E-novica ZSSS št. 1/2023 (16. 1. 2023): Barometer – orodje EU za vizualno predstavitev podatkov varnosti in zdravja pri delu

Za začetek leta 2023 smo vam sklenili predstaviti Barometer, orodje EU za vizualno predstavitev podatkov varnosti in zdravja pri delu v 27 državah Evropske unije. Torej tudi podatkov za Slovenijo. Omogoča primerjavo med državami in z EU poprečjem. Gostuje na spletni strani Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu – EU OSHA in je vseevropski sistem javnega obveščanja o najpomembnejših dejstvih in podatkih o varnosti in zdravju pri delu. Zagotavlja vizualizirane informacije za pomembne kazalnike varnosti in zdravja pri delu na ravni EU in nacionalni ravni, temelji na statistiki, raziskavah in javnih podatkih. Podatke zagotavljajo države EU, EU statistični urad EUROSTAT in EUROFOUND.

Kako deluje? Na začetni strani je treba na prvem spustnem seznamu na orodni vrstici zgoraj desno najprej izbrati jezik, v katerem želite brati na Barometru zbrane podatke. Zagotovljeno je namreč strojno prevajanje v več deset jezikov. Slovenščina je na prvem mestu ponujenega seznama. V nadaljevanju pa je treba na sredini začetne strani na spustnem seznamu izbrati še državo, ki bralca zanima. Slovenci bomo seveda najbrž izbrali Slovenijo. Lahko pa obiščemo tudi podatke za vse ostale EU države.

Podatki, ki jih najdemo na Barometru:

 • o organih in institucijah na ravni EU, zadolženih za varnost in zdravje pri delu;
 • ključne podatke o starajočih se delavcih in delovni sili po državah EU: povprečna starost, stopnja zaposlenosti različnih starostnih skupin, spol.
 • podatke o gospodarstvu in sektorski strukturi EU in njenih držav članic, npr. odstotek velikosti podjetja, zaposlenost po sektorju in informacije o bruto domačem proizvodu; 
 • o organih in postopkih nacionalnega socialnega dialoga,
 • o nacionalnem inšpekcijskem nadzoru in poročila EU odbora višjih inšpektorjev za delo;
 • nacionalne strategije varnosti in zdravja pri delu in njihovo povezavo na EU strategijo;
 • nacionalne zbirke podatkov o varnosti in zdravju pri delu;
 • o ocenah tveganja delovnih mest na ravni delodajalca;
 • o delovnih pogojih (koliko so delavci v posamezni državi izpostavljeni obremenitvam, kakršne so kemične, fizikalne, biološke in psihosocialne obremenitve);
 • o z delom povezanih boleznih (npr. poklicni rak zaradi azbesta in nevarnih kemikalij, srčno-žilne bolezni, rane, kronično-obstruktivna pljučna bolezen, astma, poklicna naglušnost, bolečine v hrbtu in vratu);
 • o nezgodah pri delu in posebej o nezgodah pri delu s smrtnim izidom;
 • o pomembnih vidikih duševnih tveganj, kot so časovni pritisk, slaba komunikacija ali sodelovanje, pomanjkanje vpliva zaposlenih, negotovost zaposlitve, težavne stranke, dolg ali nereden delovni čas in diskriminacija;
 • o izpostavljenosti kemičnim in biološkim snovem, izpostavljenosti hrupu, vibracijam in visokim ali nizkim temperaturam ter o delovnih nalogah, ki vključujejo nošenje, dvigovanje ali delo v utrujajočih ali bolečih položajih;
 • itd.

Kot primer izpostavimo, kako je predstavljeno breme v posamezni državi zaradi posamezne bolezni (npr. breme zaradi z delom povezanih srčno-žilnih bolezni glej na tej povezavi). Breme je predstavljeno s podatki o številu smrtnih primerov in s pomočjo kazalnika DALY, kakor so zapisani v publikaciji Skupna ocena WHO/ILO o bremenu z delom povezanih bolezni in poškodb, 2000-2016: globalno poročilo o spremljanju.

DALY = En DALY pomeni izgubo enega leta polnega zdravja v življenju povprečnega posameznika. Lahko se izračuna, koliko DALY-jev oziroma koliko let polnega zdravja izgubi povprečni posameznik zaradi vsake posamezne bolezni ali zdravstvenega stanja. Sešteje se na primer izgubljena leta zdravega življenja zaradi let z invalidnostjo in prezgodnje umrljivosti, ki jih v povprečju povzroča posamezna bolezen.

Barometer VZD najdete na tej povezavi.

Vabljeni k ogledu!