Anketa 1 ZSSS o temperaturah na delovnem mestu (2019)

Anketa ZSSS o temperaturah na delovnem mestu (2019)

Največ vprašanj delavcev v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu se nanaša na ekstremne temperature na delovnem mestu. Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu je zato s to anketo želela izvedeti, v kakšnih temperaturah delajo slovenski delavci in kakšne ukrepe dejansko izvajajo delodajalci, da bi zagotovili ustrezno temperaturo na delovnem mestu. Anketa je trajala od 31. 5. 2019 do 21. 6. 2019.

Anketa je spraševala ne le o delu v visokih temperaturah ampak tudi o delu pri ekstremno nizkih temperaturah. V nadaljevanju navajamo najbolj pogoste odgovore glede na to, ali udeleženci ankete delajo v zaprtih prostorih ali na prostem v visokih oziroma nizkih temperaturah.

Naj za začetek opozorimo, da kar 73 % udeležencev ankete meni, da delodajalčevi ukrepi v času ekstremnih temperatur ne zadoščajo. Tisti, ki so na pomoč poklicali inšpekcijo za delo, menijo, da je njegov obisk pripomogel le začasno in da so inšpektorji zadovoljni že s kakršnimkoli ukrepanjem delodajalca, četudi se za delavce stanje sploh ne izboljša. Delavci si želijo zato strožjih predpisov in učinkovitejšega ter obveznega inšpekcijskega nadzora nad njihovim izvajanjem. Hočejo bolje izolirane prostore, klimatiziranje prostorov, znižanje norm in intenzivnosti dela v času visokih temperatur, prekinitev dela nad 30 ˚C ter prerazporeditev delovnega časa v hladnejše ure, primerne delovne obleke, brezplačne osvežilne napitke …

Anketa je pokazala, da imajo delavci zaradi visokih temperatur naslednje zdravstvene težave:

 • 54 % udeležencev ankete poroča o izčrpanosti, omotici, glavobolih in vlažni koži;
 • enak odstotek logično poroča tudi o znižani storilnosti;
 • kar 34 % jih poroča o slabši koncentraciji pri delu;
 • 26 % jih poroča o dehidraciji ter 21 % o omedlevicah;
 • o kožnih spremembah in novotvorbah jih poroča 6 %;
 • 1 % pa poroča celo o vročinski kapi (vroča suha koža, zmedenost, krči, izguba zavesti).

Zdravstvene težave so tudi zaradi nizkih temperatur:

 • o ozeblinah jih poroča 1 %;
 • 20 % o prehladnih obolenjih (pljučnica, angina, bronhitis …).

Kako aktivni so delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu v zvezi z dajanjem predlogov delodajalcu:

 • v 17 % primerov delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu njihovemu delodajalcu še niso predlagali dodatnega ukrepanja za čas ekstremnih temperatur;
 • udeleženci ankete poročajo, da delodajalec v 45 % primerov predloge delavskih zaupnikov ni upošteval. Ali jih upošteva, je močno odvisno koliko ukrep stane.

Odgovori kažejo, da se težave zaradi ekstremnih temperatur večajo s starostjo delavcev!

 5 % udeležencev ankete je poročalo, da je delodajalec znal upoštevati težave delavk v menopavzi (več odmorov, daljši odmori, več kosov delovne obleke). Kaže tudi, da delodajalci starejšim delavcem nalagajo dodatne naloge, namesto, da bi jih razbremenili, upoštevajoč, da starost prinaša spremembe v delazmožnosti.

Visoke temperature v zaprtih prostorih:

Udeleženci ankete so poročali, da pri njih temperatura v delovnih prostorih v času vročinskih valov naraste v 27 % do največ 35 ˚C, v 17 % do največ 40 ˚C in v 9 % primerov celo nad 40 ˚C! Nekateri so poročali tudi o dodatni obremenitvi zaradi vlage v prostoru. Delodajalci najpogosteje izvajajo naslednje preventivne ukrepe:

 • vgrajene naprave za ohlajevanje (56 %);
 • brezplačni osvežilni napitki (24 %);
 • pogostejši odmori (18 %);
 • ohlajen prostor, kamor se lahko delavci občasno umaknejo (16 %);
 • nič od prej omenjenega pa imajo pri 17 % udeležencev ankete. Mislijo, da zato, ker uprave sploh ne zanima, kako je z delavci.

