Slovenske raziskave

Slovenske raziskave

Spletne ankete ZSSS na področju varnosti in zdravja pri delu

Spletne ankete ZSSS na področju varnosti in zdravja pri delu

Sporočila ankete ZSSS o upokojevanju v Sloveniji, in podrobnejši rezultati ankete na tej povezavi, posnetek okrogle mize 12. 1. 2024 na tej povezavi, oktober 2023

ANKETA ZSSS: POJAVNOST SPOLNEGA IN DRUGEGA NADLEGOVANJA TER TRPINČENJA NA DELOVNEM MESTU, ZSSS, december 2022

Anketa ZSSS o varnosti in zdravju pri delu v prvem valu epidemije COVID-19, 2020

Anketa ZSSS o temperaturah na delovnem mestu, 2019

Anketa ZSSS o poklicnih boleznih pri slovenskih delodajalcih, 2018

Anketa ZSSS o delovnem času, 2017

ANKETA ZSSS O ZADOVOLJSTVU Z VARNOSTJO IN ZDRAVJEM PRI DELU NA DELOVNEM MESTU, April 2016

ANKETA DELAVSKIH ZAUPNIKOV ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU O NJIHOVEM DELU, ETUI, Projekt HESA, April 2010