E-novica ZSSS št. 60/2022 (2. 12. 2022): Dopolnitev evropskega seznama poklicnih bolezni

Obveščamo vas, da je Evropska komisija 30. 11. 2022 v Uradnem listu Evropske unije objavila PRIPOROČILO KOMISIJE (EU) 2022/2337 z dne 28. novembra 2022 o evropskem seznamu poklicnih bolezni.

Komisija je pri tem upoštevala mnenje tripartitnega Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu (ACSH), v katerem slovenske delavce zastopa predstavnica ZSSS Lučka Böhm. Svetovalni odbor je 18. maja 2022 priporočil vključitev COVID-19 v Prilogo I k Priporočilu 2003/670/ES z novim vnosom št. 408 v zvezi s COVID-19, ki ga povzroči delo na področju preprečevanja bolezni, v zdravstvu in socialnem varstvu ter pri pomoči doma ali v pandemičnih razmerah v sektorjih, v katerih pride do izbruha pri dejavnostih, pri katerih je bilo dokazano tveganje okužbe.

Države članice so pozvane, naj Komisijo najpozneje do 31. decembra 2023 obvestijo o ukrepih, sprejetih ali predvidenih v odziv na nov vnos v tem priporočilu, tj. vnos št. 408. Države članice so pozvane, naj Komisijo obvestijo, kadar koli se sprejmejo novi ukrepi v zvezi z izvajanjem tega priporočila.

Poziv velja tudi Sloveniji, ki je ena redkih držav v EU, ki COVID-19 šteje za poškodbo pri delu namesto za poklicno bolezen.

Glej o tem tudi e-novice ZSSS iz let 2020 in 2022:

18/2020: COVID-19 naj bo v primeru okužbe na delovnem mestu poklicna bolezen
22/2020: COVID-19 kot poškodba pri delu
23/2022: Priporočilo Evropske komisije: COVID-19 naj bo poklicna bolezen