Visoke temperature na prostem:

Na prostem jih dela ves čas 5 % , občasno pa 13 %. Kar 89 % udeležencev ankete, ki delajo na prostem, je poročalo, da v času vročinskih valov delajo pri ekstremno visokih temperaturah, višjih od predpisanih največ 28 ˚C. Čeprav jih na soncu dela 68 %, jih le 4 % poročajo, da je njihov delodajalec v svoji listini »izjava o varnosti z oceno tveganja« ocenil tudi tveganje za nastanek kožnega poklicnega raka.

Najpogosteje delodajalec tem delavcem nudi naslednje preventivne ukrepe:

 • osvežilne napitke (37 %);
 • ohlajen prostor, kamor se lahko občasno umaknejo (31 %);
 • pokrivalo brez zaščite vratu ( 26 %) ali z zaščito vratu (11 %);
 • zračna poletna obleka s kratkimi rokavi in hlačnicami (23 %) ali z dolgimi rokavi/hlačnicami (26 %);
 • sončna očala z UVA in UVB zaščito (20 %);
 • senčila nad delovnim mestom na prostem jih ima zgolj 11 %;
 • v ekstremnih temperaturah (več kot 35 ˚C) pa se delo prekine ali zmanjša intenzivnost dela zgolj pri 6 %;
 • pri 29 % udeležencev ankete pa njihov delodajalec delavcem ne nudi nič od tega;
 • nekateri se pritožujejo zato, ker jim delodajalec nudi delovno obleko iz umetnih materialov, v katerih koža ne diha in je znojenje še hujše.

Nizke temperature na prostem:

Na prostem delavci ne poročajo le o nizkih temperaturah pod 10 ˚C (71 %) ampak tudi o vetru (66 %), dežju (61 %), visoki vlagi (29 %), snegu in poledicah (50 %).

Za delo v takih razmerah jim delodajalec zagotavlja:

 • toplo zimsko obleko in nepremočljivo obuvalo (zgolj 60 %!);
 • zimsko pokrivalo (40 %);
 • ogrevan prostor, kamor se lahko občasno umaknejo (40 %) in
 • v 10 % primerov prekinitev delovnega procesa v ekstremnih temperaturah (pod -10 ˚C ali pod -20 ˚C);
 • včasih se delavci pritožijo nad premočljivostjo zimske delovne opreme, če je ta vlažna, se namreč mraz toliko bolj občuti.

Več v rezultatih ankete:

Poročilo o anketi

Vprašalnik

Analiza ankete – Sumarnik

Analiza ankete – Grafični prikaz

_______________________________________________________

E-novica ZSSS št. 34/2019 (5. 7. 2019): Delavci pravijo, da delodajalčevi ukrepi v času ekstremnih temperatur ne zadoščajo!

Anketa ZSSS o delovnem času, 2017

Anketa ZSSS o delovnem času, 2017

Anketa, ki smo jo izvedli v aprilu 2017 je pokazala sledeče:

 • 43 % anketiranih poroča, da je delovni čas eden največjih problemov, s katerimi se srečujejo.
 • 60% ANKETIRANIH DELA DLJE OD 40 UR NA TEDEN, NAD 50 UR PA 9% ANKETIRANIH.
 • 33 % ANKETIRANIH DELA NE MORE OPRAVITI V REDNEM DELOVNEM ČASU, 28% PA PRAVI, DA JIM OBSEG DELA POVZROČA TEŽAVE.
 • 69 % anketiranih se vedno bolj počuti na delu priganjani in pod časovno prisilo.
 • 57 % anketiranih pogosto žrtvuje svoj prosti čas, da bi opravili vse delovne naloge.
 • 20 % anketiranih, ki jim je delodajalec odredil NADURNO DELO, je v letu 2016 opravilo več kot 171 nadur, kar je najmanj za cel mesec nadur v enem letu.
 • 78 % tistih, katerih delodajalec je v letu 2016 začasno prerazporedil delovni čas, poroča o presežku ur. Številne presežne ure še niso bile plačane ali so propadle.
 • 36 % anketiranih poroča, da ima zaradi organizacije delovnega časa premalo časa za dom in družino.
 • 26 % anketiranih poroča, da zaradi delovnega časa nimajo dovolj počitka in zato trpi njihovo zdravje.
 • % anketiranih poroča, da so zaradi prevelikega obsega dela tako izčrpani, da občasno zato nastopijo bolniško odsotnost.

