Seznam e-novic v letu 2018

Seznam e-novic v letu 2018

 

1/2018 e-novica: Statistični pregled Slovenije 2017 kot navdih za pobude delavskih zaupnikov za VZD
2/2018 e-novica : Umikanje intervencijskim vozilom
3/2018 e-novica: Poziv ZSSS pristojnima ministrstvoma za posodobitev predpisov na področju zaščite delavcev pred karcinogeni in drugimi nevarnimi kemikalijami
4/2018 e-novica: Nova publikacija EU OSHA v slovenščini o zaščiti delavcev pred reprotoksini na delovnem mestu
5/2018 e-novica: 47. seja skupščine Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU OSHA), 24. in 25. januarja 2018
6/2018 e-novica: Predlog ZZVZZ-1 za uvedbo zdravstvenega zavarovanja za poklicno tveganje
7/2018 e-novica: Predlog resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu (ReNPVZD-1), EPA 2571-VII
8/2018 e-novica: Publikacija EUROFOUND “Delovne razmere delavcev različnih starosti”
9/2018 e-novica: Vzroki rasti bolniške odsotnosti z dela v Sloveniji v letih 2015-2017
10/2018 e-novica: Različna odsotnost z dela po različnih območjih Slovenije v letu 2017
11/2018 e-novica: POZOR! Maja 2018 bo konec desetletnega prehodnega obdobja za uveljavitev uredbe REACH za kemično varnost
12/2018 e-novica: Novo na spletni strani EU OSHA o boleznih, povezanih z delom
13/2018 e-novica: Poziv ministrici za zdravje naj kljub odstopu vlade izda Pravilnik o poklicnih boleznih
14/2018 e-novica: Spletna anketa ZSSS “Ocena tveganja in poklicne bolezni”
15/2018 e-novica: »Zdravje za vse« ob 7. aprilu 2018, svetovnem dnevu zdravja
16/2018 e- novica: Predlog Pravilnika o poklicnih boleznih v javni obravnavi od 4. 4. do 20. 4. 2018
17/2018 e-novica: Vložen predlog za obvezujoče evropske mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti za 5 dodatnih karcinogenov
18/2018 e-novica: Ne pozabite izpolniti ankete ZSSS “Ocena tveganja in poklicne bolezni” (opomnik na 14/2018 e-novico)
19/2018 e-novica: Nova Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027 (ReNPVZD18–27)
20/2018 e-novica: Objavljen ISO 45001, novi mednarodni standard  upravljanja z varnostjo in zdravjem pri delu
21/2018 e-novica: Sporočila ZSSS ob 28. aprilu 2018, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu
22/2018 e-novica: Kampanja EU OSHA 2018–2019: Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta in Nacionalno tekmovanje za priznanje “Dobra praksa na področju VZD”
23/2018 e-novica: Sporočilo ETUC ob mednarodnem delavskem spominskem dnevu, 28. april 2018
24/2018 e-novica: Proslavimo praznik dela, 1. maj 2018!
25/2018 e-novica: Poročilo IRSD za leto 2017
26/2018 e-novica: Vabilo na okroglo mizo – Vplivi globalnega segrevanja na slovenske delavce
27/2018 e-novica: Obiščite spletno stran evropske kampanje 2018-2019 o nevarnih kemičnih snoveh
28/2018 e-novica: POMEMBNO – Znova se morate naročiti na prejemanje naših e-novic v skladu z novo uredbo o varstvu podatkov (GDPR)
29/2018 e-novica: Naročilnica na e-novice VZD po 25. maju 2018 in nov e-naslov službe ZSSS za varnost in zdravje pri delu
30/2018 e-novica: Mejnik kemijske varnosti v EU – 31. maja 2018 polna uveljavitev uredbe REACH
31/2018 e-novica ZSSS za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu: Opomnik: Vabilo na okroglo mizo – Vplivi globalnega segrevanja na slovenske delavce
