DOMOV        ZSSS        SINDEKS

Seznam e-novic v letu 2020

Seznam e-novic v letu 2020

 
1/2020 e-novica ZSSS: Novi pravilniki za več varnosti in zdravja pri delu
2/2020 e-novica ZSSS: Štiri nove snovi, ki vzbujajo skrb
3/2020 e-novica ZSSS: Slovenski prevod konvencije MOD št. 190 o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela
4/2020 e-novica ZSSS: Javna obravnava o razdelitvi 350 milijonov evrov za ohranitev podnebja
5/2020 e-novica ZSSS: Javni poziv za pridobitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec
6/2020 e-novica ZSSS: Na spletni strani ZSSSzaupnikVZD povezave na zbirke podatkov o nevarnih kemikalijah

Seznam e-novic v letu 2019

Seznam e-novic v letu 2019

 

1/2019 e-novica ZSSS: Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-I-181/16-18
2/2019 e-novica ZSSS: Akcijski načrt za izvajanje resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 v prvem triletnem obdobju (2018-2021)
3/2019 e-novica ZSSS: Prioritete ZSSS v letu 2019 na področju varnosti in zdravja pri delu so poklicne bolezni
4/2019 e-novica ZSSS: Škodljivim ftalatom so šteti dnevi
5/2019 e-novica ZSSS: ECHA podpisala sporazum o priporočilih za mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost
6/2019 e-novica ZSSS: Odprt je javni poziv za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje v letu 2019
7/2019 e-novica ZSSS: Trpinčenje na delovnem mestu
8/2019 e-novica ZSSS: Spoznajmo Matejo Kočevar!
9/2019 e-novica ZSSS: Vabilo k izpolnitvi ankete ZSSS o predlogih za naslednjo pokojninsko reformo
10/2019 e-novica ZSSS: Grafična predstavitev EU OSHA o nevarnih kemičnih snoveh
11/2019 e-novica ZSSS: ZSSS ministru za zdravje predlaga dopolnitev seznama poklicnih bolezni
12/2019 e-novica ZSSS: Le do 10. marca 2019 še lahko izpolnite anketo ZSSS o predlogih za naslednjo pokojninsko reformo
13/2019 e-novica ZSSS: Tolmačenje Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja glede pravice do denarnega nadomestila za čas nege ožjega družinskega člana
14/2019 e-novica ZSSS: PRVI REZULTATI SPLETNE ANKETE ZSSS O PREDLOGIH ZA NASLEDNJO POKOJNINSKO REFORMO
15/2019 e-novica ZSSS: Nova e-publikacija ZSSS o standardu SIST ISO 45001:2018
16/2019 e-novica ZSSS: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V DELOVNIH RAZMERJIH – Smernice Informacijskega pooblaščenca
17/2019 e-novica ZSSS: »Zdravje za vse« je geslo letošnjega svetovnega dneva zdravja
18/2019 e-novica ZSSS: Sporočila MOD-ILO ob 28. aprilu 2019, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu
19/2019 e-novica ZSSS: Pojdi 26. 5. 2019 volit na evropske volitve!
20/2019 e-novica ZSSS: Živel 1. in 2. maj 2019, praznik dela
21/2019 e-novica ZSSS: Sporočila ZSSS ob 28. aprilu, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu
22/2019 e-novica ZSSS: Anketa kandidatov za evropske volitve 26. 5. 2019
23/2019 e-novica ZSSS: Kandidati za evropske poslance o dopolnitvah evropske zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu
24/2019 e-novica ZSSS: Poročilo IRSD za leto 2018
25/2019 e-novica ZSSS: Poročilo o delu ETUC 2015-2019
26/2019 e-novica ZSSS: Programske usmeritve 14. kongresa ETUC, 21. do 24. maj 2019, Dunaj
27/2019 e-novica ZSSS: Izgorelost uvrščena na seznam diagnoz WHO
28/2019 e-novica ZSSS: Anketa ZSSS o ekstremnih temperaturah na delovnem mestu