Več o rezultatih ankete: tukaj

Na tej povezavi

Anketa ZSSS o poklicnih boleznih pri slovenskih delodajalcih, 2018

Anketa ZSSS o poklicnih boleznih pri slovenskih delodajalcih, 2018

Anketa, ki smo jo izvedli v aprilu 2018 je pokazala sledeče:

 • 74 % jih meni, da njihovo delo škoduje njihovemu zdravju
 • 35 % jih delodajalec na usposabljanju opozori na tveganje za nastanek poklicne bolezni
 • 31 % jih izvajalec medicine dela seznani s tveganjem za nastanek poklicne bolezni
 • 37 % jih je seznanjeno z delodajalčevo oceno tveganja
 • 10 % v delodajalčevi oceni tveganja je ocenjeno tveganje za nastanek poklicne bolezni
 • 6 % pri delodajalcu je potrjena poklicna bolezen

Več o rezultatih ankete:

Poročilo o anketi

Vprašalnik

Analiza ankete – Sumarnik

Analiza ankete – Grafični prikaz

Anketa ZSSS o varnosti in zdravju pri delu v prvem valu epidemije COVID-19, 2020

Anketa ZSSS o varnosti in zdravju pri delu v prvem valu epidemije COVID-19, 2020

Vlada RS je v obdobju od 12. 3. do 31. 5. 2020 na podlagi Zakona o nalezljivih bolezni razglasila epidemijo COVID-19. Šlo je za pandemijo, ki jo je povzročil virus SARS-CoV-2. Sprejeti so bili številni predpisi za preprečevanje širjenja okužbe, zaradi katerih je prišlo do še nikoli doživetih omejitev tudi na trgu dela. Delodajalci so prvič v zgodovini množično odrejali delo na domu na vseh delovnih mestih, kjer je to omogočala informacijska tehnologija. Tam, kjer so delodajalci ocenili, da ni možno zagotoviti varnega dela, so delavcem odredili začasno čakanje na delo doma. Zaradi predpisov, sprejetih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, so se zaprli vrtci, šole, restavracije, hoteli, kulturne ustanove, ustavil se je tudi javni prevoz. Mnogi delavci zaradi tega niso mogli na delo zaradi višje sile. Kljub temu pa je na sto tisoče delavcev v zasebnem in javnem sektorju delalo naprej. Njihovi delodajalci so s pomočjo svojih obveznih strokovnih služb (izvajalci medicine dela in strokovni delavci za varnost pri delu) bili dolžni tem delavcem zagotoviti varno in zdravo delo, upoštevajoč usmeritve Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) za preprečevanje širjenja okužbe. Anketa je bila torej namenjena vsem tistim, ki so v času epidemije delali naprej na svojih delovnih mestih oz. jim je delodajalec odredil delo od doma.
S to anketo smo želeli izvedeti kako je bilo poskrbljeno za varnost in zdravje zaposlenih v času razglašene epidemije COVID-19 in kako odzivna in aktivna je bila pri tem medicina dela. Anketa je bila dostopna od 3. 6. do 8. 6. 2020. Nanjo je odgovorilo 133 zaposlenih.

Anketa je pokazala, da je vsak tretji v času epidemije ves čas delal na lokaciji delodajalca, vsak četrti pa od doma.

29% udeležencev anketa pravi, da so v času epidemije ves čas delali na lokaciji delodajalca, 24% jih je delalo od doma, 19% jih je bilo na čakanju na delo, 8% jih poroča, da so bili na čakanju zaradi višje sile (zaradi nezmožnosti prihoda na delo zaradi zaustavitve javnega prometa, zaprtja meja ali varstva otroka do petega razreda), preostalih 20% pa poroča, da so delali deljeno – delno na lokaciji delodajalca in delno od doma oz. v kombinaciji čakanja na delo in delo od doma/na lokaciji delodajalca.

Delodajalčevi uvedeni protiepidemijski ukrepi so po mnenju anketiranih zadoščali.

