E-novica ZSSS št. 38/2023 (8. 9. 2023): Čas je za varnejše mejne vrednosti svinca

Kampanja ETUC o svincu

V naši e-novici št. 37/2023 smo vas informirali o novih informativnih listih o karcinogenih na delovnih mestih. Eden od teh je tudi o svincu. V njem izvemo, da je svinec nevaren reprotoksin (škoduje zdravju potomcev izpostavljenih delavcev) in rakotvoren. Po najnovejših ocenah je 1,45 milijona delavcev v EU potencialno izpostavljenih svincu in njegovim anorganskim spojinam. Pri dejavnostih, ki vključujejo svinec in njegove spojine, predstavlja vdihovanje svinčevega prahu in svinčevega dima samo del izpostavljenosti, saj je velik del izpostavljenosti lahko pri slabi higieni posledica vnosa prek rok in ust.

Zdravje delavcev je zato potrebno zaščititi z uzakonitvijo mejnih vrednosti poklicne izpostavljenosti. Po ocenah Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) pa, žal, mejna vrednost EU 0,15 mg/m³ glede na najnovejša znanstvena odkritja premalo ščiti zdravje delavcev in bi jo bilo potrebno zaostriti. Kar 11 držav v EU ima svojo nacionalno mejno vrednost enako kot EU.

Takšna pa je trenutno slovenska mejna vrednost za svinec:

ETUC zato prepričuje odločevalce v EU, naj mejno vrednost EU zaostrijo s peto revizijo Direktive 2004/37/ ES o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu. Med drugim tudi poslance v Evropskem parlamentu.  In iz EU prihaja dobra novica. Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve Evropskega parlamenta se je namreč 7. 9. 2023 zavezal, da bo v okviru pete revizije direktive 2004/37/ES predlagal nove mejne vrednosti EU za svinec:

  • mejna vrednost poklicne izpostavljenosti: znižana z 0,15 mg/m³ na 0,03 mg/m³,
  • mejna vrednost biološke izpostavljenosti: znižana s 70 mikrogramov na 100 mililitrov krvi (70 µg/100ml) na 15 µg/100ml.

Seveda se je postopek spremembe direktive s tem šele začel. Parlament se bo glede svojega predloga moral pogajati tako z Evropsko komisijo kot z Evropskim svetom, toda storjen je prvi korak, pomemben tudi za slovenske delavce. Če se bo namreč zaostrila mejna vrednost EU za svinec, se bo v nadaljevanju morala tudi slovenska.

Prav je, da vas opozorimo, da so člani Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve Evropskega parlamenta tudi trije evropski poslanci iz Slovenije: Romana Tomc je podpredsednica odbora, člana pa sta Irena Joveva in Milan Brglez. Bravo naši!