Priročnik za delavsko soupravljanje “Volitve sveta delavcev, delavskega zaupnika, delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu” je nastal leta 2014 v okviru projekta “Boljše poklicno zdravje delavcev z usposabljanjem delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu”, ki ga je sofinanciral Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na podlagi javnega razpisa za sofinaciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014.

Priročnik vsebuje nasvete in vzorce dokumentov, ki jih bodo potrebovali sindikalni in delavski zaupniki za organizacijo volitev delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu oziroma svetov delavcev.

Priročnik za delavsko soupravljanje: Volitve sveta delavcev, delavskega zaupnika, delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu, zakaj izvoliti, kako izvoliti, naloge in pristojnosti