– udeleženci ankete poročajo o naslednji najpogosteje uvedenih ukrepih delodajalca zoper širjenje okužbe COVID-19:

 • razkužila – 89%
 • maske za zaščito dihal – 82%
 • milo in topla voda – 67%
 • uvedba dela od doma – 61%;
 • razkuževanje površin, ki se jih dotakne večje št ljudi – 56%
 • varovalne rokavice – 51%
 • zagotavljanje najmanj 2 metrov razdalje med zaposlenimi – 43%
 • reorganizacija malice med delo – 37%
 • uvedba protokola ravnanja v primeru obolelih delavcev za COVID-19 – 36%
 • izločitev iz delovnega procesa ogroženih kategorij delavcev (nosečnice, delavci z neurejeno sladkorno boleznijo, delavci z visokim in
  neurejenim krvnim tlakom …) – 35%
 • merjenje temperature ob prihodu na leo – 31%

– 82%  jih pravi, da so ukrepi, ki jih je zagotovil delodajalec zadoščali.

– le 32 % jih poroča, da se je delodajalec o uvedenih ukrepih predhodno posvetoval z delavci oz. njihovimi predstavniki, kar 42% pa jih ne ve ali je bilo posvetovanje opravljeno.

Zaposleni v času epidemije bolj zadovoljni z delom strokovnih delavcev za varnost pri delu kot z delom izvajalcev medicine dela. Sodelovanje med strokama skoraj neopazno.

– 66% udeležencev ankete ve, da ima njihov delodajalec strokovnega delavca za varnost pri delu. 64% teh je njegovo delo ocenilo odlično oz. dobro.

– 63% udeležencev ankete ve, da ima njihov delodajalec izvajalca medicine dela. Le 41% teh je njegovo delo ocenilo odlično oz. dobro.

– udeleženci ankete, ki so poročali, da imajo tako strokovnega delavca za varnost pri delu, kot tudi izvajalca medicine dela, jih le 30 % meni, da sta ti dve stroki v času epidemije dobro sodelovali, med tem ko jih kar 46% ne ve kako sta sodelovali.

– 23 % respondentov ne ve ali njihov delodajalec ima strokovnega delavca za varnost pri delu, za izvajalca medicine dela pa jih ne ve 28%.

Komentar: Čeprav mora imeti po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu vsak delodajalec ti dve strokovni službi, ju očitno ti zaposleni nikoli niso srečali. To jasno pokaže, koliko sta bili v resnici prisotni v podjetju/organizaciji in posledično temu je bilo njuno delo  neopazno.

Izvajalci medicine dela v času epidemije slabo odigrali svojo vlogo.

– udeleženci ankete, ki so povedali, da njihov delodajalec ima izvajalca medicine dela, jih le 5% poroča, da je bil ta prisoten v podjetju in si je dejansko ogledal delovna mesta, da bi ugotovil ali ukrepi delodajalca zadoščajo, 11 % pa jih poroča, da je bil prisoten zgolj po telefonu in/ali E-pošti.

– udeleženci ankete poročajo, da so se izvajalci medicine dela vključili šele po pozivu delodajalca.

– udeleženci ankete pročajo tudi, da je le polovica izvajalcev medicine dela, ki so bili prisotni v podjetju oz. na voljo po telefonu in/ali E-pošti  posredovala potrebne informacije, četudi iz podjetij/organizacij zanje niso prosili, druga polovica pa jih je posredovala šele ko so bili zanje zaprošeni.

Več o rezultatih ankete:

Status

Vprašalnik

Sumarnik

Grafi

ESENER-2019

ESENER – 2019: Evropska raziskava v podjetjih o novih in nastajajočih tveganjih proučuje, kako se na evropskih delovnih mestih upravljajo tveganja za varnost in zdravje:

 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU OSHA) od leta 2009 dalje vsake pet let izvede anketo ESENER, s katero pridobi informacije iz podjetij, kaj najbolj spodbuja in ovira varnost in zdravje pri delu na ravni podjetja. Zadnjo raziskavo ESENER-2019 je izvedla v letu 2019 in pri tem anketirala za varnost in zdravje pri delu zadolžene menedžerje v več kot 45.000 podjetjih iz 33 držav. V Sloveniji je bilo anketiranih 1200 podjetij. Vprašani so bili, kako upravljajo področje varnosti in zdravja pri delu (VZD), kateri so glavni dejavniki in ovire pri učinkovitem upravljanju in udeležbi delavcev itd. Raziskava je osredotočena zlasti na obvladovanje psihosocialnih tveganj, kot sta z delom povezan stres in nadlegovanje na delovnem mestu, zajema pa tudi vprašanja digitalizacije. Rezultati raziskave bodo s celostnim pregledom sedanjih praks na področju VZD prispevali k oblikovanju novih politik o VZD ter zagotovili učinkovitejše obvladovanje tveganj na evropskih delovnih mestih.

