 9.00–12.15; prijavite se tako, da izpolnite spletni obrazec),
 • Poklicne kostno-mišične bolezni (petek, 10. november 2023, 12.00–15.15; prijavite se tako, da izpolnite spletni obrazec) in
 • Varno in zdravo delo v digitalni dobi (torek, 14. november 2023, 12.00–15.15; prijavite se tako, da izpolnite spletni obrazec)

Kotizacije ni. Spletni seminarji so brezplačni.

Število udeležencev je omejeno. Prijave zbiramo do 3. novembra 2023 oziroma do zapolnitve prostih mest.

Ministrstvo bo udeležencem naknadno posredovalo potrdila o udeležbi po e-pošti.

Skladno s Pravilnikom o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu bo ministrstvo strokovnim delavcem za varnost pri delu, priznalo 7 točk za udeležbo na posameznem seminarju.

Vljudno vabljeni!

Spletna trgovina ZSSS

E-novica ZSSS št. 41/2023 (4. 10. 2023): Spletna trgovina ZSSS

Vabimo vas, da obiščete novo Spletno trgovino ZSSS, kjer lahko po ugodnih cenah kupite (z dodatnimi popusti za člane sindikatov v ZSSS):

 1. priročnike ZSSS za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu,
 2. tematske številke glasila ZSSS Delavska enotnost,
 3. izobraževanje za člane svetov delavcev,
 4. redne številke glasila Delavska enotnost.

Naročene izvode Delavske enotnosti prejmete na e-poštni naslov. Na usposabljanja pa se naročite prek spletnega obrazca ali prek elektronskega naslova izobrazevanje@sindikat-zsss.si. Prvi usposabljanji sta že 5. in 11. 10. 2023.

Ponudba v Spletni trgovini ZSSS se bo postopoma še širila. Vabljeni k ogledu ponudbe spletne trgovine!

Anketa ZSSS o upokojevanju

E-novica ZSSS št 40/2023 (3. 10. 2023): Anketa ZSSS o upokojevanju

Vabimo vas, da izpolnite spletno Anketo ZSSS o upokojevanju, ki je dostopna s klikom na tej povezavi.

Julija 2023 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti javnosti in socialnim partnerjem predstavilo Izhodišča za spremembe pokojninskega in invalidskega zavarovanja (PIZ). Ker se naj bi jeseni 2023 začel socialni dialog o predlaganih spremembah pokojninskega sistema, se želi ZSSS o njih posvetovati s sindikalnim članstvom in širšo javnostjo. Spletna anketa bo eden od načinov posvetovanja.

Odgovori bodo ZSSS v pomoč pri zastopanju stališč delavstva ter oblikovanju zahtev na pogajanjih o novi pokojninski reformi, višini pokojnine pa tudi pri oblikovanju aktivnosti in zahtev za prilagojena, spoštljiva in prijazna delovna mesta starejšim delavkam in delavcem. Sodelovanje v anketi je povsem anonimno, zato vaših odgovorov ne bo mogoče povezati z vami. Prosimo vas, da si vzamete nekaj minut časa za izpolnitev ankete. Prosimo vas tudi, da povezavo na anketo posredujete naprej svojim sodelavcem in prijateljem, saj si želimo, da bi nanjo odgovorilo čim več ljudi iz vseh generacij!

Anketo bo možno izpolniti od 3. 10. 2023 do vključno 31. 10. 2023. Vabljeni!

Povezava na anketo


Dodatno:

3/2024 e-novica ZSSS (12. 1. 2024): Izzivi in priložnosti za pravično pokojninsko reformo

Sporočila ankete ZSSS o upokojevanju v Sloveniji, oktober 2023

Moj kemijski vodnik – priporočila

E-novica ZSSS št. 39/2023 (15. 9. 2023): Moj kemijski vodnik – priporočila

Obveščamo vas o novi elektronski publikaciji Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) z naslovom Moj kemijski vodnik – Priporočila.

Priročnik je slovenskim razmeram prilagojen prevod švedskega KEMIGuiden, avtorice Ann-Beth Antonsson, ki ga je izdal Prevent.
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je poskrbela za prevod v angleščino, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani pa za prevod in dopolnitve v slovenščini.

