E-novica ZSSS št. 21/2023 (23. 5. 2023): Evropsko leto veščin 9. maj 2023 – 9. maj 2024

Evropska komisija je na dan Evrope, 9. maja 2023, razglasila evropsko leto veščin. Cilj leta, ki bo trajalo do 9. maja 2024, je ozaveščati o pomenu znanj in veščin za zaposlovanje, konkurenčnost in rast.

Delavci s potrebnimi znanji in veščinami prispevajo k trajnostni rasti, spodbujajo inovacije in izboljšujejo konkurenčnost podjetij. Usposobljeni delavci imajo boljše zaposlitvene možnosti in širše možnosti za polno vključenost v družbo. To je ključnega pomena, da so gospodarsko okrevanje ter zeleni in digitalni prehodi socialno pravični in pošteni.

Evropsko leto postavlja veščine v središče pozornosti. To leto je namenjeno pomoči ljudem pri pridobivanju ustreznih znanj in veščin za kakovostna delovna mesta ter pomoči podjetjem, zlasti malim in srednje velikim, pri odpravljanju pomanjkanja znanj in veščin v EU.

Kako? S predstavitvijo priložnosti in dejavnosti za razvoj veščin po vsej Evropi, s spodbujanjem lažjega čezmejnega priznavanja kvalifikacij, z združevanjem organizacij in ljudi, da si izmenjajo izkušnje in spoznanja, ter z opredelitvijo, kako lahko pomagajo pobude EU in možnosti financiranja.

Dogodki in kampanje za ozaveščanje bodo potekali po vsej EU. Naj vas navdihnejo, vključite se in pridobite znanje!

Prispevka Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu EU OSHA k evropskemu letu veščin bosta npr. projekt OSH Vet za spodbujanje varnosti in zdravja pri delu med učitelji in študenti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, ter naslednja kampanja agencije EU-OSHA za obdobje 2023–2025 „Varno in zdravo delo v digitalni dobi“. Začela se bo v drugi polovici leta 2023. Delavce bo opremila z ustreznimi znanji in veščinami za digitalno preobrazbo dela.

Več o evropskem letu veščin ter dogodkih in dejavnostih, v angleščini

Glej tudi: 33/2022 e-novica ZSSS (1. 7. 2022): Okvirni sporazum evropskih socialnih partnerjev o digitalizaciji