Usposabljanja za varnost in zdravje pri delu za izvoljene delavske predstavnike

 

Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu pripravlja naslednja usposabljanja za izvoljene delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu oziroma predstavnike svetov delavcev (pravne podlage – glejte spodaj):

1. Zakaj in kako izvoliti, naloge in pristojnosti sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu, 1-dneven program

2. Osnovno usposabljanje novoizvoljenih članov svetov delavcev in delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu, 3- dneven program;

3. Nadaljevalno usposabljanje članov svetov delavcev in delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu za učinkovito sodelovanje pri ocenjevanju tveganja, 3 – dneven program

4. Računalniška usposabljanja novoizvoljenih delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu, 1-dneven program

5. Usposabljanje za ocenjevanje tveganja zaradi psihosocialnih obremenitev s tremi verzijami e-orodja OPSA in izračun donosnosti promocije zdravja z e-kalkulatorjem KALDOZ

PRAVNE PODLAGE ZA TA USPOSABLJANJA:

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) mora delodajalec za izvajanje nalog članov sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu zagotavljati ustrezne oblike usposabljanj. To niso usposabljanja za varno delo, ki jih mora delodajalec zagotoviti vsem zaposlenim glede na tveganja na različnih delovnih mestih, predvidena v delodajalčevi listini »izjava o varnosti z oceno tveganja«. ZVZD-1 namreč predvideva posebna usposabljanja za učinkovito izvajanje vloge delavskega zaupnika/sveta delavcev. Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) dodatno določa, da imajo delavski zaupniki za VZD/člani sveta delavcev pravico do 40 plačanih ur na leto za izobraževanja, potrebna za učinkovito delo. Usposabljanja si le-ti izberejo zato sami. Delodajalec jih pri tej izbiri ne sme omejevati!

Bodite učinkoviti v svoji predstavniški vlogi in si izberite katerega izmed zgornjih usposabljanj!

KONTAKT:
Katja Gorišek, svetovalka za varnost in zdravje pri delu

katja.gorisek@sindikat-zsss.si
tel: 051 374 192