E-novica ZSSS št. 5/2019 ( 29. 1. 2019): “Odpravite poklicnega raka”: Priprava predlogov evropskih mejnih vrednosti poklicne izpostavljenosti po novem v domeni ECHA

 

Opozoriti vas želimo na novico »Varovanje delavcev pred izpostavljenostjo nevarnim kemikalijam«, ki nam jo je 22. 1. 2019 posredovalo Ministrstvo za zdravje, v okviru katerega deluje tudi Urad RS za kemikalije. Sporočajo nam, da je Evropska agencija za kemikalije (ECHA) 21. januarja 2019 podpisala sporazum z Evropsko komisijo, v katerem se je zavezala, da bo redno pripravljala priporočila mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost. Gre za mejne vrednosti, ki varujejo delavce pred tveganji zaradi izpostavljenosti nevarnim kemikalijam. V skladu s sporazumom bo Evropska agencija za kemikalije od leta 2020 dalje letno priporočila štiri ali pet mejnih vrednosti.

V Republiki Sloveniji je za delovna področja, ki jih izvaja Evropska agencija za kemikalije, pristojen Urad RS za kemikalije, ki s svojimi predstavniki aktivno deluje v njenih strokovnih in znanstvenih telesih in postopkih odločanja v zvezi z urejanjem kemikalij in kemijskih tveganj za zdravje ljudi in okolje. Razširitev delovanja Evropske agencije za kemikalije tako pomeni tudi širitev delovnih področij Urada RS za kemikalije, ki s tem prevzema pomembnejšo vlogo na področju varovanja delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem tudi v Republiki Sloveniji. Z novimi nalogami postaja Urad RS za kemikalije pomembnejši partner Ministrstva za delo. V skladu z utečeno prakso bo Urad RS za kemikalije tudi na tem področju vzpostavil medresorsko in medsektorsko sodelovanje in ga tesneje povezal z njegovimi drugimi nalogami in procesi na področju kemikalij. S tem bo še bolj povezal različne deležnike in obsežno, a razdrobljeno znanje.

Sporazum med Evropsko komisijo in ECHA je brez dvoma eden od rezultatov javne kampanje »Odpravite poklicnega raka« in socialnega dialoga, ki smo ga Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) kot njena članica intenzivno izvajali od leta 2015 dalje. Od Evropske komisije smo zahtevali, da je treba do leta 2020 dopolniti prilogo Direktive 2004/37/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu tako, da bo določila obvezujoče evropske mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti za najmanj 50 najpogostejših karcinogenov na evropskih delovnih mestih. Kampanja »Odpravite poklicnega raka« je bila uspešna, saj je Evropska komisija dejansko pripravila predloge za več sklopov novih evropskih mejnih vrednosti, ki so v različnih fazah sprejemanja v Evropskem parlamentu in Svetu. Seveda pa nikakor še ni bilo doseženo število 50.

Ker se zaradi letošnjih evropskih volitev izteka tudi mandat tokratne sestave Evropske komisije, je dobra novica, da je ta s sporazumom z ECHA poskrbela, da bo odslej vsako leto določenih štiri do pet novih mejnih vrednosti. Njihovo učinkovito izvajanje bo preprečilo poklicnega raka in rešenih bo na tisoče delavskih življenj. Tudi v Sloveniji! Sindikalna kampanja in socialni dialog sta torej prinesla tako želene rezultate!

Celotna vsebina novice »Varovanje delavcev pred izpostavljenostjo nevarnim kemikalijam« na tej povezavi.
Več o sindikalni kampanji »Odpravite poklicnega raka« pa na tej povezavi.