Izjava o varstvu osebnih podatkov

Izjava o varstvu osebnih podatkov (obrazec za opozorila)

Namen obdelave

Podatki, ki se zahtevajo na tem obrazcu, se zbirajo zaradi pošiljanja tedenskih obvestil službe ZSSS za področje varnosti in zdravja pri delu, občasno pa tudi zaradi izvajanja anket za pridobitev povratnih informacij s strani delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu. Predloženi naslovi elektronske pošte se shranijo v naš program za avtomatizirano upravljanje poštnih seznamov, imenovanem MailChimp, ki gostuje na naslovu: https://mailchimp.com

Vrsta obdelanih podatkov

E-naslov

Zakonitost obdelave

Obdelava temelji na Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). (v nadaljevanju Uredba)

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo po Uredbi pravico dostopati do svojih informacij, jih popraviti in blokirati (v primeru netočnih podatkov), zahtevati njihov preklic in ugovarjati njihovi obdelavi.

Prijavo na e-novice lahko prekličete kadar koli, s klikom na povezavo tukaj.

Če imate vprašanja ali pritožbe v zvezi z zbiranjem, obdelavo ali uporabo vaših osebnih podatkov, stopite v stik z nami prek e-naslova: vop@sindikat-zsss.si, pri čemer pod zadevo sporočila vpišite “varstvo podatkov VZD”.

Informacije o obdobju hrambe podatkov

ZSSS bo vaš e-naslov hranila do preklica preko avtomatizirane odjave tukaj.

 

 

Raziskava o upravljanju varnosti in zdravja pri delu pri delodajalcih v RS

RAZISKAVA O UPRAVLJANJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU PRI DELODAJALCIH V RS – UČINKI NOVE ZAKONODAJE NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Iz Uvodnika raziskave:

V letu 2011 je bil sprejet novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (v nadaljevanju ZVZD-1), ki je vnesel nekaj pomembnih sprememb, ki vplivajo na raven zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. V novem ZVZD-1 so do neke mere upoštevana nova tveganja, kot so psihosocialni dejavniki tveganja, izpostavljeno je predhodno varstvo, prav tako je novost promocija zdravja na delovnem mestu.
Zakon prinaša nekatere poenostavitve za samozaposlene ter mikro in male delodajalce (npr. samozaposlenim ni potrebno več opravljati zdravstvenih pregledov, ni se jim potrebno usposabljati za varno delo ter za nudenje prve pomoči na delovnem mestu, delodajalci lahko z dodatnim usposabljanjem in opravljenim strokovnim izpitom sami poskrbijo za področje varnosti in zdravja pri delu, ipd.).
Poudariti je potrebno, da je bil namen zakonodajalca tudi, da je urejanje področja varnosti in zdravja pri delu bolj enostavno, cenejše, bolj pregledno, z manj administrativnih ovir, ob tem, da se dosežena varnost in zdravje pri delu pri delodajalcih v RS ne bo zmanjšala, ampak nasprotno, dvignila na višjo, bolj kakovostno raven.
Za pripravo novega zakona je bila v juniju 2009 s strani ministra za delo imenovana usmerjevalna in delovna skupina. V obe skupini so bili iz stroke varnosti pri delu vključeni nekateri predstavniki večjih podjetij z dovoljenjem za delo ter en strokovni delavec s področja varnosti pri delu večje gospodarske družbe. Strokovna javnost, združena v Zbornici varnosti in zdravja pri delu ter Zvezi društev varnostnih inženirjev Slovenije, v pripravo novega zakona o varnosti in zdravju pri delu formalno ni bila vključena. Kljub temu je strokovna javnost svoje utemeljene predloge na nastajajoči zakon sproti posredovala tako neposredno MDDSZEM kot posredno preko članov usmerjevalne in delovne skupine. Žal je bila večina predlogov od pripravljavca novega zakona zavrnjena oziroma neupoštevana pri končnem predlogu ZVZD-1.
Državni zbor RS je na svoji 28. seji sprejel novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki je bil objavljen 3. junija 2011 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 43/2011, veljati pa je pričel 3. 12. 2011.
V mesecu novembru 2011 so bili na 210. seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) obravnavani predlogi naslednjih pravilnikov:

  • Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu;
  • Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu;
  • Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih na log na področju varnosti pri delu;                                                          
  • Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti pri delu (v nadaljevanju Pravilniki).

