Globalni dogodek ILO 25. 4. 2024: Podnebne spremembe ter varnost in zdravje pri delu

Globalni dogodek ILO 25. 4. 2024: Podnebne spremembe ter varnost in zdravje pri delu

E-novica ZSSS št. 24/2024 (19. 4. 2024): Globalni dogodek ILO 25. 4. 2024: Podnebne spremembe ter varnost in zdravje pri delu

Obveščamo vas, da bo Mednarodna organizacija dela (ILO) 25. aprila 2024 med 13.30 in 15.00 po srednjeevropskem času izvedla globalni dogodek z naslovom “Podnebne spremembe ter varnost in zdravje pri delu”, na katerem bo predstavljeno poročilo “Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v spreminjajočem se podnebju”, ki razkriva nove zaskrbljujoče podatke o vplivu podnebnih sprememb na varnost in zdravje delavcev. Poročilu bo sledila razprava strokovnjakov in predstavnikov vlad, delodajalcev in delavcev o tem, kako zaščititi delavce in se odzvati na ta globalni izziv.

ILO ta globalni dogodek organizira ob 28. aprilu 2024, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu in sporoča: “Zaradi vse večjih podnebnih sprememb so delavci po vsem svetu bolj izpostavljeni nevarnostim, kot so prekomerna vročina, ultravijolično sevanje, ekstremni vremenski pojavi, onesnaženost zraka, človeške bolezni, ki jih povzročajo organizmi, kot so paraziti, virusi in bakterije ter kemikalije v poljedelstvu, kot so pesticidi ali gnojila. Čas za ukrepanje je zdaj!”

Dogodku se lahko pridruži vsak med nami na tej povezavi: ILO Live.

Vabljeni k ogledu!

 

Izšla je tematska številka Delavske enotnosti o izgorelosti

E-novica ZSSS št. 19/2024 (26. 3. 2024): Izšla je tematska številka Delavske enotnosti o izgorelosti

Kot smo napovedali v naši e-novici 15/2024, je 21. 3. 2024 izšla tematska številka Delavske enotnosti (DE) z naslovom Izgorelost. V elektronski verziji jo lahko naročite preko spletne trgovine ZSSS na tej povezavi. Cena je 10 € oziroma zgolj 2,30 € za člane sindikatov, povezanih v ZSSS.

Izgorelost je bolezen, katere nastanek lahko pospeši preobremenjenost na delovnem mestu. Gre za skrajno telesno in mentalno izčrpanost ter kronično utrujenost, ki vodi v telesni kolaps. Bolniška odsotnost zaradi izgorelosti je zaradi resnosti zdravstvenih težav dolgotrajna. Škoda je velika tudi za delodajalca, saj gre pri tem praviloma za odsotnost ključnih kadrov. Zato je prav, da poznamo njene vzroke in simptome in jo preprečujemo tudi na delovnem mestu. Strokovnjaki opozarjajo: “Če prepoznamo napačne vzorce svojega ravnanja in si postavimo razumne meje, se lahko izgorelosti v celoti izognemo.” Delodajalčeve strokovne službe se naj zato usposobijo za prepoznavanje in preprečevanje izgorelosti. Zavzemimo se za preobremenjenega sodelavca!

Vabljeni k ogledu in nakupu tematske številke DE Izgorelost!

 

V javni obravnavi dva predloga pravilnikov o kemični varnosti

E-novica ZSSS št. 4/2024 (18. 1. 2024): V javni obravnavi dva predloga pravilnikov o kemični varnosti

Kot smo vas obvestili v naši e-novici št. 11/2022, je bila marca 2022 četrtič dopolnjena direktiva 2004/37/ES o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu. Slovenija mora z njo uskladiti svoje predpise najkasneje do 5. aprila 2024. Obveščamo vas, da sta na e-Demokraciji do 24. 1. 2024 v javni obravnavi predloga dveh pravilnikov, ki to četrto dopolnitev direktive prenašata v slovenski pravni sistem. Najdete ju na naslednjih povezavah:

Pravilnik o spremembah pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim in reprotoksičnim snovem

Pravilnika naj bi zagotavljala kemično varnost na slovenskih delovnih mestih. Tokrat gre predvsem za prenos ureditve varovanja pred reprotoksičnimi snovmi iz prvega v drugi – povsem prenovljen pravilnik. Portal e-Demokracija vam omogoča sodelovanje v procesu priprave obeh pravilnikov tako, da preko njega svoje komentarje, mnenja in predloge posredujete državnemu organu, ki je odgovoren za njuno pripravo.

Vabimo k ogledu in komentiranju obeh predlogov pravilnikov najkasneje do 24. 1. 2024!

