Kolektivne pogodbe

Baza kolektivnih pogodb ZSSS

(Omogoča primerjave kolektivnih pogodb oz. primerjave pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki jih posamezna kolektivna pogodba ureja.)

______________________________________________________

Evidenca kolektivnih pogodb

Na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/2006) se kolektivne pogodbe, sklenjene za območje države, vpisujejo v evidenco kolektivnih pogodb, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za delo.