Ko so predstavniki strokovne javnosti ZDVIS in Zbornice VZD predstavili argumentirane pripombe in predloge sprememb omenjenih pravilnikov na 210. seji ESS, je bilo odločeno, da se ne sprejmejo. Sprejeta je bila odločitev, da bo po letu dni uveljavitve ZVZD-1 in Pravilnikov MDDSZEM izdelalo analizo učinkov ZVZD-1 in Pravilnikov. Ker do 29. 3. 2013 strokovni javnosti in tudi sicer ni bila predstavljena ta analiza, je na 1. seji Sveta za varnost in zdravje pri delu predsednik Zbornice VZD izpostavil vprašanje o analizi učinkov ZVZD-1 in Pravilnikov. Prisotnim na seji je bilo odgovorjeno, da MDDSZEM za to aktivnost nima dovolj resursov. V januarju 2013 je ministrstvo za pravosodje in javno upravo izvedlo Analizo implementacije izvedenih normativnih sprememb ZVZD-1.
Zbornica VZD se vse od ustanovitve nenehno prizadeva za izboljšanje varnostno-zdravstvenih razmer pri delodajalcih v RS. Bogate izkušnje in vrhunska usposobljenost članstva Zbornice VZD je zagotovo velik potencial za nenehno izboljševanje delovnega okolja. Ker analiza ministrstva za upravo ni obravnavala učinkov na strokovnem področju varnosti pri delu, je Zbornica VZD izvedla svojo. S pričujočo raziskavo – anketo med delodajalci v RS – smo želeli ugotoviti in potrditi tako stanje varnosti in zdravja pri delu kot tudi učinke nove zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu.

Dostop do raziskave TUKAJ

Vpliv dejavnikov managementa varnosti pri delu na delovne razmere in gospodarsko učinkovitost

Lorem ipsum dolor sit amet, consul omnium ius id, vel omnium dolorum iracundia cu. Usu quot graecis ea, nec corpora luptatum ne. In quod eros adipiscing sed, in quo ignota eruditi, doctus deterruisset ea mel. Reque possim incorrupte sed ad, vero dicunt legimus sea no. Vim in esse quaeque assueverit, populo offendit et ius, bonorum perpetua instructior in pro.

Desno koledar

<iframe src=”https://calendar.google.com/calendar/embed?src=zaupnikvzd%40gmail.com&ctz=Europe/Brussels” style=”border: 0″ width=”800″ height=”350″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

[yop_poll id=”1″]

Pravno obvestilo

Uporaba interaktivnih storitev je dovoljena, morebitne zlorabe tako s pomočjo posebne programske opreme, kot tudi druge zlorabe, pa so prepovedane in jih ZSSS sankcionira po lastni presoji. Zloraba je kakršno koli dejanje, katerega namen ali učinek je povzročanje škode ZSSS ali drugi pravni oziroma fizični osebi. Zlorabe podatkov in storitev na spletnih straneh https://www.zsss.si/ oceni ZSSS po lastni presoji in si v zvezi s tem pridržuje vse pravice. Omenjena pravila veljajo za https://www.zsss.si/ v celoti, razen tam, kjer to ni posebej navedeno.

Vsebine, objavljene na vseh spletnih straneh ZSSS, so last ZSSS, razen v primeru, če to ni posebej navedeno. Vsebina člankov je avtorsko zaščitena po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP – UL RS 21/95) in se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja ZSSS.

Objava vsebine člankov na drugih mestih, delno ali v celoti, ni dovoljena. Dopustna je uporaba naslova in največ prvega odstavka in še to le v primeru, da so izpolnjeni naslednji pogoji: hkrati na istem mestu mora biti objavljena povezava k izvirniku na https://www.zsss.si/, hkrati na istem mestu mora biti kot vir navedeno ime ZSSS ali logotip ZSSS in hkrati na istem mestu mora biti objavljeno ime avtorja izvirnega članka, če je ta znan. Organizirano zbiranje in objavljanje vsebine člankov v nobenem primeru ni dovoljeno.

ZSSS ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, morebitne netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

ZSSS je zavezana k varovanju vaše zasebnosti. Večino strani na https://www.zsss.si/ lahko obiščete ne da bi vam bilo treba dati kakršne koli podatke o sebi. Ta izjava o zasebnosti se nanaša na spletne strani https://www.zsss.si/, ne pa tudi na druga spletna mesta ZSSS, izdelke ali storitve s povezavo ali brez nje. ZSSS jamči, da bodo po internetu zbrani podatki namenjeni izključno uporabi ZSSS, in se ne bodo predali v roke tretji osebi ali bili kakorkoli drugače zlorabljeni.

Za namene raziskav bo ZSSS podatke o obiskih spletnega mesta združila z anonimnimi demografskimi podatki in jih morda uporabila za ponujanje ustreznejše vsebine. V nekaterih delih spletnega mesta https://www.zsss.si/ z omejenim dostopom se lahko podatki o obiskih spletnega mesta združijo z osebnimi podatki obiskovalcev z namenom, da bi lahko ZSSS ponudila vsebine prilagojene po meri obiskovalcev.