ESENER-2009

ESENER-1: Evropska raziskava v podjetjih o novih in nastajajočih tveganjih proučuje, kako se na evropskih delovnih mestih upravljajo tveganja za varnost in zdravje:

 

V prvi raziskavi ESENER, ki je bila opravljena leta 2009, je bilo anketiranih skoraj 36 000 vodstvenih delavcev ter predstavnikov za zdravje in varnost pri delu. Vključene so bile vse države članice EU ter Turčija, Norveška in Švica – skupno 31 držav. Anketiranci so delali v javnih in zasebnih organizacijah z deset ali več zaposlenimi.

Interaktivna nadzorna plošča raziskave  omogoča vizualizacijo in souporabo podatkov raziskave ESENER-1.