Publikacija je polna informacij o varnem ravnanju z nevarnimi snovmi, njihovi uporabi in o izpostavljenosti tem snovem. Priporočamo ogled!

Publikacija je objavljena na prenovljenem portalu Varnost in zdravje pri delu, ki ga ureja slovenska Informacijska točka EU OSHA s sedežem na MDDSZ.

 

Čas je za varnejše mejne vrednosti svinca

E-novica ZSSS št. 38/2023 (8. 9. 2023): Čas je za varnejše mejne vrednosti svinca

Kampanja ETUC o svincu

V naši e-novici št. 37/2023 smo vas informirali o novih informativnih listih o karcinogenih na delovnih mestih. Eden od teh je tudi o svincu. V njem izvemo, da je svinec nevaren reprotoksin (škoduje zdravju potomcev izpostavljenih delavcev) in rakotvoren. Po najnovejših ocenah je 1,45 milijona delavcev v EU potencialno izpostavljenih svincu in njegovim anorganskim spojinam. Pri dejavnostih, ki vključujejo svinec in njegove spojine, predstavlja vdihovanje svinčevega prahu in svinčevega dima samo del izpostavljenosti, saj je velik del izpostavljenosti lahko pri slabi higieni posledica vnosa prek rok in ust.

Zdravje delavcev je zato potrebno zaščititi z uzakonitvijo mejnih vrednosti poklicne izpostavljenosti. Po ocenah Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) pa, žal, mejna vrednost EU 0,15 mg/m³ glede na najnovejša znanstvena odkritja premalo ščiti zdravje delavcev in bi jo bilo potrebno zaostriti. Kar 11 držav v EU ima svojo nacionalno mejno vrednost enako kot EU.

Takšna pa je trenutno slovenska mejna vrednost za svinec:

ETUC zato prepričuje odločevalce v EU, naj mejno vrednost EU zaostrijo s peto revizijo Direktive 2004/37/ ES o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu. Med drugim tudi poslance v Evropskem parlamentu.  In iz EU prihaja dobra novica. Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve Evropskega parlamenta se je namreč 7. 9. 2023 zavezal, da bo v okviru pete revizije direktive 2004/37/ES predlagal nove mejne vrednosti EU za svinec:

 • mejna vrednost poklicne izpostavljenosti: znižana z 0,15 mg/m³ na 0,03 mg/m³,
 • mejna vrednost biološke izpostavljenosti: znižana s 70 mikrogramov na 100 mililitrov krvi (70 µg/100ml) na 15 µg/100ml.

Seveda se je postopek spremembe direktive s tem šele začel. Parlament se bo glede svojega predloga moral pogajati tako z Evropsko komisijo kot z Evropskim svetom, toda storjen je prvi korak, pomemben tudi za slovenske delavce. Če se bo namreč zaostrila mejna vrednost EU za svinec, se bo v nadaljevanju morala tudi slovenska.

Prav je, da vas opozorimo, da so člani Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve Evropskega parlamenta tudi trije evropski poslanci iz Slovenije: Romana Tomc je podpredsednica odbora, člana pa sta Irena Joveva in Milan Brglez. Bravo naši!

 

 

Nasveti za ravnanje z rakotvornimi snovmi

E-novica ZSSS št. 37/2023 (7. 9. 2023): Nasveti za ravnanje z rakotvornimi snovmi

Vabimo vas, da si ogledate nove in posodobljene stare informativne liste, ki jih tudi v slovenščini najdete na spletni strani “Roadmap on Carcinogens(Načrt za rakotvorne snovi), kako preprečiti poklicnega raka zaradi karcinogenov na delovnem mestu. Gre za spletno stran različnih EU institucij, ki so se leta 2016 med nizozemskim predsedovanjem EU zavezale boju proti poklicnemu raku. Pridružilo se jim je tudi slovensko Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Med drugim na tej spletni strani najdete v 18 jezikih informativne liste za 42 pogostih karcinogenov na delovnih mestih. Na našo spletno stran ZSSSzaupnikVZD smo jih za vas  v slovenski verziji naložili  na tej povezavi. Preučite lahko, kje so tveganja za izpostavljenost tem karcinogenom in kaj lahko storite za nadzor ali preprečevanje izpostavljenosti. Našli boste tudi priročno preglednico mejnih vrednosti za posamezni karcinogen v različnih državah EU – vključno s Slovenijo.

