DOMOV        ZSSS        SINDEKS

Ultravijolično sevanje povzroča okvare, ki vodijo v razvoj kožnega raka. V Sloveniji za kožnim rakom vsako leto zboli več kot 3.000 ljudi, od tega za melanomom kot najnevarnejšo obliko približno 700. Več kot 150 bolnikov vsako leto zaradi kožnega raka tudi umre.

Strokovna služba Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) za varnost in zdravje pri delu predlaga ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dopolnitev Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (UL RS 89/1999, 39/2005, 43/2011), da bo ta delodajalcem nalagal več obveznosti zaščite delavcev, ki delajo na prostem.

Pravilnik je treba dopolniti z določbami o preventivnih ukrepih za zaščito delavcev pred škodljivimi učinki UV sončnega sevanja in pred težavami zaradi dela pri visokih temperaturah. S tem bi natančneje opredelili določbe, ki delodajalcem trenutno zapovedujejo le ureditev delovnega mesta, da bo to zavarovano pred neugodnimi vremenskimi vplivi in zaščiteno pred visokimi temperaturami (sedanja 93. in 94. člen pravilnika). Kaj točno to pomeni, pa ni določeno, izvedba je prepuščena delodajalčevi iznajdljivosti.

Prav tako pravilnik določa zasenčenje oken, da sončna svetloba ne pada neposredno na delovna mesta v zaprtih delovnih prostorih, prav tako so obveznosti glede zaščite pred visokimi temperaturami omejene na delovna mesta v zaprtih prostorih. Pravilnik npr. določa tudi, da mora delodajalec delavcu, ki opravlja lažja fizična dela na stalnem delovnem mestu na prostem, med 1. novembrom in 31. marcem omogočiti občasno obiskovanje ogrevanega prostora v primeru, če zunanja temperatura zraka pade pod +16 ˚C. Obenem pa sploh ne omenja nevarnosti zaradi UV sevanja.

V Sloveniji za kožnim rakom vsako leto zboli več kot tri tisoč ljudi, od tega 700 za melanomom kot najnevarnejšo obliko, opozarjajo v strokovni službi ZSSS. Vsako leto pri nas zaradi kožnega raka umre vsaj 150 bolnikov. Poklicni kožni rak je na slovenskem seznamu poklicnih bolezni razvrščen pod številko 36 med boleznimi, ki jih povzročajo neionizirna sevanja (ultravioletno, infrardeče, lasersko, mikrovalovno, električno in magnetno polje).

Zaradi številnih delavcev, ki delajo na prostem, pa je treba izboljšati ureditev področja, ZSSS pa se je tudi zaradi tega pridružila nacionalni kampanji »Varno delo na soncu«, s katero se skuša povečati zaščita delavcev pred škodljivimi učinki ultravijoličnega (UV) sevanja za razvoj kožnih bolezni (npr. poklicni kožni rak) in preprečevati težave zaradi dela na visoki temperaturi (npr. toplotni udar).

Pobuda za dopolnitev pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih

Letak iz kampanje Varno delo na soncu, namenjen osveščanju delodajalcev

Letak iz kampanje Varno delo na soncu, namenjen osveščanju delavcev

Odgovor MDDSZ na pobudo ZSSS za večjo zaščito delavcev, ki delajo na prostem

Loading...