E-novica ZSSS št. 27/2022 (12. 6. 2022): ILO konvencija 2022: Pravica do zdravega in varnega delovnega okolja je temeljna

Delavci v vseh državah sveta bodo imeli neposredne koristi od 10. 6. 2022 sprejete odločitve letošnjega zasedanja konference Mednarodne organizacije dela (ILO), da bosta zdravje in varnost pri delu odslej  priznana kot peto temeljno načelo in pravica pri delu. Po četrt stoletja je to prva razširitev temeljnih človekovih pravic delavcev. Je rezultat triletne kampanje sindikatov, strokovnjakov ter zdravnikov in družin žrtev.

 

Pravica do zdravega in varnega delovnega okolja je torej dodana štirim temeljnim načelom in pravicam, ki jih je leta 1998 s konvencijo določila ILO in ki jih morajo države članice ILO spoštovati ne glede na to, ali so ratificirale zadevne “temeljne” konvencije:

1. Svoboda združevanja in učinkovito priznavanje pravice do kolektivnih pogajanj.
2. Odprava prisilnega ali obveznega dela.
3. Odprava dela otrok.
4. Odprava diskriminacije na področju zaposlovanja in poklica.

5. Pravica do zdravega in varnega delovnega okolja (od 10. 6. 2022 dalje).

Konferenca ILO, ki združuje sindikate, predstavnike delodajalcev in vlade držav članic ILO, pa je 10. 6. 2022 dodatno uvrstila Konvencijo ILO št. 155 o zdravju in varnosti pri delu ter Konvencijo št. 187 o spodbujanju zdravja in varnosti med “temeljne konvencije”, ki ju morajo obvezno spoštovati vse države članice ILO. To je pomembno tudi zato, ker so temeljne konvencije  pogosto vključene v trgovinske sporazume, mednarodna pravila financiranja in globalne standarde za dobavne verige.

Po svetu namreč zaradi poklicnih vzrokov letno umre več kot 3 milijone delavcev, na desetine milijonov pa jih utrpi poškodbe pri delu ali poklicno bolezen. Generalni sekretar ITUC Sharan Burrow je ob tej zgodovinski zmagi izjavil: “Nihče ne bi smel umreti samo zato, ker je prisiljen izbirati med svojim zdravjem in možnostjo, da se preživlja z delom. Delavci in sindikati po vsem svetu vsako leto 28. aprila obeležujemo mednarodni dan spomina na delavce v znak žalovanja za umrlimi pri delu in boja za žive. Zdaj moramo proslaviti to zmago in se lotiti uresničevanja teh pravic.

Glej sporočila ZSSS ob 28. aprilu, mednarodnem delavskem spominskem dnevu na tej povezavi

 

Prihodnjič: Predstavnik slovenskih sindikatov na konferenci ILO 2022 bo poročal, kako je glasovala Slovenija in kaj je bilo potrebo storiti za tak rezultat glasovanja. Glej novico št. 28/2022!

 

V angleščini gradivo “Vključitev varnega in zdravega delovnega okolja v ILO temeljna načela in pravice iz dela”, 110. zasedanje Mednarodne konference dela, 2022, na tej povezavi

________________________________________________________

Dodatno:

54/2022 e-novica ZSSS (24. 10. 2022): Rdeči karton državam v EU, ki niso ratificirale konvencij ILO št. 155 in 187