E-novica ZSSS št. 54 (5. 11. 2019): Evropsko javno posvetovanje o mejnih vrednostih za svinec in diizocianate

 

V naši e-novici št. 5/2019 z dne 29. 1. 2019 smo vas obvestili, da bo odslej Evropska agencija za kemikalije (ECHA) pripravljala predloge novih evropskih mejnih vrednosti poklicne izpostavljenosti za nevarne kemikalije, ki so najučinkovitejša zaščita zdravja delavcev, ki delajo z njimi. Tokrat vas želimo informirati, kako je novi postopek oblikovanja evropskih zavezujočih ali indikativnih mejnih vrednosti opisala ECHA na svoji spletni strani (v angleščini). Do 24 mesecev preteče od trenutka, ko generalni direktorat EU za zaposlovanje pri ECHA naroči znanstveno poročilo, do objave mejne vrednosti v uradnem listu EU. Večina tega časa je namenjena zbiranju znanstvenih izsledkov o učinkih na zdravje te nevarni snovi, pripravi osnutka znanstvenega poročila ter javnemu posvetovanju o njem. Na podlagi znanstvenega poročila nato ECHA pripravi dokončen predlog mejne vrednosti, o katerem mnenje nato pripravi ACSH. To je tripartitni posvetovalni odbor za varnost in zdravje pri delu v Luksemburgu, v katerem so tudi trije predstavniki Slovenije. Slovenske delavce v njem zastopa predstavnica Strokovne službe ZSSS za varnost in zdravje pri delu. Nato generalni direktorat za zaposlovanje pripravi osnutek predpisa, ki pa ga mora potrditi še zbor vseh evropskih komisarjev. Indikativne mejne vrednosti po direktivi 98/24/ES sprejme kar Evropska komisija, zavezujoče po direktivi 2004/37/ES pa na predlog Evropske komisije v soglasju sprejmeta evropski svet in parlament.

Tokrat vas obveščamo tudi, da je Evropska komisija zahtevala od ECHA, da z namenom določitve novih mejnih vrednosti ovrednoti dve skupini nevarnih snovi: svinec in njegove zmesi ter diizocianate. ECHA  je že pripravila znanstveni poročili in ju dala v javno posvetovanje, ki bo potekalo 60 dni, od 17. 10. 2019 do 16. 12. 2019 ob 23.59.

Diizocianati so družina kemičnih gradnikov, ki se jih uporablja pri izdelavi poliuretanov. Delavcem, ki delajo z njimi, lahko povzročijo poklicno astmo in kožne ekceme. Več o poklicnih boleznih, ki jih povzroča svinec in njegove zmesi, pa najdete v publikaciji ZSSS “Izbrane/pomembnejše poklicne bolezni”, str. 23 na tej povezavi.

Znanstveni poročili ECHA, ki sta v procesu posvetovanja, in mesto, kjer lahko oddate svoj komentar nanju, najdete:

  1. o svincu in njegovih zmeseh na tej povezavi,
  2. o diizocianatih na tej povezavi.

Obe skupini snovi na veliko uporabljamo tudi v Sloveniji. Vsi, ki se nanju spoznate, vabljeni h komentiranju! Zelo hitro po sprejetju bodo namreč evropske mejne vrednosti razglašene tudi kot slovenske mejne vrednosti.