OBVEZNA DOKUMENTACIJA DELODAJALCA S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

 

61. člen ZVZD-1 (Uradni list RS. št. 43/11) določa obveznost hrambe dokumentacije s področja varnosti in zdravja pri delu.

Delodajalec hrani vso dokumentacijo po zakonu (ZVZD-1) in podzakonskih aktih, zlasti pa dokumentacijo, ki se nanaša na:

 

Delodajalec trajno hrani dokumentacijo, v primeru prenehanja dejavnosti (npr. stečaj, likvidacija, zaprtje poslovanja pravnega subjekta) mora predati dokumentacijo Inšpektoratu Republike Slovenije za delo!