EVROPSKA KAMPANJA 2018-2019: VARNO RAVNAJMO Z NEVARNIMI KEMIČNIMI SNOVMI ZA ZDRAVA DELOVNA MESTA

Izpostavljenost nevarnim kemičnim snovem na delovnih mestih je v Evropi pogostejša, kot večina ljudi misli. Nevarne kemične snovi pri delu lahko povzročijo številne zdravstvene težave in bolezni ter pomenijo tveganje za varnost. Kampanja za obdobje 2018–2019  je namenjena ozaveščanju o tveganjih, ki jih povzročajo nevarne kemične snovi na delovnem mestu, ter spodbujanju kulture preprečevanja tveganj.

Preberi več →

VARNO DELO NA SONCU

Ultravijolično sevanje povzroča okvare, ki vodijo v razvoj kožnega raka. V Sloveniji za kožnim rakom vsako leto zboli več kot 3.000 ljudi, od tega za melanomom kot najnevarnejšo obliko približno 700. Več kot 150 bolnikov vsako leto zaradi kožnega raka tudi umre.

Preberi več →

28. APRIL – SVETOVNI DAN VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Mednarodna organizacija dela (MOD) je razglasila 28. april za Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu. Za omenjeni datum se je odločila, ker sindikalna gibanja po vsem svetu na ta dan tradicionalno organizirajo žalne slovesnosti za žrtvami nezgod pri delu in poklicnih bolezni. Z omenjeno vsakoletno kampanjo želi Mednarodna organizacija dela dodatno promovirati prizadevanja za varnejše, bolj zdravo in dostojno delo na globalni ravni.

Preberi več →

ODPRAVITE POKLICNEGA RAKA!

Poklicni rak v Evropski uniji letno ubije 102.500 ljudi. Je najpogostejša oblika smrti, povezane z delom:

  • od 8 do 16 % vsega raka v Evropi je posledica izpostavljenosti karcinogenom na delovnem mestu;
  • malo manj kot eden od petih delavcev v EU je redno izpostavljen karcinogenom;
  • na približno 50 karcinogenov odpade več kot 80 % izpostavljenosti karcinogenom na delovnem mestu.

Preberi več →

NE SMEMO IZGUBLJATI ČASA: IZPUŠNI PLINI DIZELSKIH MOTORJEV

Izpušni plini iz dizelskih motorjev so mešanica plinov, par, tekočin, aerosolov in delcev, ki nastanejo med izgorevanjem dizelskega goriva. Izpušni plini dizelskega goriva lahko vsebujejo 10-krat več sajastih delcev kot bencinski izpušni plini, mešanica pa vsebuje veliko rakotvornih snovi, kar pomeni, da lahko povzročijo raka.

Preberi več →

NE SMEMO IZGUBLJATI ČASA: OZAVEŠČANJE O SMRTONOSNOSTI VDIHLJIVEGA PRAHU KRISTALNEGA KREMENA

Kremen je prisoten v naravi in seveda ni nevaren, dokler ni zdrobljen v prah, ki ga nato izpostavljeni delavci vdihnejo. Povzroča poklicnega raka na pljučih, silikozo in bolezni, kot sta emfizem in bronhitis.

Preberi več →

ZDRAVA DELOVNA MESTA ZA VSE GENERACIJE, EVROPSKA KAMPANJA “ZDRAVO DELOVNO OKOLJE”, 2016 – 2017

Varne in zdrave delovne razmere skozi celotno poklicno življenje so dobre za delavce, posel in družbo kot celoto. To je glavno sporočilo kampanje za zdravo delovno okolje 2016–2017.

Preberi več →