32/2018 e-novica: Predlogi ZSSS za nacionalni Akcijski načrt varnosti in zdravja pri delu 2018-2020
33/2018 e-novica: Vpliv elekromagnetnih sevanj na človeka
34/2018 e-novica ZSSS: Sindikati v EU za zaščito delavcev pred karcinogeni in drugimi nevarnimi kemikalijami
35/2018 e-novica ZSSS: Varno delo na soncu tudi to poletje
36/2018 e-novica ZSSS: Javno EU posvetovanje o ureditvi poletnega časa – ali naj tudi v prihodnje dvakrat letno premikamo 
37/2018 e-novica ZSSS: Nova NAPO risanka o tveganjih zaradi prahu na delovnem mestu
38/2018 e-novica ZSSS: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
39/2018 e-novica ZSSS: Rekordna odškodnina umirajočemu ameriškemu vzdrževalcu zaradi dela z glifosatom
40/2018 e-novica ZSSS:Prijava na tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019« možna le še do 10. 9. 2018
41/2018 e-novica ZSSS: Zaživel je program OMRA
42/2018 e-novica ZSSS:Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) je že začela snovati akcijsko-strateški program na področju varnosti in zdravja pri delu za naslednjih pet let
43/2018 e-novica ZSSS: Naš človek v Bruslju
44/2018 e-novica ZSSS: Načelo STOP za učinkovito obvladovanje nevarnih snovi na delovnem mestu
45/2018 e-novica ZSSS: Sindikati za novo evropsko direktivo za obvladovanje psihosocialnih tveganj na delovnem mestu
46/2018 e-novica ZSSS: Podaljšana veljavnost dogovora za preprečevanje poklicnega raka za obdobje 2016 – 2018
47/2018 e-novica ZSSS: Prva napoved posveta ZSSS za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu
48/2018 e-novica ZSSS: ZSSS pozvala Stalno predstavništvo RS pri EU, naj glasuje za mejno vrednost za hlape dizelskih motorjev
49/2018 e-novica ZSSS: 10. Posvet Kemijska varnost za vse: Varno ravnajmo z nevarnimi snovmi za zdrava delovna mesta in okolje
50/2018 e-novica ZSSS: Slovenija na COREPER glasovala za vključitev mejne vrednosti za hlape dizel motorjev v Direktivo 2004/37/ES
51/2018 e-novica ZSSS: Vabilo na posvet ZSSS o varnosti in zdravju pri delu: Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi!
52/2018 e-novica ZSSS: Nočno delo zvišuje tveganje za raka na dojkah
54/2018 e-novica ZSSS: O posvetu ZSSS »VARNO RAVNAJMO Z NEVARNIMI KEMIČNIMI SNOVMI«
55/2018 e-novica ZSSS: Zaščitimo mlade v rodni dobi pred reprotoksini
56/2018 e-novica ZSSS: Veste kaj je sindrom računalniškega vida?
57/2018 e-novica ZSSS: Podeljene nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za leto 2018
58/2018 e-novica ZSSSSporočila posveta ZSSS »VARNO RAVNAJMO Z NEVARNIMI KEMIČNIMI SNOVMI«
59/2018 e-novica ZSSS: Poročilo Inšpektorata RS za delo za leto 2017
60/2018 e-novica ZSSS: Nova publikacija »Rak in delo: Razumeti poklicne rake in ukrepati za njihovo odpravo«
61/2018 e-novica ZSSS: Ministrstvo in inšpektorat za delo sta se preselila na novo lokacijo
62/2018 e-novica ZSSS: Spremembe in dopolnitve Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
63/2018 e-novica ZSSS: Poklicne bolezni v EU in v Sloveniji – poziv ministru za zdravje
64/2018 e-novica ZSSS: Poročilo o delo Strokovne službe ZSSS za varnost in zdravje pri delu v letu 2018