 

Predpisi o varnem delu z nevarnimi snovmi:

Predpisi o varnem delu z nevarnimi snovmi:

EU predpisi:

DIREKTIVA 2004/37/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2004 o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu (šesta posebna direktiva v skladu s členom 16(1) Direktive Sveta 89/391/EGS) – (kodificirana različica)

Direktiva Sveta 98/24/ES z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu (štirinajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

Direktiva 2009/148/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o varstvu delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu (kodificirana različica) (Besedilo velja za EGP)

 

Slovenski predpisi:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu- ZVZD-1

Zakon o odpravljanju posledic dela z azbestom

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu

Objavljen Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen

E-novica ZSSS št. 32/2023 (2. 8. 2023): Objavljen Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen

Obveščamo vas, da je bil 2. 8. 2023 v Uradnem listu RS št. 84/2023 objavljen novi Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen. Namen novega pravilnika je učinkovito preprečevanje kostno-mišičnih obolenj zaradi preobremenitev delavcev pri ročnem premeščanju bremen. Te so najpogostejši razlog ne le bolniške odsotnosti z dela ampak tudi delovne invalidnosti.

Pobudnika za sprejem novega pravilnika sta bila junija 2021 ZSSS in SDTS. Opozorila sta na potrebo za prenovo zastarelega pravilnika iz leta 2005. Istočasno se je začela kampanja “Tvoj sindikat zahteva omejitev ročnega premeščanja bremen“.

Objava novega pravilnika je zato tudi uspeh ZSSS in SDTS. Čestitamo!

Vabimo vas, da obiščete predstavitev kampanje na naši spletni strani zssszaupnikvzd. Med drugim boste na njej našli seznam vseh e-novic, s katerimi smo vas v zadnjih dveh letih obveščali o postopku snovanja novega pravilnika.

Pravilnik začne veljati 17. 8. 2023, uporabljati pa se začne 1. avgusta 2024 oziroma okroglo leto kasneje. Leto dni dolgo prehodno obdobje do začetka njegove uporabe bo namenjeno usposabljanju o številnih novostih, ki jih prinaša. V tem letu pa bo po pričakovanju večina slovenskih delodajalcev na novo ocenila tveganje za nastanek kostno-mišičnih obolenj in na novo določila preventivne ukrepe. Pričakuje se, da bo novi pravilnik učinkoviteje kot prejšnji pripomogel k preprečevanju mišično-kostnih obolenj.

Obveščamo vas tudi, da bo konec oktobra 2023 izšla tematska številka glasila ZSSS Delavska enotnost, ki bo vsestransko predstavila novi pravilnik – zlasti z zornega kota, kako naj delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu sodelujejo pri delodajalčevem novem ocenjevanju tveganj pri ročnem premeščanju bremen. Pravočasno vas bomo obvestili, kako in kdaj si lahko naročite izvod te tematske številke.

Glej:


Dodatno:

1/2024 e-novica ZSSS (3. 1. 2024): Praktične smernice za ocenjevanje tveganj telesnih obremenitev po metodah ključnih kazalnikov

Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen, velja od 17. 8. 2023, uporablja pa se od 1. 8. 2024

 

IRSD – Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ko je vroče

E-novica ZSSS št. 31/2023 (12. 7. 2023): IRSD – Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ko je vroče

  Foto: Smernice EU, EU OSHA, 2023

Inšpektorat RS za delo je 12. 7. 2023 objavil naslednja napotila z naslovom “Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ko je vroče”.

 

Ko se v delovnih prostorih pojavljajo temperature, višje od 28 stopinj Celzija, tudi če je to samo občasno, predvsem kot posledica povečanih zunanjih temperatur, mora delodajalec zagotavljati delavcem ustrezno toplotno udobje ter sprejemati potrebne ukrepe.

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih med drugim opredeljuje tudi temperaturo zraka, ki jo mora delodajalec praviloma zagotavljati v delovnih prostorih. Delodajalec mora tako zagotoviti takšno temperaturo zraka v delovnih prostorih med delovnim časom, da ustreza biološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in na fizične obremenitve, razen v hladilnicah, kjer se upoštevajo kriteriji za delo v mrazu. Pri izpolnjevanju vseh teh zahtev mora delodajalec upoštevati tudi določila slovenskih standardov za toplotno udobje, med katerimi izpostavljamo predvsem standarde SIST EN ISO 7730: 2006, SIST EN 27243:2018, SIST EN ISO 9920:2010 in SIST EN ISO 8996:2022.

Omenjeni pravilnik konkretneje določa, da temperatura zraka v delovnih prostorih sicer ne sme presegati 28 stopinj Celzija, razen v tako imenovanih ‘vročih delovnih prostorih’, kjer so temperature povečane zaradi delovne opreme (na primer peči), ki jo uporablja delodajalec pri izvajanju delovnega procesa. Ko se v delovnih prostorih pojavljajo temperature, višje od 28 stopinj Celzija, tudi če je to samo občasno, predvsem kot posledica povečanih zunanjih temperatur, mora delodajalec zagotavljati delavcem ustrezno toplotno udobje ter sprejemati potrebne ukrepe usklajene z izvajalcem medicine dela.