29/2019 e-novica ZSSS: Vabilo na 2. simpoziju o vplivu vročine na delavce
30/2019 e-novica ZSSS: 25-letnica obstoja Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu EU OSHA
31/2019 e-novica ZSSS: Praznik delavskega soupravljanja – 30 let okvirne direktive št. 391 iz leta 1989
32/2019 e-novica ZSSS: EPSCO o varnosti in zdravju pri delu na novih oblikah dela
33/2019 e-novica ZSSS: Vročina napada zdravje delavcev in njihovo produktivnost
34/2019 e-novica ZSSS: Rezultati ankete ZSSS o temperaturah na delovnem mestu
35/2019 e-novica ZSSS: Nova ILO konvencija za preprečevanje nasilja in nadlegovanja v svetu dela
36/2019 e-novica ZSSS: Mejna vrednost za vdihljivi kremenčev prah
37/2019 e-novica ZSSS: Poklicni vzroki nevrodegenerativnih bolezni
38/2019 e-novica ZSSS: V Franciji sodijo institucionaliziranem trpinčenju na delovnem mestu
39/2019 e-novica ZSSS: Seminar MDDSZEM: Možnosti rabe in zlorabe modernih tehnologij za spremljanje in nadzorovanje delavcev ter delovnega okolja in Mednarodna konferenca »Ženske in moški na delovnem mestu: Varnost in zdravje pri delu v kontekstu enakih možnosti«
40/2019 e-novica ZSSS: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je objavila ocene stroškov smrtnih in ostalih poklicnih nezgod in bolezni v Evropi
41/2019 e-novica ZSSS: Vabilo na posvet: Skrbna podjetja
42/2019 e-novica ZSSS: Nočna izmena ter rak na dojkah in prostati
43/2019 e-novica ZSSS: Osnutek »Evropskega okvira za kakovostno pripravništvo« v javni obravnavi do konca oktobra 2019
44/2019 e-novica ZSSS: Leto 2019 je mednarodno leto periodnega sistema elementov
45/2019 e-novica ZSSS: Sindikati in podnebne spremembe – Na mrtvem planetu ni delovnih mest
46/2019 e-novica ZSSS: Podnebni štrajk, petek, 27. 9. 2019 ob 11.55
47/2019 e-novica ZSSS: Predlog Zakona o podnebni politiki v javni razpravi do 12. 10. 2019
48/2019 e-novica ZSSS: Kampanja ETUC za evropsko najvišjo dovoljeno temperaturo na delovnem mestu
49/2019 e-novica ZSSS: Podeljena priznanja “Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019”
50/2019 e-novica ZSSS: Rezervirajte datum 22. 11. 2019 za posvet ZSSS o vplivu podnebnih sprememb na delovne razmere
51/2019 e-novica ZSSS: Nova danska študija o učinku reprotoksinov na otroke zaposlenih v industriji barv in tiska
52/2019 e-novica ZSSS: Vabilo na posvet ZSSS o vplivu podnebnih sprememb na delovne razmere
53/2019 e-novica ZSSS: O razlikah med delovnim življenjem žensk in moških, Kongresni center Brdo, 14. oktober 2019
54/2019 e-novica ZSSS: Evropsko javno posvetovanje o mejnih vrednostih za svinec in diizocianate
55/2019 e-novica ZSSS: Nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za leto 2019
56/2019 e-novica ZSSS: Zaključek evropske kampanje Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta
57/2019 e-novica ZSSS: Posvet ZSSS: VPLIV PODNEBNIH SPREMEMB NA DELOVNE RAZMERE, 22. 11. 2019
58/2019 e-novica ZSSS: Predlogi evropskih sindikatov za novo strategijo EU na področju varnosti in zdravja pri delu
59/2019 e-novica ZSSS: Dodatek k plači iz naslova neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu po 1. 1. 2020
60/2019 e-novica ZSSS: Prvi rezultati tretje evropske raziskave ESENER 3
61/2019 e-novica ZSSS: Poročamo, kaj smo v letu 2019 naredili za vas

