E-novica ZSSS 24/2021 (18. 5. 2021): 15. maj 2021 – svetovni dan podnebnih sprememb

Ob 15. maju 2021, svetovnem dnevu podnebnih sprememb ozaveščamo, da se podnebne spremembe v Sloveniji že občutijo (temperatura zraka, vode, upadanje biotske raznovrstnosti, zmanjšanje snežne odeje, padavine). Vsakdo mora za ohranitev podnebja storiti, kar more. Bodimo podnebno odgovorni zase in za zanamce!

Od aprila 2021 je v Državnem zboru RS vladni predlog Podnebne strategije RS do leta 2050. Pojasnjuje, kako naj Slovenija do leta 2050 postane podnebno nevtralna in na podnebne spremembe odporna družba na temeljih trajnostnega razvoja. Stremi k učinkovitosti ravnanja z energijo in naravnimi viri, hkrati pa k ohranjanju visoke stopnje konkurenčnosti nizkoogljičnega krožnega gospodarstva.

Predlog resolucije na tej povezavi
Nacionalni energetski in podnebni načrt NEPN, ki je akcijski načrt do leta 2030 za izvajanje podnebne strategije na tej povezavi
Stališča predsedstva ZSSS “Sindikati in podnebne spremembe – Na mrtvem planetu ni delovnih mest“, 2019, na tej povezavi