Delodajalec za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev izvede ukrepe, ki so lahko tudi začasne narave, to pomeni, da veljajo le v času prekoračenih najvišjih dovoljenih temperatur, na primer prerazporeditev delovnega časa, krajši delovni čas, pogostejši in daljši odmori med delovnim časom, ponudba ustreznih osvežilnih brezalkoholnih napitkov, zmanjšanje intenzivnosti dela in podobno, skrajni ukrep je lahko tudi prekinitev delovnega procesa, seveda pa se lahko odloči tudi za dolgoročnejše tehnične ukrepe v obliki dodatnih klimatskih in prezračevalnih naprav, če drugih ukrepov na primer zaradi narave delovnega procesa ne more vpeljati. Odločitev o tem, katere ukrepe bo izvedel, je delodajalčeva, morajo pa biti ukrepi opredeljeni v Izjavi o varnosti z oceno tveganja.

Inšpektorat za delo glede povišanih temperatur na delovnih mestih predlaga delodajalcem in delavcem tudi naslednje ukrepe:

 • pri uporabi klimatskih naprav v delovnem okolju priporočamo upoštevanje pravila -7 stopinj Celzija, kar pomeni, da temperatura zraka v delovnem prostoru ne bi bila za več kot 7 stopinj Celzija nižja od zunanje temperature;
 • popijete lahko do tri litre brezalkoholnih pijač, priporočamo vodo;
 • oblecite se v lahka in zračna oblačila;
 • seznanite se z zdravstvenimi simptomi, ki so značilni, ko je človeški organizem  izpostavljen previsokim temperaturam
 • izogibajte se slani prehrani in začimbam;
 • najbolj učinkoviti so kratki in pogosti premori v ohlajenih prostorih, temperatura katerih pa ne sme biti tako nizka, da bi bilo zaradi nagle temperaturne spremembe ogroženo zdravje;
 • ne pijte alkoholnih pijač;
 • najbolj zahtevna dela opravite zgodaj zjutraj, ko je zunanja temperatura še nizka;
 • če delate v ekstremno visokih temperaturah, vedno delajte v paru zaradi morebitnega nudenja medsebojne pomoči.

Zelo visokim temperaturam so v poletnih mesecih izpostavljeni tudi delavci, ki delajo na prostem, predvsem velja to za dejavnosti gradbeništva, kmetijstva in druge dejavnosti, pri katerih delavci delajo na prostem tudi, ko so toplotne obremenitve zelo visoke.

Zelo pomembno je, da delodajalci izvedejo ustrezno ocenjevanje tveganja za varno in zdravju neškodljivo delo v razmerah, ko so toplotne obremenitve zelo visoke. Delodajalci morajo tveganja oceniti, nato pa določiti varnostne in zdravstvene ukrepe, določiti odgovorne osebe ter natančne roke za izvedbo teh ukrepov. Varnostni in zdravstveni ukrepi za delavce, ki delajo na prostem v primeru visokih temperatur so podobni ukrepom, ki veljajo za delavce, ki v razmerah visokih temperatur delajo v zaprtih prostorih. Pri delu na prostem je še posebej pomemben časovni razpored opravljanja delovnih opravil. Če je le možno, je potrebno delo organizirati tako, da se delovna opravila ne opravlja (ali pa se ta opravila opravlja le, ko je to nujno potrebno) v tistih urah dneva, ko je izpostavljenost temperaturam najvišja. Če je le možno, naj se dela opravljalo v zgodnjih dopoldanskih ali poznih popoldanskih in večernih urah. Predvsem pa je treba zagotoviti, da se med obdobji izpostavljenosti visokim temperaturam izvajajo le dela, ki terjajo čim manjši fizični napor.

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih določa, da mora delodajalec zagotoviti, da mora biti glede na uporabljene delovne metode in fizične obremenitve pri delu temperatura delovnega okolja med delovnim časom primerna za človeški organizem.

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih določa, da v primeru, da delavci delajo na prostem, mora delodajalec delovna mesta prostem urediti tako, da so delavci zavarovani pred neugodnimi vremenskimi vplivi.

Kaj določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu?

Delodajalec mora zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi. Delodajalec mora posebno skrb nameniti zagotovitvi varnosti in zdravja nosečih delavk, mladih in starejših delavcev ter delavcev z zmanjšano delovno zmožnostjo ter pri izbiri ukrepov upoštevati posebna tveganja, katerim so ti delavci izpostavljeni pri delu.

