Gasilci: v žaru ognja, avtorica: Fabienne Scandella, 62 strani, 2012

Gre za publikacijo Zveze svobodnih sindikatov iz serije prevodov publikacij Evropskega sindikalnega inštituta ETUI (http://www.etui.org/) z naslovom »Gasilci: v žaru ognja«. Prevod je nastal v sodelovanju s Sindikatom poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS). Na zanimiv in razumljiv način predstavi delovne razmere v evropskih požarnih službah, zdravstvena in varnostna tveganja pri gašenju požara ter sindikalne strategije in priporočila. Je drugačna, saj predstavlja prispevek sindikatov gasilcev v različnih evropskih državah za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu v tem izjemno težkem poklicu. Publikacija prinaša njihove predloge za izboljšanje zdravja in varnosti gasilcev.