Učinkovito soupravljanje. Svet delavcev in sindikat: strokovne in praktične podlage, ČZP Enotnost, 1996, 166  strani