NACIONALNI PREDPISI

Nacionalni predpisi:

Glej tudi Vloga ministrstev 

*Opomba: vsi predpisi imajo povezave na PISRS (www.pisrs.si/).

 

ZAKONI
PRAVILNIKI

VZD na delovnih mestih
Ranljive skupine zaposlenih
Nevarne snovi
Varnostni znaki
Stroji, OVO, delovna oprema
Strokovne službe VZD
Prijave na področju VZD
Izpopolnjevanje in usposabljanje na področju VZD
Prva pomoč
Fizikalne obremenitve
Preventivni zdravstveni pregledi, poklicne bolezni
Požarna varnost
Izkoriščanje mineralnih surovin pod zemljo
VZD na ladjah
Slikovni zaslon
Elektrika
VZD v gozdu
Dvigala
Motorna vozila
UREDBE