Evropska kampanja 2018-2019: VARNO RAVNAJMO Z NEVARNIMI KEMIČNIMI SNOVMI ZA ZDRAVA DELOVNA MESTA


Izpostavljenost nevarnim kemičnim snovem na delovnih mestih je v Evropi pogostejša, kot večina ljudi misli. Nevarne kemične snovi pri delu lahko povzročijo številne zdravstvene težave in bolezni ter pomenijo tveganje za varnost.  Zato obiščete novo spletno stran v slovenščini evropske kampanje VARNO RAVNAJMO Z NEVARNIMI KEMIČNIMI SNOVMI ZA ZDRAVA DELOVNA MESTA. Gre za kampanjo Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU OSHA), ki se je začela 24. aprila 2018 in bo potekala v letih 2018 in 2019.

Namen kampanje:

Kampanja za obdobje 2018–2019  je namenjena ozaveščanju o tveganjih, ki jih povzročajo nevarne kemične snovi na delovnem mestu, ter spodbujanju kulture preprečevanja tveganj.

Spletna stran kampanje ponuja:
 • vse o nevarnih kemičnih snoveh na delovnih mestih,
 • orodja in publikacije,
 • nasvete, kako se tudi sami lahko vključimo v kampanjo,
 • o partnerjih kampanje,
 • medijsko središče z novicami, video posnetki, fotografijami, dogodki ipd.

Kampanji in njenim aktivnostim se bo pridružila tudi Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), zato vas bomo v naslednjih dveh letih o njej sproti obveščali.

Ključni datumi v okviru kampanje so:
 • začetek kampanje in objava natečaja za priznanja za dobro prakso: april 2018
 • evropski teden varnosti in zdravja pri delu: oktober 2018
 • filmska nagrada za zdravo delovno okolje: november 2018
 • dogodek izmenjave dobrih praks: drugo trimesečje leta 2019
 • evropski teden varnosti in zdravja pri delu: oktober 2019
 • filmska nagrada za zdravo delovno okolje: november 2019
 • Srečanje na vrhu v okviru kampanje Zdravo delovno okolje in podelitev priznanj za dobro prakso: november 2019
Slovensko tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019«

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru te kampanje organizira nacionalno tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019«. Namenjeno ni zgolj podjetjem iz kemijske industrije ampak vsem organizacijam, ki uporabljajo nevarne kemične snovi! Zato lahko predlagate svojemu delodajalcu, če inovativno in učinkovito upravlja s kemičnimi snovmi, naj se najkasneje do ponedeljka, 10. septembra 2018 prijavi na to tekmovanje na e-naslov ministrstva gp.mddsz@gov.si. Zmagovalec nacionalnega tekmovanja postane kandidat na evropskem tekmovanju EU-OSHA. Prejemniki nagrad in pohval EU OSHA bodo vabljeni na zaključno prireditev kampanje Zdravo delovno okolje 2018-2019, ki bo novembra 2019 v Bilbau (Španija). Verjamemo, da v Sloveniji obstajajo dobre prakse upravljanja z nevarnimi snovmi, zato le pogumno k prijavi!

Več o tekmovanju s klikom na povezavo »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019«.

Letaki kampanje:

Zakonodajni okvir za nevarne kemične snovi na delovnem mestu

Zamenjava nevarnih kemičnih snovi na delovnem mestu

_________________________________________________________

10. posvet Kemijska varnost za vse: Varno ravnajmo z nevarnimi snovmi za zdrava delovna mesta in okolje (Laško, 23. in 24. oktober 2018)

Organizirali so ga Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorat RS za delo, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Urad RS za kemikalije ter Zavod RS za šolstvo. Sofinancira pa ga je Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu.  Posvet je potekal pod okriljem Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu ter evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2018-2019: Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta.

Posvet je svaril pred kemofobijo (nepotrebnim strahom pred kemikalijami) in poudaril, da je kemijska varnost ustrezno ravnanje s snovmi, ki so lahko potencialno nevarne, da bi bilo tveganje za naše zdravje in okolje čim manjše.

Prispevki s posveta na Portalu VZD (MDDSZ) na tej povezavi

_________________________________________________________

E-novice ZSSS o kampanji:

11/2018 e-novica (6.3.2018): POZOR! Maja 2018 bo konec desetletnega prehodnega obdobja za uveljavitev uredbe REACH za kemično varnost

22/2018 e-novica (24.4.2018): Kampanja EU OSHA 2018–2019: Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta in Nacionalno tekmovanje za priznanje “Dobra praksa na področju VZD”

27/2018 e-novica (21.5.2018): Obiščite spletno stran evropske kampanje 2018-2019 o nevarnih kemičnih snoveh

37/2018 e-novica ZSSS (13.7.2018): Nova NAPO risanka o tveganjih zaradi prahu na delovnem mestu

40/2018 e-novica ZSSS (3.9.2018): Prijava na tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019« možna le še do 10. 9. 2018

44/2018 e-novica ZSSS (20.9.2018): Načelo STOP za učinkovito obvladovanje nevarnih snovi na delovnem mestu

49/2018 e-novica ZSSS (5.10.2018): 10. Posvet Kemijska varnost za vse: Varno ravnajmo z nevarnimi snovmi za zdrava delovna mesta in okolje

51/2018 e-novica ZSSS (11.10.2018): Vabilo na posvet ZSSS o varnosti in zdravju pri delu: Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi!

53/2018 e-novica ZSSS (26. 10. 2018): Opomnik: Vabilo na posvet ZSSS o varnosti in zdravju pri delu: Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi!

54/2018 e-novica ZSSS (7.11.2018): O posvetu ZSSS »VARNO RAVNAJMO Z NEVARNIMI KEMIČNIMI SNOVMI«

55/2018 e-novica ZSSS (9.11.2018): Zaščitimo mlade v rodni dobi pred reprotoksini

56/2018 e-novica ZSSS (12.11.2018): Veste kaj je sindrom računalniškega vida?

58/2018 e-novica ZSSS (20.11.2018): Sporočila posveta ZSSS »VARNO RAVNAJMO Z NEVARNIMI KEMIČNIMI SNOVMI«

65/2018 e-novica ZSSS (19.12.2018): Srečno 2019!

10/2019 e-novica ZSSS (15.2.2019): Grafična predstavitev EU OSHA o nevarnih kemičnih snoveh

30/2019 e-novica ZSSS (10.6.2019): 25-letnica obstoja Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu EU OSHA

49/2019 e-novica ZSSS (27.9.2019): Podeljena priznanja “Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019”

55/2019 e-novica ZSSS (8.11.2019): Nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za leto 2019

56/2019 e-novica ZSSS (27.11.2019): Zaključek evropske kampanje Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta