Avtorji Kliničnega inštituta za medicino dela prometa in športa (KIMPDŠ), UKC Ljubljana: Metoda Dodič Fikfak, Alenka Franko, Alenka Škerjanc, Martin Kurent

Publikacija “Izbrane/pomembnejše poklicne bolezni” je nastala v okviru projekta ZSSS “Boljše poklicno zdravje delavcev z usposabljanjem delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu za učinkovito sodelovanje pri ocenjevanju tveganja – Delavski zaupnik 2015-2016”. Projekt je sofinanciral Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na podlagi javnega razpisa za sofinaciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 (UL RS 8/2015).

Publikacija je bila leta 2016 natisnjena v nakladi 2000 izvodov in je namenjena delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu. ZSSS pa jo je v sodelovanju z društvi varnostnih inženirjev brezplačno razdelila vsem strokovnim delavcem za varnost pri delu ter v sodelovanju z KIMPDŠ vsem izvajalcem medicine dela, ki za individualne delodajalce pripravljajo strokovne podlage za izjavo o varnosti z oceno tveganja. Namen je bil spodbuditi ocenjevanje tveganja za nastanek poklicnih bolezni.

Izbrane/pomembnejše poklicne bolezni – Ocenjevanje tveganja za nastanek poklicnih bolezni – priročnik