Seznam e-novic v letu 2018

Seznam e-novic v letu 2018

 

1/2018 e-novica: Statistični pregled Slovenije 2017 kot navdih za pobude delavskih zaupnikov za VZD
2/2018 e-novica : Umikanje intervencijskim vozilom
3/2018 e-novica: Poziv ZSSS pristojnima ministrstvoma za posodobitev predpisov na področju zaščite delavcev pred karcinogeni in drugimi nevarnimi kemikalijami
4/2018 e-novica: Nova publikacija EU OSHA v slovenščini o zaščiti delavcev pred reprotoksini na delovnem mestu
5/2018 e-novica: 47. seja skupščine Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU OSHA), 24. in 25. januarja 2018
6/2018 e-novica: Predlog ZZVZZ-1 za uvedbo zdravstvenega zavarovanja za poklicno tveganje
7/2018 e-novica: Predlog resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu (ReNPVZD-1), EPA 2571-VII
8/2018 e-novica: Publikacija EUROFOUND “Delovne razmere delavcev različnih starosti”
9/2018 e-novica: Vzroki rasti bolniške odsotnosti z dela v Sloveniji v letih 2015-2017
10/2018 e-novica: Različna odsotnost z dela po različnih območjih Slovenije v letu 2017
11/2018 e-novica: POZOR! Maja 2018 bo konec desetletnega prehodnega obdobja za uveljavitev uredbe REACH za kemično varnost
12/2018 e-novica: Novo na spletni strani EU OSHA o boleznih, povezanih z delom
13/2018 e-novica: Poziv ministrici za zdravje naj kljub odstopu vlade izda Pravilnik o poklicnih boleznih
14/2018 e-novica: Spletna anketa ZSSS “Ocena tveganja in poklicne bolezni”
15/2018 e-novica: »Zdravje za vse« ob 7. aprilu 2018, svetovnem dnevu zdravja
16/2018 e- novica: Predlog Pravilnika o poklicnih boleznih v javni obravnavi od 4. 4. do 20. 4. 2018
17/2018 e-novica: Vložen predlog za obvezujoče evropske mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti za 5 dodatnih karcinogenov
18/2018 e-novica: Ne pozabite izpolniti ankete ZSSS “Ocena tveganja in poklicne bolezni” (opomnik na 14/2018 e-novico)
19/2018 e-novica: Nova Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027 (ReNPVZD18–27)
20/2018 e-novica: Objavljen ISO 45001, novi mednarodni standard  upravljanja z varnostjo in zdravjem pri delu
21/2018 e-novica: Sporočila ZSSS ob 28. aprilu 2018, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu
22/2018 e-novica: Kampanja EU OSHA 2018–2019: Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta in Nacionalno tekmovanje za priznanje “Dobra praksa na področju VZD”
23/2018 e-novica: Sporočilo ETUC ob mednarodnem delavskem spominskem dnevu, 28. april 2018
24/2018 e-novica: Proslavimo praznik dela, 1. maj 2018!
25/2018 e-novica: Poročilo IRSD za leto 2017
26/2018 e-novica: Vabilo na okroglo mizo – Vplivi globalnega segrevanja na slovenske delavce
27/2018 e-novica: Obiščite spletno stran evropske kampanje 2018-2019 o nevarnih kemičnih snoveh
28/2018 e-novica: POMEMBNO – Znova se morate naročiti na prejemanje naših e-novic v skladu z novo uredbo o varstvu podatkov (GDPR)
29/2018 e-novica: Naročilnica na e-novice VZD po 25. maju 2018 in nov e-naslov službe ZSSS za varnost in zdravje pri delu
30/2018 e-novica: Mejnik kemijske varnosti v EU – 31. maja 2018 polna uveljavitev uredbe REACH
31/2018 e-novica ZSSS za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu: Opomnik: Vabilo na okroglo mizo – Vplivi globalnega segrevanja na slovenske delavce
32/2018 e-novica: Predlogi ZSSS za nacionalni Akcijski načrt varnosti in zdravja pri delu 2018-2020
33/2018 e-novica: Vpliv elekromagnetnih sevanj na človeka
34/2018 e-novica ZSSS: Sindikati v EU za zaščito delavcev pred karcinogeni in drugimi nevarnimi kemikalijami
35/2018 e-novica ZSSS: Varno delo na soncu tudi to poletje
36/2018 e-novica ZSSS: Javno EU posvetovanje o ureditvi poletnega časa – ali naj tudi v prihodnje dvakrat letno premikamo 
37/2018 e-novica ZSSS: Nova NAPO risanka o tveganjih zaradi prahu na delovnem mestu
38/2018 e-novica ZSSS: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
39/2018 e-novica ZSSS: Rekordna odškodnina umirajočemu ameriškemu vzdrževalcu zaradi dela z glifosatom
40/2018 e-novica ZSSS:Prijava na tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019« možna le še do 10. 9. 2018
41/2018 e-novica ZSSS: Zaživel je program OMRA
42/2018 e-novica ZSSS:Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) je že začela snovati akcijsko-strateški program na področju varnosti in zdravja pri delu za naslednjih pet let
43/2018 e-novica ZSSS: Naš človek v Bruslju
44/2018 e-novica ZSSS: Načelo STOP za učinkovito obvladovanje nevarnih snovi na delovnem mestu
45/2018 e-novica ZSSS: Sindikati za novo evropsko direktivo za obvladovanje psihosocialnih tveganj na delovnem mestu
46/2018 e-novica ZSSS: Podaljšana veljavnost dogovora za preprečevanje poklicnega raka za obdobje 2016 – 2018
47/2018 e-novica ZSSS: Prva napoved posveta ZSSS za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu
48/2018 e-novica ZSSS: ZSSS pozvala Stalno predstavništvo RS pri EU, naj glasuje za mejno vrednost za hlape dizelskih motorjev
49/2018 e-novica ZSSS: 10. Posvet Kemijska varnost za vse: Varno ravnajmo z nevarnimi snovmi za zdrava delovna mesta in okolje
50/2018 e-novica ZSSS: Slovenija na COREPER glasovala za vključitev mejne vrednosti za hlape dizel motorjev v Direktivo 2004/37/ES
51/2018 e-novica ZSSS: Vabilo na posvet ZSSS o varnosti in zdravju pri delu: Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi!
52/2018 e-novica ZSSS: Nočno delo zvišuje tveganje za raka na dojkah
54/2018 e-novica ZSSS: O posvetu ZSSS »VARNO RAVNAJMO Z NEVARNIMI KEMIČNIMI SNOVMI«
55/2018 e-novica ZSSS: Zaščitimo mlade v rodni dobi pred reprotoksini
56/2018 e-novica ZSSS: Veste kaj je sindrom računalniškega vida?
57/2018 e-novica ZSSS: Podeljene nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za leto 2018
58/2018 e-novica ZSSSSporočila posveta ZSSS »VARNO RAVNAJMO Z NEVARNIMI KEMIČNIMI SNOVMI«
59/2018 e-novica ZSSS: Poročilo Inšpektorata RS za delo za leto 2017
60/2018 e-novica ZSSS: Nova publikacija »Rak in delo: Razumeti poklicne rake in ukrepati za njihovo odpravo«
61/2018 e-novica ZSSS: Ministrstvo in inšpektorat za delo sta se preselila na novo lokacijo
62/2018 e-novica ZSSS: Spremembe in dopolnitve Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
63/2018 e-novica ZSSS: Poklicne bolezni v EU in v Sloveniji – poziv ministru za zdravje
64/2018 e-novica ZSSS: Poročilo o delo Strokovne službe ZSSS za varnost in zdravje pri delu v letu 2018