Podjetja so kot dejavnike tveganja po vsej Evropi poročala psihosocialna tveganja in sedenje, delo s težavnimi strankami, ponavljajoče se gibe rok ter dvigovanje in premeščanje ljudi ali težkega bremena. Dodatna vprašanja, vključena v raziskavo leta 2019, so osvetlila nova tveganja na področju varnosti in zdravja pri delu – na primer učinek digitalizacije in pomen dolgega sedenja. Slednje je očitno že tretji najpogostejši dejavnik tveganja, o katerem poročajo evropska podjetja.

Primerjava z rezultati raziskave ESENER-2014 iz leta 2014 podaja drugačne težnje na ravni posameznih držav in ravni EU, in sicer ne le pri dejavnikih tveganja, temveč tudi pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu ter z njimi povezanih gonilnih sil in ovir. Sodelovanje delavcev pri obvladovanju psihosocialnih tveganj se je na primer v številnih državah zmanjšalo, čeprav je pristop sodelovanja priznan kot pomemben za obvladovanje teh vedno bolj prevladujočih tveganj. Spodbudno pa je, da se je delež podjetij, ki izvajajo ocene tveganja, v nekaterih državah vseeno povečal. Na srečo se je na primer prav v Sloveniji delež delavcev z izvoljenim delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu povečal na 48 %!

Raziskave so kot edinstveni vir podatkov dragoceno orodje, ki je zasnovano za obveščanje o razvoju novih politik in učinkovitejše upravljanje varnosti in zdravja na delovnih mestih. Leta 2020 bodo na voljo podrobnejše publikacije in čisto novo orodje za vizualizacijo podatkov o rezultatih raziskave. V tem trenutku so na voljo prvi podatki o rezultatih ESENER-2019 žal le v angleščini.

Poglejte si vizualni prikaz podatkov iz raziskave ESENER-2019

Preberite si v angleščini več podatkov o prvih izsledkih raziskave ESENER-2019

Obiščite spletni razdelek EU OSHA s podrobnejšimi informacijami o raziskavi ESENER, vključno z rezultati ESENER iz let 2009 in 2014.

ESENER-2009

ESENER-1: Evropska raziskava v podjetjih o novih in nastajajočih tveganjih proučuje, kako se na evropskih delovnih mestih upravljajo tveganja za varnost in zdravje:

 

V prvi raziskavi ESENER, ki je bila opravljena leta 2009, je bilo anketiranih skoraj 36 000 vodstvenih delavcev ter predstavnikov za zdravje in varnost pri delu. Vključene so bile vse države članice EU ter Turčija, Norveška in Švica – skupno 31 držav. Anketiranci so delali v javnih in zasebnih organizacijah z deset ali več zaposlenimi.

Interaktivna nadzorna plošča raziskave  omogoča vizualizacijo in souporabo podatkov raziskave ESENER-1.

ESENER-2014

ESENER-2014: Evropska raziskava v podjetjih o novih in nastajajočih tveganjih proučuje, kako se na evropskih delovnih mestih upravljajo tveganja za varnost in zdravje:

Terensko delo za drugi sklop raziskave ESENER je bilo opravljeno poleti in jeseni leta 2014. Raziskava zagotavlja dragocen najnovejši vpogled v načine upravljanja tveganj na delovnem mestu, zlasti novih in nastajajočih tveganj, po Evropi.

Usmeritev v nova in nastajajoča tveganja pomeni, da odgovori pripomorejo k boljšemu razumevanju premalo raziskanih in vse pomembnejših področij varnosti in zdravja pri delu, kot so psihosocialna tveganja, ki na evropskih delovnih mestih vzbujajo čedalje večjo zaskrbljenost. 

