11/2022 e-novica ZSSS (18. 3. 2022): Četrta dopolnitev direktive EU o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu

 

 

 

16. marca 2022 je bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena Direktiva 2022/431 o četrtih spremembah in dopolnitvah Direktive 2004/37/ES. Odslej zanjo celo velja prenovljeni daljši naslov: „Direktiva 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu (šesta posebna direktiva v skladu s členom 16(1) Direktive Sveta 89/391/EGS)“.

 

 

 

 

Nova direktiva 2022/431 med drugim:

  • razširja področje svoje višje zaščite delavcev na delovnem mestu tudi na snovi, strupene za razmnoževanje (reprotoksine), in tako postaja direktiva o rakotvornih snoveh, mutagenih snoveh in snoveh, strupenih za razmnoževanje (med drugim vpeljuje razlikovanje med reprotoksini z in brez varnega praga poklicne izpostavljenosti);
  • določa nove ali spremenjene mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti na delovnem mestu za akrilonitril, benzen in nikljeve spojine, kar bo izboljšalo zaščito več kot 1 milijona delavcev v Evropski uniji;
  • zahteva več usposabljanja za varno in zdravo delo v zdravstvenih ustanovah;
  • in določa seznam ukrepov, na katere bo Evropska komisija v prihodnjih letih pozorna, vključno z akcijskim načrtom za določitev novih ali spremembo mejnih vrednosti poklicne izpostavljenosti za dodatnih 25 nevarnih snovi na delovnih mestih.

Redni bralci e-novic ZSSS za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu ste prepoznali, da gre za predloge sprememb, za katere smo po letu 2015 v Evropski konfederaciji sindikatov (ETUC) in v ZSSS vodili kampanji STOP poklicnemu raku in za zagotovitev višje zaščite pred reprotoksini. Gre torej za velik uspeh evropskega sindikalnega gibanja!

Evropska komisija se preko Sekretariata ACSH zato ob objavi nove direktive za dragocen prispevek pri varovanju zdravja evropskih delavcev posebej zahvaljuje svojemu tripartitnemu Svetovalnemu odboru za varnost in zdravje pri delu (ACSH) in zlasti njegovi Delovni skupini za kemikalije. Opozarja, da je na ravni EU prav socialni dialog temelj zakonodaje o varnosti in zdravju pri delu.  Slovenske delavce je v ACSH v preteklem mandatu zastopala Lučka Böhm, izvršna sekretarka ZSSS, strokovna služba ZSSS pa je v Sloveniji izvajala kampanjo STOP poklicnemu raku.

Četrte spremembe in dopolnitve direktive 2004/37/ES najdete na tej povezavi

Čistopis direktive 2004/37/ES (še brez tokratne četrte prenove) na tej povezavi

Zahvala sekretariata ACSH (v angleščini) ob četrti prenovi direktive na tej povezavi


Dodatno:

4/2024 e-novica ZSSS (18. 1. 2024): V javni obravnavi dva predloga pravilnikov o kemični varnosti