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Izjava o varstvu osebnih podatkov (obrazec za opozorila)

Namen obdelave

Podatki, ki se zahtevajo na tem obrazcu, se zbirajo zaradi pošiljanja tedenskih obvestil službe ZSSS za področje varnosti in zdravja pri delu, občasno pa tudi zaradi izvajanja anket za pridobitev povratnih informacij s strani delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu. Predloženi naslovi elektronske pošte se shranijo v naš program za avtomatizirano upravljanje poštnih seznamov, imenovanem MailChimp, ki gostuje na naslovu: https://mailchimp.com

Vrsta obdelanih podatkov

E-naslov

Zakonitost obdelave

Obdelava temelji na Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). (v nadaljevanju Uredba)

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo po Uredbi pravico dostopati do svojih informacij, jih popraviti in blokirati (v primeru netočnih podatkov), zahtevati njihov preklic in ugovarjati njihovi obdelavi.

Prijavo na e-novice lahko prekličete kadar koli, s klikom na povezavo tukaj.

Če imate vprašanja ali pritožbe v zvezi z zbiranjem, obdelavo ali uporabo vaših osebnih podatkov, stopite v stik z nami prek e-naslova: vop@sindikat-zsss.si, pri čemer pod zadevo sporočila vpišite “varstvo podatkov VZD”.

Informacije o obdobju hrambe podatkov

ZSSS bo vaš e-naslov hranila do preklica preko avtomatizirane odjave tukaj.

 

 

PLAKATI MDDSZ O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU

            

 

       

Raziskava o upravljanju varnosti in zdravja pri delu pri delodajalcih v RS

RAZISKAVA O UPRAVLJANJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU PRI DELODAJALCIH V RS – UČINKI NOVE ZAKONODAJE NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Iz Uvodnika raziskave:

