28. APRIL 2020

Kampanja ZSSS:  28. april 2020 – svetovni dan varnosti in zdravja pri delu:

Sporočilo strokovne službe ZSSS za varnost in zdravje pri delu

26/2020 e-novica ZSSS: Sporočila ZSSS ob 28. aprilu, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu

Statistika o poškodbah pri delu in poklicnih boleznih v letu 2019:

 

Kampanja Evropske konfederacije sindikatov (ETUC):  28. april – mednarodni delavski spominski dan:

 

 

Sporočilo MOD-ILO ob 28. aprilu 2020, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu – tukaj