E-novica ZSSS št. 9/2024 (12. 2. 2024): Evropska raziskava o delovnih razmerah (EWCS) 2024

Obveščamo vas, da se je danes, 12. 2. 2024 v Sloveniji začelo anketiranje v okviru Evropske raziskave delovnih pogojev (EWCS, 2024), ki bo zajelo naključno izbranih 1.300 slovenskih zaposlenih in samozaposlenih.

EWCS je raziskava, ki jo od leta 1990 dalje vsakih pet let izvede Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound).

Več o EWCS v slovenščini na tej povezavi

Gre za pomembno raziskavo, s katero si Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev (Eurofound) prizadeva zajeti celovito sliko delovnih pogojev v 35 evropskih državah. Vprašanja se nanašajo na zaposlitveni status, trajanje in organizacijo delovnega časa, organizacijo dela, izobraževanje in usposabljanje, fizikalne in psihosocialne dejavnike tveganja, varnost in zdravje pri delu, ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, sodelovanje delavcev pri upravljanju, dohodke in finančno varnost, zdravje in dobro počutje.

Evropska raziskava delovnih pogojev (EWCS, 2024) je izjemnega pomena tudi za Slovenijo, saj na nacionalni ravni nimamo podobne raziskave. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je zato naročilo in plačalo povečanje vzorca, na katerem se bo izvajalo anketiranje za potrebe evropske raziskave, da bi tako oblikovalcem politik, raziskovalcem in socialnim partnerjem zagotovilo bolj kvalitetne podatke. Ker se tekom let povsod, tudi v Sloveniji, stopnja odgovorov zmanjšuje, je Eurofound zaprosil ministrstvo, če bi lahko javnost obvestili o pomembnosti sodelovanja v anketiranju, da bi na ta način prispevali k solidnemu odzivu naključnih anketirancev. Na portalu Varnost in zdravje pri delu je objavljena kratka informacija, o tej pomembni raziskavi.

Tudi v ZSSS menimo, da bo prav, da se odzovete in v anketi sodelujete, če boste eden od naključno izbranih Slovencev. EWCS je namreč res pomemben vir statistike na področju varnosti in zdravja pri delu!