E-novica ZSSS št. 24/2023: Delovanje Inšpektorata RS za delo v 2022

Luka Lukić, vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja za delo

* Inšpektorat RS za delo (IRSD) je 5. 6. 2023 javnosti na kratko predstavil svoje ključne dosežke v zadnjem letu dni.

  • Luka Lukić, novi vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja, je prinesel svež veter in nov zagon v delo inšpektorata. Z njegovim vodenjem so okrepili vizijo in cilje ter se še bolj osredotočili na učinkovit pregon nezakonitega izkoriščanja delavk in delavcev;
  • kadrovske okrepitve IRSD (vlada odobrila 20 novih zaposlitev);
  • Okrepili so eksterno komunikacijo, predvsem z namenom ozaveščanja javnosti o pravicah in dolžnostih na področju delovnih razmerij ter o primerih hujših kršitev zakonodaje, ki jih obravnavajo. Rezultat tega je bila povečana medijska odmevnost primerov, kot so Stominus in Pertas (podjetjem so izdali za 77.500 evrov glob), Moda Mi&Lan (podjetju so izrekli globe v vrednosti 10.000 evrov), Melamin (glej npr.: Nesreči v Melaminu, ki je vzela sedem življenj, bi se lahko izognili, izjava glavnega inšpektorja za delo, marec 2023), Selea, Amonte, Marinblu, Aktiva čiščenje, Cutting Edge …;
  • V letu 2022 so opravili 15.698 inšpekcijskih pregledov, ugotovili 14.351 kršitev in na podlagi tega izdali 7051 upravnih in prekrškovnih ukrepov ter podali 33 naznanil storitve kaznivega dejanja oziroma kazenskih ovadb. Izrečenih je bilo za 2.751.981,11 evrov glob;
  • podali so ključne predloge za izboljšanje zakonodajnega okvira in izvajanja inšpekcijskih postopkov;
  • v letu 2022 so dosegli pomembne rezultate in napredke ter postavili trdne temelje za delo v prihodnosti. Zavezani so k nadaljnjemu izboljševanju delovanja, zaščiti pravic delavk in delavcev ter zagotavljanju spoštovanja delovne zakonodaje.

Celotno poročilo IRSD na tej povezavi