Usposabljanje za varno delo v času dopusta

Usposabljanje za varno delo v času dopusta

 

Vprašanje: Delavka se v prvi polovici leta vrača na delo po daljši porodniški odsotnosti. Pred vrnitvijo je sklenila še izkoristiti preostale dneve dopusta iz preteklega leta. Delodajalec pa jo je pozval, naj se pred iztekom dopusta udeleži enodnevnega usposabljanja za varno delo, da bo lahko takoj po vrnitvi na delovno mesto začela opravljati delo na svojem delovnem mestu. Če se ga ne bo, ji delodajalec ne bo dovolil, da delo opravlja in bo morala na dopustu za tekoče leto počakati na naslednji termin usposabljanja. Delavka sprašuje, ali je tako usposabljanje res lahko pogoj za opravljanje dela, saj ga je pred porodniškim dopustom opravljala že več let.

Odgovor MDDSZ: Iz ZVZD-1 izhaja, da mora delodajalec delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, pred razporeditvijo na drugo delo, pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu. Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in katerega vsebino mora spreminjati glede na nove oblike in vrste nevarnosti. Usposobljenost za varno delo preverja delodajalec na delovnem mestu. Delodajalec določi obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo za delavce, ki delajo na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nezgode in poklicne bolezni ter za delavce, ki delajo na delovnih mestih, na katerih so nezgode pri delu in poklicne bolezni pogostejše. Rok za občasne preizkuse iz prejšnjega odstavka ne sme biti daljši od dveh let. V kolikor je za delavko potekel rok določen za obdobno usposabljanje, ga bo morala delavka opraviti pred nastopom dela. Ukrep ne sme finančno bremeniti delavke, zato ji bo moral, v kolikor se bi delavka udeležila usposabljanja v svojem prostem času, kompenzirati ta čas, kot tudi povrniti stroške prihoda.

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Izjava o varstvu osebnih podatkov (obrazec za opozorila)

Namen obdelave

Podatki, ki se zahtevajo na tem obrazcu, se zbirajo zaradi pošiljanja tedenskih obvestil službe ZSSS za področje varnosti in zdravja pri delu, občasno pa tudi zaradi izvajanja anket za pridobitev povratnih informacij s strani delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu. Predloženi naslovi elektronske pošte se shranijo v naš program za avtomatizirano upravljanje poštnih seznamov, imenovanem MailChimp, ki gostuje na naslovu: https://mailchimp.com

Vrsta obdelanih podatkov

E-naslov

Zakonitost obdelave

Obdelava temelji na Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). (v nadaljevanju Uredba)

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo po Uredbi pravico dostopati do svojih informacij, jih popraviti in blokirati (v primeru netočnih podatkov), zahtevati njihov preklic in ugovarjati njihovi obdelavi.

Prijavo na e-novice lahko prekličete kadar koli, s klikom na povezavo tukaj.

Če imate vprašanja ali pritožbe v zvezi z zbiranjem, obdelavo ali uporabo vaših osebnih podatkov, stopite v stik z nami prek e-naslova: vop@sindikat-zsss.si, pri čemer pod zadevo sporočila vpišite “varstvo podatkov VZD”.

Informacije o obdobju hrambe podatkov

ZSSS bo vaš e-naslov hranila do preklica preko avtomatizirane odjave tukaj.

 

 

Raziskava o upravljanju varnosti in zdravja pri delu pri delodajalcih v RS

RAZISKAVA O UPRAVLJANJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU PRI DELODAJALCIH V RS – UČINKI NOVE ZAKONODAJE NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Iz Uvodnika raziskave:

V letu 2011 je bil sprejet novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (v nadaljevanju ZVZD-1), ki je vnesel nekaj pomembnih sprememb, ki vplivajo na raven zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. V novem ZVZD-1 so do neke mere upoštevana nova tveganja, kot so psihosocialni dejavniki tveganja, izpostavljeno je predhodno varstvo, prav tako je novost promocija zdravja na delovnem mestu.
Zakon prinaša nekatere poenostavitve za samozaposlene ter mikro in male delodajalce (npr. samozaposlenim ni potrebno več opravljati zdravstvenih pregledov, ni se jim potrebno usposabljati za varno delo ter za nudenje prve pomoči na delovnem mestu, delodajalci lahko z dodatnim usposabljanjem in opravljenim strokovnim izpitom sami poskrbijo za področje varnosti in zdravja pri delu, ipd.).
Poudariti je potrebno, da je bil namen zakonodajalca tudi, da je urejanje področja varnosti in zdravja pri delu bolj enostavno, cenejše, bolj pregledno, z manj administrativnih ovir, ob tem, da se dosežena varnost in zdravje pri delu pri delodajalcih v RS ne bo zmanjšala, ampak nasprotno, dvignila na višjo, bolj kakovostno raven.
Za pripravo novega zakona je bila v juniju 2009 s strani ministra za delo imenovana usmerjevalna in delovna skupina. V obe skupini so bili iz stroke varnosti pri delu vključeni nekateri predstavniki večjih podjetij z dovoljenjem za delo ter en strokovni delavec s področja varnosti pri delu večje gospodarske družbe. Strokovna javnost, združena v Zbornici varnosti in zdravja pri delu ter Zvezi društev varnostnih inženirjev Slovenije, v pripravo novega zakona o varnosti in zdravju pri delu formalno ni bila vključena. Kljub temu je strokovna javnost svoje utemeljene predloge na nastajajoči zakon sproti posredovala tako neposredno MDDSZEM kot posredno preko članov usmerjevalne in delovne skupine. Žal je bila večina predlogov od pripravljavca novega zakona zavrnjena oziroma neupoštevana pri končnem predlogu ZVZD-1.
Državni zbor RS je na svoji 28. seji sprejel novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki je bil objavljen 3. junija 2011 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 43/2011, veljati pa je pričel 3. 12. 2011.
V mesecu novembru 2011 so bili na 210. seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) obravnavani predlogi naslednjih pravilnikov:

  • Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu;
  • Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu;
  • Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih na log na področju varnosti pri delu;                                                          
  • Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti pri delu (v nadaljevanju Pravilniki).

Ko so predstavniki strokovne javnosti ZDVIS in Zbornice VZD predstavili argumentirane pripombe in predloge sprememb omenjenih pravilnikov na 210. seji ESS, je bilo odločeno, da se ne sprejmejo. Sprejeta je bila odločitev, da bo po letu dni uveljavitve ZVZD-1 in Pravilnikov MDDSZEM izdelalo analizo učinkov ZVZD-1 in Pravilnikov. Ker do 29. 3. 2013 strokovni javnosti in tudi sicer ni bila predstavljena ta analiza, je na 1. seji Sveta za varnost in zdravje pri delu predsednik Zbornice VZD izpostavil vprašanje o analizi učinkov ZVZD-1 in Pravilnikov. Prisotnim na seji je bilo odgovorjeno, da MDDSZEM za to aktivnost nima dovolj resursov. V januarju 2013 je ministrstvo za pravosodje in javno upravo izvedlo Analizo implementacije izvedenih normativnih sprememb ZVZD-1.
Zbornica VZD se vse od ustanovitve nenehno prizadeva za izboljšanje varnostno-zdravstvenih razmer pri delodajalcih v RS. Bogate izkušnje in vrhunska usposobljenost članstva Zbornice VZD je zagotovo velik potencial za nenehno izboljševanje delovnega okolja. Ker analiza ministrstva za upravo ni obravnavala učinkov na strokovnem področju varnosti pri delu, je Zbornica VZD izvedla svojo. S pričujočo raziskavo – anketo med delodajalci v RS – smo želeli ugotoviti in potrditi tako stanje varnosti in zdravja pri delu kot tudi učinke nove zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu.

Dostop do raziskave TUKAJ

Vpliv dejavnikov managementa varnosti pri delu na delovne razmere in gospodarsko učinkovitost

Lorem ipsum dolor sit amet, consul omnium ius id, vel omnium dolorum iracundia cu. Usu quot graecis ea, nec corpora luptatum ne. In quod eros adipiscing sed, in quo ignota eruditi, doctus deterruisset ea mel. Reque possim incorrupte sed ad, vero dicunt legimus sea no. Vim in esse quaeque assueverit, populo offendit et ius, bonorum perpetua instructior in pro.

Desno koledar

<iframe src=”https://calendar.google.com/calendar/embed?src=zaupnikvzd%40gmail.com&ctz=Europe/Brussels” style=”border: 0″ width=”800″ height=”350″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

[yop_poll id=”1″]