DOMOV        ZSSS        SINDEKS

Akcijski načrt za izvajanje resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 v prvem triletnem obdobju (2018-2021)

Decembra 2018 je bil sprejet Akcijski načrt za izvajanje resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 v prvem triletnem obdobju (2018-2021). Pripravljen je na podlagi Resolucije  o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027 (ReNPVZD18–27), sprejete v prvi polovici leta 2018.  Akcijski načrt

Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-I-181/16-18

Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-I-181/16-18   V letošni prvi novici vas seznanjamo z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-181/16-18 z dne 15. 11. 2018, ki se nanaša na varnost in zdravje pri delu. Ustavno sodišče je namreč soglasno in z dvema pritrdilnima ločenima mnenjema odločilo, da niso

Poročilo o delu Strokovne službe ZSSS za varnost in zdravje pri delu v letu 2018

Bliža se konec leta 2018 in čas je, da vam poročamo o delu, ki ga je strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu opravila v tem letu   V skladu z nalogami, ki so nam bile zaupane na 8. kongresu ZSSS, smo delavskim zaupnikom za

Poklicne bolezni v EU in v Sloveniji – poziv ministru za zdravje

Predstavitev poziva predsedstva ZSSS ministru za zdravje Samu Fakinu   Obveščamo vas, da sta predsednica ZSSS Lidija Jerkič in izvršna sekretarka ZSSS za varnost in zdravje pri delu Lučka Böhm v četrtek, 13. 12. 2018 obiskali ministra za zdravje Sama Fakina, da bi mu pojasnili ozadje poziva

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu   V Uradnem listu RS št. 78 z dne 4. 12. 2018 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu,

Ministrstvo in inšpektorat za delo sta se preselila na novo lokacijo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Inšpektorat RS za delo sta se preselila na novo lokacijo, Štukljeva cesta 44, ob severni ljubljanski obvoznici   Oba državna organa sta namreč pristojna za predpise in nadzor varnosti in zdravja pri delu. Prav je, da vemo,

Loading...