Delodajalec mora pri zagotavljanju varnost in zdravja pri delu upoštevati temeljna načela varnosti in zdravja pri delu, predvsem glede izogibanja nevarnostim, ocenjevanja tveganj in obvladovanja nevarnosti pri viru.

Delodajalec mora pisno oceniti tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu, po postopku, ki obsega zlasti:

 • identifikacijo oziroma odkrivanje nevarnosti;
 • ugotovitev, kdo od delavcev bi bil lahko izpostavljen identificiranim nevarnostim;
 • oceno tveganja, v kateri sta upoštevana verjetnost nastanka nezgod pri delu, poklicnih bolezni oziroma bolezni v zvezi z delom in resnost njihovih posledic;
 • odločitev o tem, ali je tveganje sprejemljivo;
 • odločitev o uvedbi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja.

Delodajalec mora po izvedenem ocenjevanju tveganja za varnost in zdravje pri delu izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki, ki glede na vrsto in obseg dejavnosti vsebuje zlasti:

 • načrt za izvedbo predpisanih zahtev in ukrepov;
 • načrt in postopke za izvedbo ukrepov v primerih neposredne nevarnosti;
 • opredelitev obveznosti in odgovornosti odgovornih oseb delodajalca in delavcev za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

V izjavi o varnosti z oceno tveganja delodajalec določi posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci za določeno delo, v delovnem procesu, ali za uporabo posameznih sredstev za delo, na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela.

Izjavi o varnosti mora delodajalec k pisni oceni tveganja priložiti zapisnik o posvetovanju z delavci oziroma njihovimi predstavniki.

 

Španski sindikat UGT o delu v vročinskem valu

E-novica ZSSS št. 28/2023: Španski sindikat UGT o delu v vročinskem valu

UGT junij 2023: Varnostni ukrepi pred ekstremnimi temperaturami na delovnem mestu

V naši e-novi št. 27/2023 smo vas obvestili, da od 13. 5. 2023 v Španiji velja prepoved dela na prostem, kadar je v državi razglašen rdeči ali oranžni alarm zaradi visokih temperatur v času vročinskih valov, ne da bi se delavcem zato znižala plača. Španija se namreč vse pogosteje sooča s smrtonosnim vročinskim udarom med delavci, ki delajo v času vročinskih valov – tam beležijo že temperature precej nad 40 stopinj Celzija. Španski sindikat UGT obžaluje, da je njihova vlada prepoved sprejela brez predhodnega socialnega dialoga. Želijo namreč prispevati svoje znanje in predloge, kako se soočati z visokimi temperaturami pri delu.

Tokrat vam zato posredujemo španski vzorec protokola med podjetniškim sindikatom in delodajalcem o potrebnih ukrepih za zaščito zdravja delavcev v času vročinskega vala, ki je priloga k dokumentu UGT sekretariata za varnost in zdravje pri delu iz junija 2023. Gre za izkušnje, ki so dragocene tudi za slovenska podjetja in delavce, ki jih čaka delo na prostem v času vročinskih valov.

Opozarjajo: “Človeško telo ima povprečno temperaturo 37 °C. Ta temperatura se zaradi termoregulacijskih mehanizmov, kot sta znojenje in periferna vazodilatacija, skoraj ne spreminja. Ko telesna temperatura preseže 38 °C, lahko pride do poškodb zdravja, kot je dehidracija, od 40,5 °C naprej pa lahko pride do poškodb zdravja. Telesna temperatura 40,5 °C in več vodi v smrt.”

“Tveganje je treba šteti za visoko, če temperature v senci presegajo 30 °C. Tveganje se poveča, ko vlažnost zraka preseže 70 %. Podobno velja za nočne temperature nad 25 °C”.

“Priporočeni previdnostni ukrep za delo na prostem med vročinskim valom je med drugim tudi najmanj 10 do 15 minutni odmor na delovno uro v hladnem in zasenčenem prostoru – oziroma kakor delavec želi glede na lastne potrebe… Izogibajte se delu na samem.” 

Protokol vsebuje:

 • nasvete o učinkih visokih temperatur na zdravje,
 • tabelo kombinacij temperature in relativne vlažnosti zraka in z njimi povezanim tveganjem za zdravstvene zaplete,
 • previdnostne ukrepe za delo pri temperaturah od 27 ºC do 32 ºC in od 33 ºC do 40 ºC in od 41 ºC do 53 ºC,
 • zdravstveni nadzor in ranljive skupine zaposlenih,
 • informacije in priporočila delavcem,
 • kako prepoznati vročinski udar in prva pomoč,
 • pravice delavcev in obveznosti delodajalcev.

Vabljeni k ogledu prevoda v slovenščino!