Na spletni strani Roadmap on Carcinogens pa najdete tudi nasvete, kako nadomestiti nevarne karcinogene z nenevarnimi snovmi. Letos so dodali več kot 40 novih nasvetov.

Na primer za čiščenje fasad:
Čiščenje fasad se običajno izvaja s kemikalijami ali s peskanjem z različnimi sredstvi. Kemično čiščenje se pogosto izvaja z nevarnimi snovmi, kot sta diklorometan ali metil pirolidon. Peskanje je nevarno zaradi kristalnega silicijevega dioksida, ki je rakotvoren. Uporaba peskanja s suhim ledom je lahko varnejša alternativa.

Drug primer je pakiranje izdelkov za nego kože:
Sterisol je švedsko podjetje, ki proizvaja izdelke za nego kože. S proizvodnjo izdelkov v zelo čistem okolju in nato z uporabo posebne embalaže, ki izdelek ščiti pred okužbo z mikroorganizmi, je odpravilo potrebo po dodajanju konzervansov izdelkom.

 

Informativni listi o nevarnih kemikalijah v slovenščini na tej povezavi

Spletna stran Roadmap on Carcinogens (v angleščini)

Nasveti za nadomestitev karcinogenov na delovnem mestu na tej povezavi (v angleščini)

Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu 2023

E-novica ZSSS št. 36/2023 (30. 8. 2023): Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu 2023

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) med drugim določa tudi, da so promocija zdravja na delovnem mestu sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev. Delodajalec jo mora načrtovati in izvajati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja. Za neizvajanje je zagrožena visoka globa. Na spletni strani Ministrstva za zdravje so objavljene smernice za določitev in pripravo promocije zdravja na delovnem mestu. Kako zahteven pa bo načrt, je odvisno od posameznega delodajalca. Najbolj zagnani, ki tudi na ta način obvladujejo obseg bolniškega staleža med zaposlenimi, pošljejo osebo, ki naj skrbi za načrt, na usposabljanje za naslov svetovalca za promocijo zdravja pri delu. Delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu lahko to priporoči svojemu delodajalcu.

Obveščamo vas, da med 21. septembrom in 20. oktobrom 2023 na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa (Grablovičeva ulica 42, Ljubljana) organizirajo izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu. Število udeležencev je omejeno. Izobraževalni program traja 11 delovnih dni med 9. in 16.uro ter obsega 120 pedagoških ur. Zaključi se s preverjanjem znanja, ki ima tri dele: pisno preverjanje znanja, projektno nalogo z načrtom programa promocije zdravja pri delu v konkretnem podjetju ter ustno preverjanje znanja.

Izobraževanje stane 390,00 EUR. Dodaten strošek 200 EUR bo še naročilo podatkov o bolniškem staležu pri NIJZ, ki jih udeleženec potrebuje za izdelavo načrta promocije zdravja pri delu za podjetje (projektna naloga).

Več na tej povezavi.

Pomen varnosti in zdravja pri delu v času intervencij po poplavah 2023

E-novica ZSSS št. 35/2023 (22. 8. 2023): Pomen varnosti in zdravja pri delu v času intervencij po poplavah 2023

Vir slike: Uprava RS za zaščito in reševanje

Posredujemo vam opozorila Inšpektorata RS za delo o varnosti in zdravju pri delu v času intervencij po poplavah 2023:

V času, ko se soočamo z izzivi, ki jih prinašajo poplave leta 2023, želimo izpostaviti pomen varnosti in zdravja pri delu. Intervencijska zakonodaja, ki je bila sprejeta za odpravo posledic poplav, ne vpliva na področje varnosti in zdravja pri delu, tako se ohranja veljavnost vseh zakonodajnih standardov in predpisov na tem pomembnem področju, kar Inšpektorat za delo pozdravlja.