Raziskava iz leta 2014 je še podrobnejša in obsežnejša od prve, saj se je velikost vzorcev povečala za polovico, v treh državah pa so bili nacionalni vzorci dodatno povečani. V raziskavo ESENER-2 so bila vključena mikropodjetja s pet do deset zaposlenimi in prvič tudi kmetijska podjetja. Enaintridesetim državam, ki so v raziskavi sodelovale leta 2009, je bilo dodanih pet novih držav — Albanija, Islandija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora in Srbija.

Med drugim so bile zajete naslednje teme:

 • mišično-kostna obolenja;
 • upravljanje varnosti in zdravja pri delu;
 • pristopi k sodelovanju delavcev pri varnosti in zdravju pri delu.

Raziskava ESENER zagotavlja oblikovalcem politike ter raziskovalcem na nacionalni in evropski ravni zelo potrebne podatke. O načinu upravljanja varnosti in zdravja pri delu v podjetjih na ravni EU ni na voljo drugih virov informacij. Raziskava ESENER ima ključno vlogo pri nudenju pomoči agenciji EU-OSHA, da lahko zagotavlja informacije, ki so primerljive za posamezne države ter lahko prispevajo k oblikovanju politike o varnosti in zdravju pri delu. 

Interaktivna nadzorna plošča raziskave  omogoča vizualizacijo in souporabo podatkov raziskave ESENER-2.

Prvo poročilo ESENER-2 v slovenščini

Povzetek ESENER-2 o varnosti in zdravju pri delu v različnih državah EU


Ne spreglejte : Prikaz podatkov – EU-OSHA

EU-OSHA nudi orodja za prikaz podatkov, ki prikažejo dejstva in številke o vrsti vprašanj, povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu (VZD) po Evropi, vključno s tem, kako se tveganja upravljajo, delovnimi razmerami, demografskimi podatki, vplivi na zdravje, politikami in strategijami.

Uporabniku prijazna orodja prikažejo ključne ugotovitve in podatke, ki se jih lahko razvrsti po državah, sektorjih in drugih merilih. na voljo so sledeči prikazi podatkov:

 

 

Raziskave EUROFOUND

Uvod: O raziskavah EUROFOUND

Eurofound je agencija EU, ki raziskuje, kako ljudje v Evropi živijo in delajo ter kakšne so spremembe skozi čas. Agencija vsakih pet let izvede raziskavo, ki prikaže delovne razmere ljudi in kakovost njihove zaposlitve. Vsaka raziskava poda najnovejši posnetek delovnih rzmer in prikaže, v kolikšnem obsegu in na kakšen način so se razmere spremenile.

Evropske raziskave o delovnih razmerah (EWCS) zagotavljajo dragocene informacije, ki so oblikovalcem politik v pomoč pri sprejemanju odločitev o načinih dela na ravni delovnega mesta, države in Evrope.  Raziskave torej zbirajo informacije o vaših delovnih razmerah, med drugim o delovnem času, izpostavljenosti tveganjem, organizaciji dela, ravnovesju med delom in zasebnim življenjem, možnostih usposabljanja, nagrajevanju in splošnem zadovoljstvu pri delu.


7-EWCS – Sedma evropska raziskava o delovnih razmerah, EUROFOUND, 2020

Evropska raziskava o delovnih razmerah 2021

European Working Conditions Surveys (EWCS)

European Working Conditions Telephone Survey 2021 | Eurofound (europa.eu)

Leta 2021 je Eurofound opravil nov krog terenskega dela za Evropsko raziskavo o delovnih razmerah (EWCS). Z anketiranci je prvič stopil v stik prek računalniško podprtega telefonskega razgovora (CATI).

O raziskavi

Raziskava je bila razširjena na več kot 70 000 delavcev v 36 evropskih državah. Zajela je države članice EU ter Združeno kraljestvo, Norveško, Švico, Albanijo, Bosno in Hercegovino, Kosovo, Črno goro, Severno Makedonijo in Srbijo. Sprememba načina anketiranja z uvedbo CATI je v skladu z drugimi podobnimi raziskavami v času pandemije covida-19.