V slovenščini: Vzorec protokola o ukrepanju za dela na prostem med vročinskimi valovi in obdobjih visokih temperatur, UGT, junij 2023

UGT: Cláusulas convencionales en materia de seguridad y salud laboral, junij 2023

Španska uredba, ki prepoveduje delo na prostem v času rdečega ali oranžnega alarma zaradi visokih temperatur

 

V Španiji prepoved dela na prostem v času rdečega in oranžnega alarma

E-novica ZSSS št. 27/2023 (30. 6. 2023): V Španiji prepoved dela na prostem v času rdečega in oranžnega alarma

45 stopinj v španski Sevilji

Tudi pri nas se začenja sezona vročinskih valov, ko visoka temperatura zraka lahko pri delavcih povzroči toplotni udar. Zlasti ogrožena so delovna mesta na prostem. Toplotni udar ima različne posledice, nekateri pa so zanj bolj dovzetni kot drugi. Tipični simptomi toplotnega udara so nesposobnost koncentriranja, mišični krči, vročinski izpuščaji, močna žeja (simptom se pojavi dokaj pozno), omedlevica, izčrpanost/utrujenost, omotica, slabost, glavobol in vlažna koža. Najhujša posledica toplotnega udara je vročinska kap (vroča suha koža, zmedenost, krči in morebitna izguba zavesti). Lahko se konča s smrtjo, če se pravočasno ne ukrepa.

Zaradi klimatskih sprememb se vročinski valovi množijo in v najbolj izpostavljenih državah že terjajo smrtne žrtve. V Španiji so leta 2022 prvič poročali o smrti delavcev, ki so delali na prostem v času vročinskega vala. Ko je leta 2022 José Antonio González začel popoldansko izmeno pometanja madridskih ulic, je bila temperatura 40 stopinj Celzija. Tri ure pozneje je 60-letnik zaradi vročinskega udara obležal na ulici, ki jo je čistil. Reševalno vozilo je očeta dveh otrok odpeljalo v bolnišnico, kjer je umrl. Španijo pa je že tudi zajel prvi uradni vročinski val leta 2023, ko je državna vremenska agencija AEMET napovedala, da bodo temperature nekaj dni v večjem delu države dosegle 44 stopinj Celzija. Vročinski val v Andaluziji je nato že terjal prvo uradno smrtno žrtev. Francisco Martínez Arroyo je umrl zaradi vročinske kapi v vinogradu v Cinco Casasu. Tri dni kasneje je 47-letni moški iz Aznalcóllarja blizu Sevilje umrl zaradi vročinskega udara, razlogi pa so bili po navedbah oblasti “povezani z njegovim delom na terenu”.

Španija je zato z odlokom, ki velja od 13. maja 2023 dalje, prepovedala delo na prostem, če državna meteorološka agencija (AEMET) zaradi napovedanih visokih temperatur sproži oranžni ali rdeči alarm in če delodajalci ne morejo zagotoviti preventivnih ukrepov, ki bi zagotovili zaščito delavcev.

Zdravstvenih zapletov, kakršne so doslej poznale predvsem mediteranske države, se zaradi klimatskih sprememb in vse pogostejših vročinskih valov začenjamo bati tudi pri nas. Zato bomo nekaj naših naslednjih e-novic posvetili delu v času vročinskih valov.

 

Več na naši spletni strani: Vročinski val – delo v prostorih in delo na prostem

_______________________________________

Dodatno:

Tudi ARSO  objavlja opozorila v primeru visokih temperatur. Priporočamo spremljanje vremenskega portala ARSO, konkretno podstrani z opozorili: https://meteo.arso.gov.si/met/sl/warning/


Agencija RS za okolje (ARSO) z barvo na zemljevidu Slovenije opozarja na vremenske dogodke, ki prihajajo.

Oranžni alarm: Gmotna škoda in žrtve so možne. Bodite zelo pozorni in se redno seznanjajte s podrobnostmi v zvezi z napovedanimi vremenskimi razmerami.

Rdeči alarm: Možni so zelo burni meteorološki pojavi. Na širšem območju je možen nastanek večje gmotne škode in nesreč, ogrožena so lahko človeška življenja.

