Evropska kampanja EU OSHA 2020–2022: Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta

Kampanja EU OSHA za zdravo delovno okolje poteka že od leta 2000 pod geslom „Varnost in zdravje pri delu – skrb vsakogar. Dobro za vas. Dobro za posel.  V Obdobju 2020-2022 se ta kampanja osredotoča na preprečevanje kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom. Kostno-mišična obolenja so ena najpogostejših oblik poklicnih bolezni v Evropi. Tveganja v zvezi s telesno držo, izpostavljenost ponavljajočim se gibom ali utrujajočim in bolečim položajem, nošenje ali premikanje težkih bremen – vsi našteti zelo pogosti dejavniki tveganja na delovnem mestu lahko povzročijo kostno-mišična obolenja. Glede na to, kako pogosta so kostno-mišična obolenja, povezana z delom, je jasno, da je treba storiti več na področju ozaveščanja o načinu njihovega preprečevanja. Kampanja ponuja celovit pogled na vzroke te trajne težave. Cilj kampanje je širiti kakovostne informacije o težavi, spodbujati celostni pristop k njenemu reševanju ter ponuditi praktična orodja in rešitve, ki so lahko v pomoč na delovnem mestu.

 

Spletna stran kampanje na tej povezavi

Vodnik po kampanji

PPT prezentacija o kampanji

Uvod v kostno-mišična obolenja, povezana z delom, Facts/Dejstva št. 71

Z delom povezana obolenja vratu in zgornjih okončin, Facts/Dejstva št. 72

Nevarnosti in tveganja, povezana z ročnim premeščanjem bremen na delovnem mestu, Facts/Dejstva št. 73

Različnost delovne sile in ocena tveganja: zagotoviti, da so vsi upoštevani, Povzetek poročila Agencije EU OSHA, Favts/Dejstva št. 87

Psihosocialni dejavniki pri preprečevanju kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom

Ocena tveganja za kostno-mišična obolenja

Iztočnice za razpravo o kostno-mišičnih obolenjih na delovnem mestu EU-OSHA gradivo, namenjeno uporabi na delovnih mestih

Kostno-mišična obolenja, povezana z delom – od raziskav do udejanjanja v praksi – kakšna so spoznanja?

Raziskave o z delom povezanih boleznih kostno-mišičnega sistema

Zdravi delavci, uspešna podjetja – praktični vodnik za dobro počutje na delovnem mestu; Odpravljanje psihosocialnih
tveganj in kostno-mišičnih obolenj v malih podjetjih

Kostno-mišična obolenja

Sodelovanje delavcev pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu

Vodilna vloga in pobuda vodstva

Priznanja za dobro prakso

Letak kampanje

Plakat kampanje

Izobraževalni filmi NAPO o mišično-kostnih obolenjih

E-novice o kampanji:

57/2020 e-novica ZSSS (15.10.2020): Kampanja EU OSHA 2020-2022 “Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta “

58/2020 e-novica ZSSS (15.10.2020): Spletni seminar o kostno-mišičnih obolenjih, povezanih z delom (20. oktober 2020)

63/2020 e-novica ZSSS (30.10.2020): Zbiramo primere dobre prakse na področju preprečevanja kostno-mišičnih obolenj

13/2021 e-novica ZSSS (4. 3. 2021): E-učilnica na spletnem orodju PKMO

17/2021 e-novica ZSSS (7. 4. 2021): Natečaj za tekmovanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2022«

46/2021 e-novica ZSSS (24. 8. 2021): Mišično-kostna obolenja zaradi sedečega dela in dolgotrajnega stanja na delovnem mestu

57/2021 e-novica ZSSS (22. 10. 2021): Evropski teden varnosti in zdravja pri delu – 25. do 29. oktober 2021

6/2022 e-novica ZSSS (17.2.2022): Slovenska kandidata za evropsko priznanje Dobra praksa 2020-2022

13/2022 e-novica ZSSS (6. 4. 2022): Podelitev priznanj “Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2022”

14/2022 e-novica ZSSS (12. 4. 2022): Razglašeni prejemniki evropskega priznanja “Dobra praksa” za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom

30/2022 e- novica ZSSS (17. 6. 2022): Iztočnice za razpravo o kostno-mišičnih obolenjih na delovnih mestih

42/2022 e-novica ZSSS (8. 9. 2022): Stres pospešuje nastanek kostno-mišičnih obolenj pri delu

53/2022 e-novica ZSSS (21. 10. 2022): Evropski teden varnosti in zdravja pri delu, od 24. do 28. oktobra 2022

57/2022 e-novica ZSSS (11. 11. 2022): Vrh evropske kampanje 2020–2022 Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta, 14. 11. 2022