E-novica ZSSS št. 22/2019 (29. 4. 2019): Na evropskih volitvah 26. 5. 2019 dajte svoj glas kandidatu/kandidatki, čigar odgovori vas prepričajo, da se zaveda pomena evropske zakonodaje za varnost in zdravje pri delu tudi na slovenskih delovnih mestih!

 

Obveščamo vas, da od 29. 4. 2019 do 19. 5. 2019 poteka spletna anketa nosilcev kandidatnih list 14 slovenskih političnih strank, ki so jih te Državni volilni komisiji prijavile v skladu z Odlokom o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. Anketa je seveda dostopna zgolj kandidatom. V e-novici  21/2019 z dne 26. 4. 2019 s sporočili ZSSS o stanju varnosti in zdravja pri delu ob 28. aprilu 2019, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu, smo namreč med drugim volivce pozvali, naj se udeležijo evropskih volitev 26. 5. 2019 in na njih svoj glas dajo tistemu kandidatu, ki bo v predvolilni kampanji napovedal, da bo, če bo izvoljen, glasoval za dopolnitev naslednje evropske zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu, za katero se zavzemata ZSSS in Evropska konfederacija sindikatov (ETUC):

  1. določitev evropskih zavezujočih mejnih vrednosti poklicne izpostavljenosti za najmanj 50 karcinogenov za odpravo poklicnega raka,
  2. novo direktivo o z delom povezanem stresu, ki bo obvezala vse delodajalce, da načrtujejo njegovo prepoznavanje in preprečevanje ter določijo postopke za njegovo obvladovanje;
  3. novo direktivo za obvladovanje z delom povezanih bolečin v hrbtu, kolenu in sklepih prstov ter drugih mišično-kostnih bolečin,
  4. nove rešitve za preprečevanje z delom povezanih smrtnih prometnih nezgod ter z delom povezanih samomorov.

Da volivcem olajšamo odločanje, smo za nosilne kandidate pripravili kratko spletno anketo, ki jim bo omogočila, da pojasnijo svoja stališča. Odgovore kandidatov bomo sproti objavljali v aktualnih novicah.