 

 

 

 

 

 

Kolektivna poškodba pri delu s smrtnim izidom v Hamex Stara Vrhnika

E-novica št. 7/2023 (18. 2. 2023): Kolektivna poškodba pri delu s smrtnim izidom v Hamex Stara Vrhnika

  Prizorišče eksplozije, foto Za občane, Občina Vrhnika

Posredujemo vam obvestilo Dnevnega informativnega biltena Centra za obveščanje Republike Slovenije za 17. 2. 2023: “Ob 11.29 je prišlo do eksplozije v skladišču pirotehničnih izdelkov Hamex na Stari Vrhniki, občina Vrhnika. V eksploziji je ena oseba izgubila življenje, dve osebi sta poškodovani. Na kraju je bilo skupaj 55 gasilcev iz GB Ljubljana ter PGD Stara Vrhnika, Vrhnika, Verd in Sinja Gorica. Reševalci NMP Vrhnika in NMP Ljubljana so oskrbeli poškodovani osebi ter ju prepeljali v UKC Ljubljana. Aktivirani so bili OŠ CZ Vrhnika, enota ELME in enota ARSO ter obveščene vse pristojne službe. Po prvih analizah ELME ni nevarnosti za okolje in prebivalce. Ob 14.17 so gasilci požar omejili in pogasili ter pregledali okolico, saj je ob eksploziji razmetalo sode in druge predmete. V eksploziji sta uničena dva objekta, tovorni kontejner, skladišče pa je močno poškodovano.”

Sredstva javnega obveščanja poročajo, da  je umrla ena oseba, dve pa sta bili huje poškodovani. Poškodovani osebi imata opečeno 40 % oziroma 60 % kože. Zaradi udara tlaka ob eksploziji je prišlo tudi do poškodbe notranjih organov. Baje je bil poškodovan lastnik podjetja in njegov sin. Eksplozija je nastala v proizvodnem delu in se razširila na skladišče. Oboje je v celoti uničeno.  Eksplozija je bila tako silovita, da so jo zaznali seizmografi. V požaru, ki se je razvil v nadaljevanju, je bilo v celoti uničeno skladišče. Zaradi eksplozije je odneslo kose materiala tudi preko ograje podjetja. Okoliško prebivalstvo poroča o silovitem poku. Pristojni organi še raziskujejo vzroke eksplozije.

Foto s spletne strani Hamex

Podjetje Hamex, d.o.o. od leta 1991 proizvaja in prodaja ognjemete, zabavno in scensko pirotehniko ter navtično signalizacijo, strelivo in smodnik. V podjetju je pet zaposlenih.

Družinam in sodelavcem umrlega in poškodovanih izražamo sožalje!

Delo na mrazu

Delo na mrazu

Glej tudi

Mikroklima 

Vročinski val – delo v prostorih in delo na prostem

Standardi

Osebna varovalna oprema

 

Predstavljamo določila predpisov, ki urejajo delo pri nizkih temperaturah. Posebej predstavljamo ureditev za delo v prostorih in posebej za delo na prostem.


Mraz v delovnih prostorih:

V letu 2022 bo zaradi višjih cen energentov morda pri nekaterih delodajalcih ogrevanje prostorov na nekoliko nižje temperature kot v preteklosti. Seznanjeni smo z obvestili nekaterih delodajalcev o nižjih načrtovanih temperaturah v delovnih prostorih in o obljubah, da bodo delavcem zagotovljena toplejša delovna oblačila.

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih ne določa najnižje dovoljene temperature za delo v prostorih. V 25. členu določa zgolj, da mora delodajalec zagotoviti, da temperatura zraka v delovnih prostorih med delovnim časom ustreza fiziološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in fizične obremenitve delavcev pri delu. Pravilnik določa tudi, da mora delodajalec upoštevati določila slovenskih standardov za toplotno udobje. Njihov seznam najdete na tej povezavi.

Pravilnik v 37. členu pa le določa, da temperatura tal delovnih prostorov ne sme biti nižja od 19 °C. Priloga III pravilnika tudi določa, da sme biti temperatura zraka v pomožnih prostorih v času kurilne sezone: garderoba 21 °C, kopalnica 24 °C, umivalnica 21 °C, stranišče 18 °C, soba za počitek 21 °C, soba za dežurstvo 21 °C, prostor za prvo pomoč 21 °C, prostor za noseče in doječe matere 24 °C, prostor za občasno ogrevanje delavcev 21 °C in prostor za sušenje, čiščenje in razkuževanje osebne varovalne opreme 21 °C.


Mraz pri delu na prostem:

Že omenjeni pravilnik v 94. členu določa, da mora delodajalec stalna delovna mesta na prostem v okviru tehnoloških možnosti urediti tako, da delavcem zagotovi varovanje pred vremenskimi vplivi. To seveda vključuje tudi varovanje pred mrazom. V istem členu pravilnik določa tudi, da mora delodajalec  delavcu, ki opravlja lažja fizična dela na prostem na stalnem delovnem mestu, med 1. novembrom in 31. marcem omogočiti občasno obiskovanje ogrevanega prostora v primeru, če zunanja temperatura zraka pade pod +16 °C. Priloga III Pravilnika določa, da mora biti temperatura prostora za občasno ogrevanje delavcev najmanj 21 °C.

