E-novice ZSSS št. 3/2023: Evropska komisija zbira predloge za boljše duševno zdravje na delovnem mestu

Obveščamo vas, da do 15. 2. 2023 poteka zbiranje pobud za celovit pristop EU do duševnega zdravja. Tudi vi kot državljan/ka EU lahko na tej povezavi v slovenščini sporočite svojo pobudo, kako naj bo ta pristop res celovit. Vaš prispevek bo Evropska komisija upoštevala pri nadaljnjem razvoju pobude.

Septembra 2022 je namreč predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen med nagovorom o stanju Evropske unije 2022 napovedala pobudo o celovitem pristopu k duševnemu zdravju, ki je vključena v delovni program Komisije za leto 2023. V ta namen sedaj poteka zbiranje dokazov za celovit pristop k duševnemu zdravju.

Seveda se ta pobuda nanaša na vse vrste duševnega zdravja, vendar k temu sodi tudi duševno zdravje na delovnem mestu. Tako namreč med drugim piše v pozivu Evropske komisije k zbiranju predlogov: Psihosocialna tveganja in stres, povezan z delom, močno vplivajo na posameznice in  posameznike, organizacije in nacionalna gospodarstva. Približno polovica evropskih delavcev in delavk meni, da je stres na njihovem delovnem mestu pogost, prispeva pa k približno polovici vseh izgubljenih delovnih dni. Komisija je zato leta 2021 sprejela sporočilo o strateškem okviru EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2021–2027, v katerem potrjuje pomen obravnavanja psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, tudi ob upoštevanju digitalnega prehoda in napoveduje številne ukrepe. To sporočilo bo tudi odgovor na zavezo v zvezi z nezakonodajno pobudo na ravni EU o duševnem zdravju na delovnem mestu v sodelovanju z državami članicami in socialnimi partnerji.”

Do pobude na portalu Have your Say (Povejte svoje mnenje) na tej povezavi

POZOR! Za lažje delo ne pozabite na spustnem seznamu jezikov v zgornji opravilni vrstici izbrati slovenščine!

Vabljeni k ogledu!