Vzorci aktov delodajalca

Vzorci aktov delodajalca 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu v 24. členu (nasilje, trpinčenje, nadlegovanje, psihosocialno tveganje) določa, da mora delodajalec sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev.

To delodajalec lahko stori s pripravo pravilnika (, ki je njegov enostranski akt) ali pa z dogovorom (, ki je dvostranski akt in ga delodajalec pripravi v sodelovanju z zaposlenimi ali njihovimi predstavniki). S pravilnikom oziroma dogovorom o preprečevanju psihosocialnih tveganj so opredeljeni ukrepi za preprečevanje ali zmanjšanje psihosocialnih tveganj. Ukrepi morajo zagotavljati ustvarjanje takšnega delovnega okolja v katerem noben delavec ne bo izpostavljen nasilju, trpinčenju, spolnemu ali drugemu nadlegovanju s strani delodajalca, njegovih predpostavljenih oseb ali ostalih sodelavcev.

Vzorca ZSSS dogovora in pravilnika:

Dogovor o preprečevanjum nadlegovanja in nasilja na delovnem mestu in Izjava delodajalca o ničelni toleranci do nasilja na delovnem mestu.

Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja na delovnem mestu

 

Za identifikacijo psihosocialnih tveganj na delovnih mestih, priporočamo uporabo orodja OPSA!