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih pa v Prilogi 4 določa, da mora biti glede na uporabljene delovne metode in fizične obremenitve pri delu, med delovnim časom temperatura delovnega okolja primerna za človeški organizem. Temperatura v prostorih za počitek, prostorih za osebje, ki je trenutno v službi, v sanitarnih prostorih, jedilnicah in prostorih za nudenje prve pomoči mora ustrezati namembnosti takih prostorov.


Osebna varovalna oprema:

 

Vir: Zavas.si

 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa, da mora delodajalec delavcem zagotoviti osebno varovalno opremo in njeno uporabo, če sredstva za delo in delovno okolje kljub varnostnim ukrepom ne zagotavljajo varnosti in zdravja pri delu. Pravilnik o osebni varovalni opremi določa, da mora imeti osebna varovalna oprema ES-certifikat o skladnosti. Osebna varovalna oprema mora biti načrtovana in izdelana tako, da se lahko pravilno namesti na uporabnika in da ostane na mestu v predvidenem obdobju, ob upoštevanju okoljskih dejavnikov, gibov, ki jih je treba napraviti, in položajev, v katerih je treba biti. Zato mora biti čim bolj prilagojena uporabniku z vsemi ustreznimi sredstvi, kot so primerni prilagodljivi in pritrdilni sistemi ali zagotovitev primerne nastavitve velikosti.

Osebna varovalna oprema, namenjena varovanju vsega telesa ali njegovih delov pred mrazom, mora imeti toplotno izolacijo in mehansko trdnost, ki ustrezata predvidljivim okoliščinam uporabe, za katere se oprema trži. Sestavni materiali in drugi sestavni deli, ki so primerni za varovanje pred mrazom, morajo imeti koeficient prenosa verjetnega toplotnega toka, kakor ga zahtevajo predvidljive okoliščine uporabe. Prožni materiali in drugi sestavni deli osebne varovalne opreme, namenjene uporabi v okolju z nizko temperaturo, morajo obdržati raven prožnosti, ki se zahteva za potrebne gibe in položaje. V predvidljivih okoliščinah uporabe mora biti priliv, ki ga osebna varovalna oprema prenese na uporabnika, dovolj majhen, da prepreči, da bi mraz, ki se kopiči med  nošenjem, na katerem koli zaščitenem delu telesa, vključno s konicami prstov na rokah in nogah, v kakršnih koli okoliščinah povzročil bolečino ali  poslabšanje zdravstvenega stanja. Osebna varovalna oprema mora čim bolj preprečevati vdor takšnih tekočin, kot je deževnica, in ne sme povzročati poškodb, ki nastanejo zaradi stika med njenim mrzlim varovalnim vrhnjim delom in uporabnikom. Če osebna varovalna oprema vsebuje dihalno napravo, mora ta v predvidljivih okoliščinah uporabe ustrezno izpolnjevati dodeljeno varovalno funkcijo. Proizvajalčeva navodila, ki spremljajo vsak tip osebne varovalne opreme, namenjen kratkotrajni uporabi v okoljih z nizko temperaturo, morajo navajati vse ustrezne podatke v zvezi z največjo dopustno izpostavljenostjo uporabnika mrazu, ki jo prenaša oprema.


Slovenski standard:

SIST EN 342:2018 Varovalna obleka – Oblačila in kompleti za zaščito pred mrazom: Ta dokument določa zahteve in preskusne metode za učinkovitost kompletov oblačil (tj. dvodelna obleka ali kombinezon) in kosov oblačil za zaščito proti vplivom mrzlih okolij. Ti vplivi vključujejo nizke temperature zraka, vlažnost in hitrost vetra. Prodor vode ni obravnavan v tem standardu, vendar lahko prisotnost vode močno vpliva na izolacijo oblačila. V primerih, ko se lahko vpliv vode predvidi, morajo biti oblačila ocenjena skladno s standardom EN 343. Zaščitni vplivi in zahteve za obutev, rokavice in ločena pokrivala ne spadajo na področje uporabe tega standarda. Za te vplive se uporabljajo standardi za posamezne izdelke.


V Sloveniji povzročajo zdravstvene težave zlasti huda vročina poleti in hud mraz pozimi. Vremenskim vplivom so še posebej izpostavljene nekatere skupine prebivalstva.

Priporočila NIJZ prebivalcem za ravnanje v mrzlem vremenu, jan. 2024

Zgodnji simptomi hipotermije vključujejo drhtenje, utrujenost, nerodnost in zmedenost. Ko telo izgublja vse več toplote, se lahko drhtenje ustavi, koža se obarva modro, očesne zenice se razširijo, utrip in dihanje se upočasni in lahko pride do izgube zavest. V primeru katerega koli od teh znakov in telesne temperature pod 35 °C, je stanje nujno in je potrebna takojšnja zdravniška pomoč.