Izredna raziskava EWCS 2021 omogoča agenciji Eurofound zagotovitev primerljivih in reprezentativnih informacij o kakovosti delovnih mest v času, ko se delovno življenje srečuje z velikimi spremembami in je za okrevanje ključnega pomena prav sposobnost ljudi na delovnem mestu. Vendar zaradi spremembe načina anketiranja primerjava s prejšnjimi raziskavami ne bo možna, možnosti za analizo trendov skozi čas pa bodo omejene.

Metodologija

Partnerji agencije Eurofound v raziskavi, Ipsos in nacionalni partnerji , so opravili telefonske razgovore v nacionalnih jezikih držav: raziskava je zajela 54 jezikovnih različic, vključno s prilagoditvami za različice nacionalnega jezika. Raziskava je v skladu s skupnimi etičnimi standardi in Splošno uredbo o varstvu podatkov . Anketiranci so bili izbrani na podlagi neposrednega klicanja naključno izbranih mobilnih telefonskih številk. Velikost vzorca za posamezno državo je od 1 000 do 4 200 razgovorov, kar omogoča visokokakovostne ocene na evropski ravni, ki so uporabne za analizo tematskih modulov in pripravo poglobljenih sekundarnih analiz, hkrati pa omogočajo poročanje o kakovosti delovnih mest na nacionalni ravni in njihovo analizo.

Vprašalnik (v vseh jezikih) je na voljo, prvi rezultati (v angleščini) in mikropodatki pa bodo objavljeni decembra 2022. Informacije o razpoložljivosti podatkov in načinu dostopa do njih bodo na voljo pred datumom objave.

Slovenski vprašalnik na tej povezavi

Ozadje

Zaradi pandemije covida-19 je moral Eurofound po komaj sedmih tednih dela prekiniti osebno anketiranje za raziskavo EWCS 2020. Nekaj spremne dokumentacije, kot so metodološka poročila in anketni vprašalnik, bo na voljo naknadno.


6-EWCS – Šesta evropska raziskava o delovnih razmerah, EUROFOUND, 2015

Šesta Evropska raziskava o delovnih razmerah (EWCS), v angleščini

Prve ugotovitve Šeste evropske raziskave o delovnih razmerah, EUROFOUND, 2015, slovenščina

Letopis EUROFOUND 2015, Živeti in delati v Evropi, v angleščini

Poišči in primerjaj podatke

 

 

 

 

POROČILO EUROFOUND O REZULTATIH ŠESTE EVROPSKE ANKETE O DELOVNIH RAZMERAH EWCS IZ LETA 2015

Evropska agencija za izboljševanje življenjskih in delovnih razmer (EUROFOUND) iz Dublina je objavila v angleščini poročilo o rezultatih šeste evropske ankete o delovnih razmerah EWCS, ki je bila izvedena v letu 2015 v 28 državah EU, v 5 državah kandidatkah za EU (Albanija, Makedonija, Črna gora, Srbija in Turčija) ter v Švici in Norveški. EUROFOUND to anketo od leta 1991 dalje ponovi vsakih pet let, kar omogoča opazovanje trendov, kako se spreminja trg dela v EU državah.

Prvo poročilo prinaša zgolj prve rezultate. Podrobnejše analize bodo objavljene spomladi 2017.

6. anketa EWCS se je osredotočila na kakovost poklicnega življenja kot ključnega elementa za oblikovanje družbe, v kateri živimo. Neposredno namreč prispeva k blaginji delavcev, omogoča uravnoteženje družinskih in delovnih obveznosti posameznikov, omogoča vzdržnost delovne aktivnosti, delo do višjih starosti, izboljšuje položaj podjetij in zvišuje produktivnost ter prispeva k doseganju splošnih ciljev, kakršen je npr. enake možnosti obeh spolov. Na kratko: kakovostna delovna mesta omogočajo boljše življenjske in delovne razmere za vsakogar.