Če smo proti naravi nemočni, ko ujma vzame človeško življenje, nismo nemočni, ko gre za ustrezno organizacijo dela za odpravljanje posledic poplav, saj smo dolžni storiti vse, da se pri delu zavaruje zdravje in varnost slehernega delavca. V tem duhu želimo opozoriti na nekaj pomembnih dejstev:

 • Enaka pravila za vse delavce: Zakonodaja na področju varnosti in zdravja pri delu velja za vse delavce, vključno s tujci, ki so na poenostavljen način zaposleni pri slovenskih delodajalcih, ter za upokojence, ki sodelujejo v delu na drugih pravnih podlagah.
 • Usposabljanje in preventivni zdravstveni pregledi: Vsi novo zaposleni delavci (vključno s tujci), ki bodo sodelovali pri odpravljanju posledic poplav, morajo biti ustrezno usposobljeni za varno delo. Poleg tega je nujno, da se jim omogočijo preventivni zdravstveni pregledi, da se zagotovi njihovo primerno zdravje za opravljanje dela.
 • Odgovornost delodajalcev: Delodajalci so odgovorni za usposabljanje svojih delavcev ter za zagotavljanje predpisanih zdravstvenih pregledov. Neizvajanje teh ukrepov lahko privede do sankcij, vključno z globami ter prepovedjo zaposlovanja tujcev.
 • Odklonitev dela: Delavec ima pravico odkloniti delo, če mu delodajalec ni zagotovil predpisanega zdravstvenega pregleda oziroma ga ni usposobil za varno in zdravo opravljanje dela.
 • Gradbišča in varnost: Pri odpravljanju posledic poplav, ki vključuje tudi gradbene aktivnosti, je izrednega pomena spoštovanje zakonodaje, ki se nanaša na varno delo na gradbiščih. Priprava varnostnih načrtovimenovanje koordinatorjev ter prijava gradbišč so ključni koraki za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev.

Inšpektorat za delo ima pomembno vlogo pri nadzoru nad spoštovanjem predpisov varnosti in zdravja pri delu. Prekrške na tem področju se strogo sankcionira, vključno z izrekom glob (v razponu med 2000 evrov do 40.000 evrov) ter s prepovedjo zaposlovanja tujcev za delodajalce, ki ne spoštujejo prej omenjenih predpisov.

V času obnovitve prizadetih območij in odpravljanja posledic poplav bo Inšpektorat za delo izvajal poostren nadzor, zlasti na področju gradbeništva. S sodelovanjem z drugimi organi bomo zagotovili spoštovanje predpisov ter odgovornost za varnost in zdravje vseh delavcev.

Vir na tej povezavi

Seznam in kontakti organizacijskih enot IRSD, območnih enot inšpektorata ter pisarn inšpektorata

Pravice in obveznosti delavcev v primeru naravne nesreče

E-novica ZSSS št. 33/2023 (7. 8. 2023): Pravice in obveznosti delavcev v primeru naravne nesreče

Slika: Predhodna ocena poplavne ogroženosti Slovenije. Vir: Sektor za upravljanje voda, Uprava RS za zaščito in reševanje

Glej nasvete ZSSS pod naslovom Ne morete na delo zaradi poplav?

Inšpektorat RS za delo opozarja: Zaradi naravnih nesreč, ki so prizadele Slovenijo v avgustu 2023, delovna zakonodaja daje več možnosti, kako urejati odsotnost, ko delavci bodisi niso mogli priti na delo bodisi so prišli, pa so zaradi nepredvidenih vremenskih razmer ali z njimi povezanih dogodkov oziroma okoliščin odšli predčasno, kakor tudi odsotnost v prihodnjih dneh. Glej več na tej povezavi.

V primeru kršitev vaših pravic se lahko obrnite na Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Prijavo lahko podate pisno po navadni ali po elektronski pošti na naslov gp.irsd@gov.si ali ustno osebno v času uradnih ur na katero koli območno enoto Inšpektorata Republike Slovenije za delo ali pa po telefonu, na telefonske številke območnih enot v času uradnih ur (ponedeljek in sreda od 9.00 do 11.00).

Glej dodatno: Več informacij o pravicah in obveznostih delavcev in delodajalcev v primeru naravne nesreče

Obveščamo vas, da je z dnem 6. 8. 2023 stopil v veljavo Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023 Glej več na tej povezavi.

Glej tudi napotke Uprave RS za zaščito in reševanje