Konvencije ILO

Standardi ILO o varnosti in zdravju pri delu

Glej tudi ILO / MOD – Mednarodna organizacija dela

Deklaracija o temeljnih načelih in pravicah iz dela iz leta 1998 (v angleščini) in neuradni prevod ključnega dela deklaracije, da je temeljna delavska pravica tudi pravica do zdravega in varnega delovnega okolja na tej povezavi

V angleščini gradivo “Vključitev varnega in zdravega delovnega okolja v ILO temeljna načela in pravice iz dela”, 110. zasedanje Mednarodne konference dela, 2022, na tej povezavi

Konvencije Mednarodne organizacije za delo (ILO) s področja varnosti in zdravja pri delu, ki jih je ratificirala Slovenija

Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij UNESCO, mednarodnih večstranskih pogodb o zračnem prometu, konvencij mednarodne organizacije dela, konvencij mednarodne pomorske organizacije, carinskih konvencij in nekaterih drugih mednarodnih večstranskih pogodb, 1992 (slovenska verzija)

Priporočeni ILO seznam poklicnih bolezni iz leta 2010, (v angleščini)

___________________________________________________________________________________________

Rotterdamska konvencija o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za nekatere nevarne  kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini, ratificirana in velja od 24. 2. 2004