Odgovori 6. EWCS

ALI STE PRI DELU? ODGOVORI SLOVENCEV ODGOVORI V EU
Izpostavljeni vibracijam na delovnem   mestu 20 % 19 %
Izpostavljeni močnemu hrupu 33 % 27 %
Izpostavljeni visokim temperaturam vsaj   ¼  delovnega časa 30 % 24 %
Izpostavljeni nizkim temperaturam je vsaj   ¼ delovnega časa 22 % 21 %
Na delovnem mestu vdihava dim, hlape,   prah 15 % 14 %
Dihajo vroče hlape 8 % 11 %
Izpostavljeni kemikalijam vsaj ¼   delovnega časa 14 % 18 %
Izpostavljeni tobačnemu dimu drugih ljudi   vsaj ¼ časa 5 % 9 %
Izpostavljeni kužnim snovem vsaj ¼   delovnega časa 11 % 14 %
Dvigujejo in premikajo druge ljudi vsaj ¼   delovnega časa 8 % 10 %
Delajo v utrujajočih in prisiljenih držah 18 % ves čas

28 % med ¼ in ¾ delovnega časa

14 % ves čas

30 % med ¼ in ¾ delovnega časa

Dvigujejo težka bremena vsaj ¼ delovnega   časa 27 % 32 %
Delo vsebuje ponavljajoče se gibe 41 % skoraj ves delovni čas

25 % med ¼ in ¾ delovnega časa

34 % skoraj nikoli

32 % skoraj ves delovni čas

29 % med ¼ in ¾ delovnega časa

38 % skoraj nikoli

Pri delu sedijo 30 % skoraj ves čas

32 % med ¼ in ¾ delovnega časa

38 % skoraj nikoli

27 % skoraj ves čas

30 % med ¼ in ¾ delovnega časa

43 % skoraj nikoli

Osebno varovalno opremo pri delu   uporablja več kot ¼ delovnega časa 22 %

OPOMBA: v najboljših državah je takih   zgolj od 13 % do 15 %

21 %
Povprečno na teden dela za delodajalca 27 % več kot 40 ur

58 % od 35 do 40 ur

16 % manj kot 35 ur

23 % več kot 40 ur

48 % od 35 do 40 ur

29 % manj kot 35 ur

V posameznem mesecu vsaj enkrat dela vsaj   10 ur na dan 40 % 32 %
Ponoči dela 20 % 19 %
Izmensko dela 24 % 21 %
Vsaj enkrat na mesec dela tudi v soboto   in nedeljo 57 % 54 %
Vsaj enkrat mesečno ima manj kot 11 ur   počitka med dvema delovnima dnevoma 23 % 26 %
Za delodajalca delajo tudi v svojem   prostem času 7 % vsak dan (najvišji % v EU!)

49 % nikoli

2 % vsak dan

55 % nikoli

Delati mora zelo hitro 28 % 24 %
Ni dovolj časa, da bi se opravilo delo,   kot je treba 5 % redno 10 % redno
Je na hitro brez pravočasnega obvestila   pozvan, naj pride delat 65 % nikoli 61 % nikoli
Ali se je težko dogovoriti za uro do dve   odsotnosti z dela zaradi družinske obveznosti 39 % težko 34 % težko
Kako ste zadovoljni z delovnimi razmerami   na svojem glavnem delovnem mestu? 2 % zelo nezadovoljen

14 % ne najbolj zadovoljen

64 % zadovoljen

20 % zelo zadovoljen

3 % zelo nezadovoljen

12 % ne najbolj zadovoljen

59 % zadovoljen

26 % zelo zadovoljen

Deležen sem priznanja za delo, ki ga   opravljam 53 % da

30 % ne

16 % niti da niti ne

65 % da

16 % ne

19 % niti da niti ne

Ali sem primerno plačan za svoj trud in   dosežke? 47 % da

40 % ne

13 % niti da niti ne

51 % da

31 % ne

19 % niti da niti ne

Ali ima vaše delo učinek na vaše zdravje? 47 % ne

36 % da, negativno

17 % da, pozitivno

62 % ne

26 % da, negativno

11 % da, pozitivno

Ali ste zadnjih 12 mesecev šli na delo,   čeprav ste bili bolni? 55 % da 43 % da
Ali menite, da boste lahko opravljali   isto ali podobno delo do svojega 60. leta starosti? 43 % ne 27 % ne
Ali lahko svoje ideje vnesete v svoje   delo? 69 % da 55 % da
Ali lahko vplivate na za vaše delo   pomembne odločitve? 59 % da

20 % včasih

21 % redko ali nikoli

47 % da

25 % včasih

27 % redko ali nikoli

Ste se v zadnjih 12 mesecih usposabljali   na delovnem mestu 39 % da 31 % da