Evropska kampanja EU OSHA 2020–2022: Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta

Kampanja EU OSHA za zdravo delovno okolje poteka že od leta 2000 pod geslom „Varnost in zdravje pri delu – skrb vsakogar. Dobro za vas. Dobro za posel.  V Obdobju 2020-2022 se ta kampanja osredotoča na preprečevanje kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom. Kostno-mišična obolenja so ena najpogostejših oblik poklicnih bolezni v Evropi. Tveganja v zvezi s telesno držo, izpostavljenost ponavljajočim se gibom ali utrujajočim in bolečim položajem, nošenje ali premikanje težkih bremen – vsi našteti zelo pogosti dejavniki tveganja na delovnem mestu lahko povzročijo kostno-mišična obolenja. Glede na to, kako pogosta so kostno-mišična obolenja, povezana z delom, je jasno, da je treba storiti več na področju ozaveščanja o načinu njihovega preprečevanja. Kampanja ponuja celovit pogled na vzroke te trajne težave. Cilj kampanje je širiti kakovostne informacije o težavi, spodbujati celostni pristop k njenemu reševanju ter ponuditi praktična orodja in rešitve, ki so lahko v pomoč na delovnem mestu.

_________________________________________________________

Publikacija MDDSZ v okviru kampanje:

Januarja 2023 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) izdalo priročnik Kostno-mišična obolenja, povezana z delom, ki so ga pripravili specializanti medicine dela, prometa in športa ter specializanti fizikalne in rehabilitacijske medicine pod vodstvom mentoric doc. dr. Alenke Škerjanc, dr. med., specialistke medicine dela, prometa in športa ter doc. dr. Nataše Kos, specialistke fizikalne in rehabilitacijske medicine. Priročnik je nastal v okviru evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2020-2022: Proč z bolečinami v hrbtu.

Priročnik obravnava težave pri štirinajstih najpogostejših kostno-mišičnih obolenjih, okoliščine na delovnem mestu, kjer se težave najpogosteje pojavijo, zgodnje zdravljenje in rehabilitacijo, ohranjanje aktivnosti, vpliv psihosocialnih dejavnikov na vračanje na delo in promocijo dobrega mišičnega zdravja. Pregledno so prikazane osnovne značilnosti bolezenskih stanj in priporočila za hitro odkrivanje ter zdravljenje. Dodane pa so tudi kratke vaje za krepitev in predvsem preprečevanje kostno-mišičnih obolenj. Priročnik je namenjen delodajalcem in delavcem ter njihovim predstavnikom.

Slovenska verzija priročnika Kostno-mišična obolenja, povezana z delom

Angleška verzija priročnika Work-related muculoskeletal disorders

 

_________________________________________________________

Spletna stran kampanje na tej povezavi

Vodnik po kampanji

PPT prezentacija o kampanji

Participativna ergonomija in preprečevanje kostno-mišičnih obolenj na delovnem mestu, EU OSHA 2022:

Ta dokument za razpravo je uvod v participativne pristope k ergonomiji in preučuje njihovo učinkovitost pri preprečevanju z delom povezanih kostno-mišičnih obolenj. Pri participativnih ergonomskih ukrepih so v oblikovanje rešitev za zmanjšanje ergonomskih tveganj vključeni delavci, ki delo z omenjenim tveganjem dejansko opravljajo.

V dokumentu je prikazano, kako ti pristopi delujejo, obravnavane so nekatere njihove prednosti in pojasnjeno je, zakaj je težko oceniti njihovo uspešnost. Navedeni so tudi praktični viri, dodatno gradivo in več študij primerov o uporabi participativne ergonomije za zmanjšanje tveganj kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom.

Povzetek – Sodelovanje delavcev pri preprečevanju tveganj za nastanek kostno-mišičnih obolenj pri delu

Kostno-mišična obolenja, povezana z delom, negativno vplivajo na zdravje milijonov evropskih delavcev ter produktivnost in stroške podjetij v vseh gospodarskih panogah. Delavci so ključnega pomena pri obravnavanju teh pomembnih vprašanj.