V letu 2011 je bil sprejet novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (v nadaljevanju ZVZD-1), ki je vnesel nekaj pomembnih sprememb, ki vplivajo na raven zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. V novem ZVZD-1 so do neke mere upoštevana nova tveganja, kot so psihosocialni dejavniki tveganja, izpostavljeno je predhodno varstvo, prav tako je novost promocija zdravja na delovnem mestu.
Zakon prinaša nekatere poenostavitve za samozaposlene ter mikro in male delodajalce (npr. samozaposlenim ni potrebno več opravljati zdravstvenih pregledov, ni se jim potrebno usposabljati za varno delo ter za nudenje prve pomoči na delovnem mestu, delodajalci lahko z dodatnim usposabljanjem in opravljenim strokovnim izpitom sami poskrbijo za področje varnosti in zdravja pri delu, ipd.).
Poudariti je potrebno, da je bil namen zakonodajalca tudi, da je urejanje področja varnosti in zdravja pri delu bolj enostavno, cenejše, bolj pregledno, z manj administrativnih ovir, ob tem, da se dosežena varnost in zdravje pri delu pri delodajalcih v RS ne bo zmanjšala, ampak nasprotno, dvignila na višjo, bolj kakovostno raven.
Za pripravo novega zakona je bila v juniju 2009 s strani ministra za delo imenovana usmerjevalna in delovna skupina. V obe skupini so bili iz stroke varnosti pri delu vključeni nekateri predstavniki večjih podjetij z dovoljenjem za delo ter en strokovni delavec s področja varnosti pri delu večje gospodarske družbe. Strokovna javnost, združena v Zbornici varnosti in zdravja pri delu ter Zvezi društev varnostnih inženirjev Slovenije, v pripravo novega zakona o varnosti in zdravju pri delu formalno ni bila vključena. Kljub temu je strokovna javnost svoje utemeljene predloge na nastajajoči zakon sproti posredovala tako neposredno MDDSZEM kot posredno preko članov usmerjevalne in delovne skupine. Žal je bila večina predlogov od pripravljavca novega zakona zavrnjena oziroma neupoštevana pri končnem predlogu ZVZD-1.
Državni zbor RS je na svoji 28. seji sprejel novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki je bil objavljen 3. junija 2011 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 43/2011, veljati pa je pričel 3. 12. 2011.
V mesecu novembru 2011 so bili na 210. seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) obravnavani predlogi naslednjih pravilnikov:

  • Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu;
  • Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu;
  • Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih na log na področju varnosti pri delu;                                                          
  • Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti pri delu (v nadaljevanju Pravilniki).

Ko so predstavniki strokovne javnosti ZDVIS in Zbornice VZD predstavili argumentirane pripombe in predloge sprememb omenjenih pravilnikov na 210. seji ESS, je bilo odločeno, da se ne sprejmejo. Sprejeta je bila odločitev, da bo po letu dni uveljavitve ZVZD-1 in Pravilnikov MDDSZEM izdelalo analizo učinkov ZVZD-1 in Pravilnikov. Ker do 29. 3. 2013 strokovni javnosti in tudi sicer ni bila predstavljena ta analiza, je na 1. seji Sveta za varnost in zdravje pri delu predsednik Zbornice VZD izpostavil vprašanje o analizi učinkov ZVZD-1 in Pravilnikov. Prisotnim na seji je bilo odgovorjeno, da MDDSZEM za to aktivnost nima dovolj resursov. V januarju 2013 je ministrstvo za pravosodje in javno upravo izvedlo Analizo implementacije izvedenih normativnih sprememb ZVZD-1.
Zbornica VZD se vse od ustanovitve nenehno prizadeva za izboljšanje varnostno-zdravstvenih razmer pri delodajalcih v RS. Bogate izkušnje in vrhunska usposobljenost članstva Zbornice VZD je zagotovo velik potencial za nenehno izboljševanje delovnega okolja. Ker analiza ministrstva za upravo ni obravnavala učinkov na strokovnem področju varnosti pri delu, je Zbornica VZD izvedla svojo. S pričujočo raziskavo – anketo med delodajalci v RS – smo želeli ugotoviti in potrditi tako stanje varnosti in zdravja pri delu kot tudi učinke nove zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu.

Dostop do raziskave TUKAJ

Vpliv dejavnikov managementa varnosti pri delu na delovne razmere in gospodarsko učinkovitost

Lorem ipsum dolor sit amet, consul omnium ius id, vel omnium dolorum iracundia cu. Usu quot graecis ea, nec corpora luptatum ne. In quod eros adipiscing sed, in quo ignota eruditi, doctus deterruisset ea mel. Reque possim incorrupte sed ad, vero dicunt legimus sea no. Vim in esse quaeque assueverit, populo offendit et ius, bonorum perpetua instructior in pro.

Publikacije

Vzorec akta delodajlca o mobingu

Desno koledar

<iframe src=”https://calendar.google.com/calendar/embed?src=zaupnikvzd%40gmail.com&ctz=Europe/Brussels” style=”border: 0″ width=”800″ height=”350″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

[yop_poll id=”1″]

Loading...