ARHIV KAMPANJ PO LETIH (od vzpostavitve spletne strani 2017):

2006-tekoče leto

28. april, mednarodni delavski dan spomina na umrle na delovnem mestu

Na ta dan se pregleda stanje varnosti in zdravja pri delu in pozove k sistemskim ukrepom prevencije.

Več >>

 

 

 

2023-2025

Evropska kampanja Zdravo delovno okolje 2023-2025: “Varno in zdravo delo v digitalni dobi!”

Kampanja EU OSHA Za zdravo delovno okolje že od leta 2000 razširja dobro prakso preprečevanja poklicnih obolenj  pod geslom „Varnost in zdravje pri delu – skrb vsakogar. Dobro za vas. Dobro za posel”. Od oktobra 2023 do novembra 2025 se osredotoča na na varno in zdravo delo v digitalni dobi. Digitalne tehnologije napredujejo hitreje kot katere koli inovacije v naši zgodovini ter spreminjajo našo družbo in vsakodnevno življenje. Digitalna tehnologija delavcem in delodajalcem na številnih delovnih mestih in v vseh gospodarskih dejavnostih ponuja več priložnosti, hkrati pa prinaša večje izzive in tveganja glede varnosti in zdravja. Več >>

 

 

 

2022-2023

Kampanja ETUC: Nič smrti pri delu

Z “Manifestom za nič smrti, povezanih z delom” bo ETUC od 28. aprila 2022 do 28. aprila 2023 podpirala iniciative na evropski in na nacionalni ravni za dosego cilja “najkasneje leta 2030 nič smrti pri delu”. To je cilj, opredeljen v Strateškem okviru EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2021-2027. Več >>

 

2021-2023

Tvoj sindikat zahteva omejitev ročnega premeščanja bremen.

Za preprečitev mišično-kostnih obolenj ZSSS in SDTS zahtevata posodobitev “Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremena” iz leta 2005 in predlagata njegove spremembe in dopolnitve.  Več >>

 

2020-2022

Evropska kampanja Zdravo delovno okolje 2020–2022: Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta.

Kampanja EU OSHA Za zdravo delovno okolje že od leta 2000 razširja dobro prakso preprečevanja poklicnih obolenj  pod geslom „Varnost in zdravje pri delu – skrb vsakogar. Dobro za vas. Dobro za posel”. V obdobju 2020-2022 se osredotoča na preprečevanje kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom. Kostno-mišična obolenja so ena najpogostejših oblik poklicnih obolenj v Evropi. Več >>

 

 

2018-2019

Evropska kampanja Zdravo delovno okolje 2018-2019 : Varno ravnajmo z nevarnimi snovmi za zdrava delovna mesta.

Kampanja EU OSHA Za zdravo delovno okolje že od leta 2000 razširja dobro prakso preprečevanja poklicnih obolenj  pod geslom „Varnost in zdravje pri delu – skrb vsakogar. Dobro za vas. Dobro za posel”. V obdobju 2018-2019 razširja dobro prakso preprečevanja poklicnih obolenj zaradi nevarnih snovi na delovnem mestu.  Več >>

 

2018

ETUC in ZSSS za zaščito delavcev pred visokimi temperaturami

Resolucija ETUC o potrebni dejavnosti na ravni EU za zaščito delavcev pred visokimi temperaturami

Več >>

 

 

 

 

2018

ETUC za evropsko direktivo za obvladovanje stresa in odpravo psihosocialnih tveganj na delovnem mestu 

Evropa potrebuje direktivo, posvečeno psihosocialnim tveganjem na delovnih mestih. Več >>

 

2017

Varno delo na soncu

Pridružili smo se kampanji ozaveščanja o rakotvornosti ultravijoličnega sevanja in o preprečevalnih ukrepih na delovnih mestih na prostem. Več >>

 

 

2016-2017

Evropska kampanja “Zdravo delovno okolje” 2016 – 2017: Zdrava delovna mesta za vse generacije

Kampanja EU OSHA Za zdravo delovno okolje že od leta 2000 razširja dobro prakso preprečevanja poklicnih obolenj  pod geslom „Varnost in zdravje pri delu – skrb vsakogar. Dobro za vas. Dobro za posel”. V obdobju 2016-2017 ozavešča, da so varne in zdrave delovne razmere skozi celotno poklicno življenje dobre za delavce, posel in družbo kot celoto. « Več >>

 

2016

Kampanja o smrtonosnosti vdihljivega kristalnega kremena

“Ne izgubljajmo časa” (No time to lose)

Pridružili smo se ozaveščanju o smrtonosnosti vdihljivega prahu kristalnega kremena, da sodelujmo v boju proti poklicnemu raku! Več >>

 

 

 

2016

Kampanja o smrtonosnosti izpušnih plinov dizelskih motorjev

“Ne  izgubljajmo časa” (No time to lose)

Pridružili smo se ozaveščanju o smrtonosnosti izpušnih plinov dizelskih motorjev, da sodelujmo v boju proti poklicnemu raku!

Več >>

 

2016

Časovni načrt za opuščanje rakotvornih snovi

25. 5. 2016 je bila na konferenci o preprečevanju poklicnega raka v času nizozemskega predsedovanja EU ustanovljeno zavezništvo z naslovom Časovni načrt za opuščanje rabe rakotvornih snovi (Roadmap on Carcinogenes), kateremu se je pridružila tudi Evropska konfederacija sindikatov (ETUC). Eden od ciljev zavezništva je bil sprejem obvezujočih EU mejnih vrednosti za najmanj 50 najpogostejših karcinogenov na evropskih delovnih mestih. Več >>

 

2015

Kampanja ETUC: STOP poklicnemu raku

Kampanja ETUC za določitev obvezujočih evropskih mejnih vrednosti poklicne izpostavljenosti za najmanj 50 najpomembnejših karcinogenov na delovnih mestih, da bi preprečili poklicnega raka. Po ocenah poklicni rak v Evropski uniji letno ubije 102.500 ljudi in v Sloveniji 440 ljudi.  Več >>