NACIONALNI PREDPISI

Nacionalni predpisi:

Glej tudi Vloga ministrstev 

*Opomba: vsi predpisi imajo povezave na PISRS (www.pisrs.si/).


Seznam predpisov na spletni strani MDDSZ

Glej na tej povezavi


ZAKONI

  PRAVILNIKI

VZD na delovnih mestih
Ranljive skupine zaposlenih
Nevarne snovi
Varnostni znaki
Stroji, OVO, delovna oprema
Strokovne službe VZD
Prijave na področju VZD
Izpopolnjevanje in usposabljanje na področju VZD
Prva pomoč
Fizikalne obremenitve
Preventivni zdravstveni pregledi, poklicne bolezni
Besedilo Pravilnika o poklicnih boleznih
Priloga 1: Seznam poklicnih bolezni
Priloga 2: Vloga za ugotavljanje poklicne bolezni
Priloga 3: Ugotovitev interdisciplinarne skupine strokovnjakov za ugotavljanje poklicnih bolezni
Požarna varnost
Izkoriščanje mineralnih surovin pod zemljo
VZD na ladjah
Slikovni zaslon
Elektrika
VZD v gozdu
Dvigala
Motorna vozila

UREDBE