V tem poročilu so predlagane metode aktivnega vključevanja delavcev v preprečevanje kostno-mišičnih obolenj. Vključeni so tudi praktični primeri in študije primerov podjetij, v katerih so delavci sodelovali pri uspešnem odpravljanju kostno-mišičnih obolenj. Prav tako so bili predstavljeni dejavniki in pogoji, ki jih je treba izpolniti za učinkovito vključevanje delavcev.

Poročilo organizacijam, vključno z malimi podjetji, in oblikovalcem politik ponuja nasvete in smernice za obvladovanje tveganj in izvajanje participativnih ukrepov za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj.

Uvod v kostno-mišična obolenja, povezana z delom, Facts/Dejstva št. 71

Z delom povezana obolenja vratu in zgornjih okončin, Facts/Dejstva št. 72

Nevarnosti in tveganja, povezana z ročnim premeščanjem bremen na delovnem mestu, Facts/Dejstva št. 73

Različnost delovne sile in ocena tveganja: zagotoviti, da so vsi upoštevani, Povzetek poročila Agencije EU OSHA, Favts/Dejstva št. 87

Psihosocialni dejavniki pri preprečevanju kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom

Ocena tveganja za kostno-mišična obolenja

Iztočnice za razpravo o kostno-mišičnih obolenjih na delovnem mestu EU-OSHA gradivo, namenjeno uporabi na delovnih mestih

Kostno-mišična obolenja, povezana z delom – od raziskav do udejanjanja v praksi – kakšna so spoznanja?

Raziskave o z delom povezanih boleznih kostno-mišičnega sistema

Zdravi delavci, uspešna podjetja – praktični vodnik za dobro počutje na delovnem mestu; Odpravljanje psihosocialnih
tveganj in kostno-mišičnih obolenj v malih podjetjih

Kostno-mišična obolenja

Sodelovanje delavcev pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu

Vodilna vloga in pobuda vodstva

Priznanja za dobro prakso

Letak kampanje

Plakat kampanje

Izobraževalni filmi NAPO o mišično-kostnih obolenjih

E-novice o kampanji:

57/2020 e-novica ZSSS (15.10.2020): Kampanja EU OSHA 2020-2022 “Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta “

58/2020 e-novica ZSSS (15.10.2020): Spletni seminar o kostno-mišičnih obolenjih, povezanih z delom (20. oktober 2020)

63/2020 e-novica ZSSS (30.10.2020): Zbiramo primere dobre prakse na področju preprečevanja kostno-mišičnih obolenj

13/2021 e-novica ZSSS (4. 3. 2021): E-učilnica na spletnem orodju PKMO

17/2021 e-novica ZSSS (7. 4. 2021): Natečaj za tekmovanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2022«

46/2021 e-novica ZSSS (24. 8. 2021): Mišično-kostna obolenja zaradi sedečega dela in dolgotrajnega stanja na delovnem mestu

57/2021 e-novica ZSSS (22. 10. 2021): Evropski teden varnosti in zdravja pri delu – 25. do 29. oktober 2021

6/2022 e-novica ZSSS (17.2.2022): Slovenska kandidata za evropsko priznanje Dobra praksa 2020-2022

13/2022 e-novica ZSSS (6. 4. 2022): Podelitev priznanj “Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2022”

14/2022 e-novica ZSSS (12. 4. 2022): Razglašeni prejemniki evropskega priznanja “Dobra praksa” za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom

30/2022 e- novica ZSSS (17. 6. 2022): Iztočnice za razpravo o kostno-mišičnih obolenjih na delovnih mestih

42/2022 e-novica ZSSS (8. 9. 2022): Stres pospešuje nastanek kostno-mišičnih obolenj pri delu

53/2022 e-novica ZSSS (21. 10. 2022): Evropski teden varnosti in zdravja pri delu, od 24. do 28. oktobra 2022

57/2022 e-novica ZSSS (11. 11. 2022): Vrh evropske kampanje 2020–2022 Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta, 14. 11. 2022