E-novica ZSSS 23/2021 (12. 5. 2021): EU OSHA o antigenskih testih COVID-19 na delovnih mestih

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU OSHA) je pravkar v angleščini objavila poročilo z naslovom Premisleki o uporabi hitrega antigenskega (samo-)testiranja za zaznavanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 v poklicnem okolju. Testi so namreč delodajalcem na voljo v 19 evropskih državah – med njimi je tudi Slovenija. Praviloma je njihova uporaba za delavce prostovoljna v vseh teh državah – izjemoma npr. v zdravstvu brez negativnega testa zaposleni ne smejo imeti stikov s pacienti.

Poročilo obravnava dejavnike, povezane z uvajanjem hitrih antigenskih testov na delovnih mestih, in ugotavlja, da lahko testiranje pripomore k zmanjšanju širjenja virusa v zaprtih delovnih prostorih z visokim tveganjem. Vendar je v njem tudi poudarjeno, da bi se moralo testiranje uporabljati kot dopolnitev, in ne kot nadomestitev, drugih ukrepov na področju varnosti in zdravja za preprečevanje širjenja virusa. Pri oblikovanju strategije testiranja na delovnih mestih je bil izpostavljen tudi pomen vključevanja različnih organov, delavcev, zaposlenih in služb medicine dela. Ključno za zagotavljanje zaščite za vse je dobro sodelovanje med različnimi akterji na področju varnosti in zdravja pri delu ter javnega zdravstva.

EU OSHA je pripravila tudi infografiko v angleščini s temi nasveti o primerni uporabi testov v delovnem okolju:

  • Uporabljaj antigenske teste za hitro ugotovitev visoko kužnih posameznikov!
  • Razvij jasno strategijo in načrt testiranja, prilagojen delovnim mestom!
  • Antigenske teste uporabljaj zgolj kot dopolnilo drugim preventivnim ukrepom na delovnem mestu!
  • Upoštevaj pravila javnega zdravja in predpise za varnost in zdravje pri delu!
  • Posvetuj se z delavci, izvajalcem medicine dela in socialnimi partnerji!

Več nasvetov EU OSHA za zaustavitev pandemije v slovenščini na tej povezavi
Letak v angleščini o antigenskih testih na delovnih mestih na tej povezavi
Poročilo v angleščini na tej povezavi