DOMOV        ZSSS        SINDEKS

Slovenske raziskave

Ankete ZSSS o VZD

ANKETA ZSSS O POKLICNIH BOLEZNIH PRI SLOVENSKIH DELODAJALCIH 2018

Anketa, ki smo jo izvedli v aprilu 2018 je pokazala sledeče:

 • 74 % jih meni, da njihovo delo škoduje njihovemu zdravju
 • 35 % jih delodajalec na usposabljanju opozori na tveganje za nastanek poklicne bolezni
 • 31 % jih izvajalec medicine dela seznani s tveganjem za nastanek poklicne bolezni
 • 37 % jih je seznanjeno z delodajalčevo oceno tveganja
 • 10 % v delodajalčevi oceni tveganja je ocenjeno tveganje za nastanek poklicne bolezni
 • 6 % pri delodajalcu je potrjena poklicna bolezen

Več o rezultatih ankete:

Poročilo o anketi

Vprašalnik

Analiza ankete – Sumarnik

Analiza ankete – Grafični prikaz


ANKETA ZSSS O DELOVNEM ČASU 2017

Anketa, ki smo jo izvedli v aprilu 2017 je pokazala sledeče:

 • 43 % anketiranih poroča, da je delovni čas eden največjih problemov, s katerimi se srečujejo.
 • 60% ANKETIRANIH DELA DLJE OD 40 UR NA TEDEN, NAD 50 UR PA 9% ANKETIRANIH.
 • 33 % ANKETIRANIH DELA NE MORE OPRAVITI V REDNEM DELOVNEM ČASU, 28% PA PRAVI, DA JIM OBSEG DELA POVZROČA TEŽAVE.
 • 69 % anketiranih se vedno bolj počuti na delu priganjani in pod časovno prisilo.
 • 57 % anketiranih pogosto žrtvuje svoj prosti čas, da bi opravili vse delovne naloge.
 • 20 % anketiranih, ki jim je delodajalec odredil NADURNO DELO, je v letu 2016 opravilo več kot 171 nadur, kar je najmanj za cel mesec nadur v enem letu.
 • 78 % tistih, katerih delodajalec je v letu 2016 začasno prerazporedil delovni čas, poroča o presežku ur. Številne presežne ure še niso bile plačane ali so propadle.
 • 36 % anketiranih poroča, da ima zaradi organizacije delovnega časa premalo časa za dom in družino.
 • 26 % anketiranih poroča, da zaradi delovnega časa nimajo dovolj počitka in zato trpi njihovo zdravje.
 • 7 % anketiranih poroča, da so zaradi prevelikega obsega dela tako izčrpani, da občasno zato nastopijo bolniško odsotnost.

Več o rezultatih ankete: tukaj


ANKETE ZSSS IZ PRETEKLIH LET:
Loading...