PRVA POMOČ:

 • topla soba ali zavetišče
 • odstranitev mokrih oblačil
 • segrejte sredine telesa – prsni koš, vrat, glavo in dimlje – z električno odejo, če je na voljo; pomaga tudi gretje preko stika kože na kožo pod ohlapnimi, suhimi plastmi odej, oblačil, brisač ali rjuh.
 • pitje brezalkoholnih toplih napitkov lahko pomaga zvišati telesno temperaturo, nikakor pa ne smemo piti alkoholnih pijač.

 

PRVA POMOČ, če takojšnja zdravstvena oskrba ni na voljo:

 • topla soba ali zavetišče
 • odstranitev mokrih oblačil
 • počasno ogrevanje prizadetih delov telesa  v mlačni vodi

 

Zelo pomembno je ozebline  preprečiti, saj so pri hujših stopnjah ozeblin poškodbe nepovratne. Omrzline delimo podobno kot opekline. Čeprav se končna slika posamezne stopnje ozebline razvije šele po 24 do 48 urah od nastanka, je ločevanje med posameznimi stopnjami pomembno. Od stopnje je odvisno, kakšne bodo posledice. Ločimo 4 stopnje. Stopnji 1 in 2 imenujemo povrhnje omrzline, ki jih uspemo navadno pozdraviti brez posledic. Stopnji 3 in 4 pa imenujemo globoke omrzline, ker prizadenejo tudi globlja tkiva in se navadno končajo z amputacijami.

 • Stopnja 1: Začetni odrevenelosti prstov sledijo bolečine in mravljinčenje. Koža je bleda, tu in tam pomodri. Ob ogrevanju prizadeti del dobi prvotno barvo. Ne pušča trajnih posledic.
 • Stopnja 2: Modrikasta koža je ponekod bleda. Na bledih mestih se po 12 urah pojavijo mehurji z bistro tekočino. Prisotna je močna bolečina. Ko se mehurji odluščijo, nastane nova koža, ki je za mraz lahko občutljivejša. Včasih se lahko pojavijo motnje znojenja.
 • Stopnja 3: Začetne bolečine izginejo, pojavi se popolna neobčutljivost. Modrikasta koža posivi in v 12 urah nastanejo mehurji s krvavkasto vsebino. Kljub zdravljenju težko preprečimo izgubo tkiva.
 • Stopnja 4: Bolečin ni. Temno siva barva kože napoveduje v obsežen propad tkiva.

PRVA POMOČ: Na prvo pomoč delitev v stopnje nima vpliva, saj je pri vseh stopnjah enaka. Izjemno pomembno je poskrbeti za hiter transport v zdravstveno ustanovo.

Če smo še vedno izpostavljeni vetru in mrazu je potrebno

 • sprostiti tesna mesta obleke,
 • zavarovati prizadete dele pred mrazom (rokavice, kapa) in preprečiti nadaljnje ohlajanje,
 • zavestnega spodbujati h gibanju, da preprečujemo podhladitev,
 • pije naj topel sladkan čaj,
 • začeti gretje omrznjenih rok pod pazduhami.

V zavetju

 • aspirin (1 tableto – 500 mg, prej preverimo morebitno alergijo, če nismo prepričani, ne damo ničesar),
 • s prizadetega dela najprej odstraniti ovire za krvni obtok (prstan, zapestnica, ura …),
 • ogrevanje:
  • hitro ogrevati prizadeti del telesa z namakanjem v topli vodi temperature 38–42 °C (v vodo lahko dodamo antiseptik, medicinsko milo, kamilice), 30 do 40 min in z dolivanjem tople vode ohranjamo stalno temperaturo take kopeli,
  • če se je prizadeto tkivo ogrelo po naravni poti ( v 24 urah na sobni temperaturi), se za hitro ogrevanje ne odločimo, saj bi s tem propad tkiva le pospešili,
  • če med transportom do zdravstvene ustanove ali zavetja (navadno v manj obljudenih predelih sveta) pričakujemo možnost vnovične izpostavljenosti mrazu ali celo vnovičnega omrznjenja, se za ogrevanje ne odločimo,
 • omrzline je potrebno sterilno oskrbeti (mehurjev ne prediramo zaradi možnosti dodatne okužba),
 • po mehkem prevezu poskrbeti za ustrezno imobilizacijo.

 


Pobude ZSSS za dopolnitev predpisov:

Dopolnitev pobude ZSSS o najvišji in najnižji temperaturi pri delu z dne 7. 7. 2022 in obvestilo o pobudi ETUC za direktivo EU o najvišji temperaturi na tej povezavi


E-novice ZSSS:

61/2022 e-novica ZSSS (7. 12. 2022): Delo na mrazu