E-novica ZSSS št. 15/2023 (19. 4. 2023): ILO ob 28. aprilu 2023 sporoča: “Varno in zdravo delovno okolje je temeljna pravica!”

Bliža se 28. april 2023, svetovni dan varnosti in zdravja pri delu, ki ga bomo v naših e-novicah tradicionalno obeležili s sporočili ILO, ETUC in ZSSS. Najprej s sporočili ILO!

Mednarodna organizacija dela (ILO), v katero je vključno s Slovenijo prostovoljno včlanjenih 187 držav,  ob 28. aprilu 2023, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu, sporoča: “Varno in zdravo delovno okolje je temeljna pravica!”

 

 

 

 

 

 

 

Letak ILO ob 28. aprilu 2023: Varno in zdravo delovno okolje je temeljna pravica!

 

Kot smo vam poročali v naši e-novici št. 27/2022, je 10. 6. 2022 konferenca Mednarodne organizacije dela (ILO) dopolnila svojo leta 1998 sprejeto Deklaracijo o temeljnih načelih in pravicah iz dela s peto temeljno pravico do varnega in zdravega okolja. Deklaracija vse države članice ILO namreč zavezuje k uresničevanju teh petih temeljnih načel in pravic pri delu:

1- svoboda združevanja in učinkovito priznavanje pravice do kolektivnih pogajanj,
2- odprava vseh oblik prisilnega ali obveznega dela,
3- učinkovita odprava dela otrok,
4- odprava diskriminacije na področju zaposlovanja in poklica,
5- pravica do zdravega in varnega delovnega okolja.

Konferenca ILO pa je hkrati med temeljne konvencije uvrstila tudi dve dodatni konvenciji: Konvencijo ILO št. 155 o zdravju in varnosti pri delu ter Konvencijo št. 187 o spodbujanju zdravja in varnosti. Temeljne konvencije, od lanske dopolnitve jih je enajst, morajo, ne glede na to ali so jih ali jih niso ratificirale, obvezno spoštovati vse države članice ILO in so praviloma vključene v trgovinske sporazume, mednarodna pravila financiranja in globalne standarde za dobavne verige.

POJASNILO: Ratifikacija konvencije ILO zavezuje državo k njenemu prenosu v nacionalno zakonodajo.

Ob letošnjem svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu je ILO z namenom, da svetovno javnost opozori na te dopolnitve, pripravila publikacijo Varno in zdravo delovno okolje je temeljna pravica, v kateri predstavlja tudi vse veljavne ILO standarde na področju varnosti in zdravja pri delu.

Guy Rider, takratni generalni direktor ILO, je junija 2022 ob sprejemu teh zgodovinskih odločitev izjavil: “Skupaj smo se zavezali, da bomo poskrbeli za varno in zdravo delo za vse. Kako spoštujemo to zavezo, bomo merili s preprečenimi nezgodami in boleznimi ter posledično z rešenimi življenji. Kaj bi lahko bilo pomembnejše od tega?”

 

Ratificirane ILO konvencije na področju varnosti in zdravja pri delu, v slovenščini

Spletna stran ILO ob 28. aprilu 2023, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu, v angleščini

Plakat ILO ob 28. aprilu 2023, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu: “Varno in zdravo delovno okolje je temeljna pravica!”, v angleščini

Varno in zdravo delovno okolje je temeljno načelo in pravica pri delu, publikacija ILO ob 28. aprilu 2023, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu, v angleščini

Deklaracija o temeljnih načelih in pravicah iz dela iz leta 1998 in 2022 (besedilo v angleščini, in neuradni prevod ključnega dela).

Mednarodni standardi dela ILO o varnosti in zdravju pri delu, v angleščini

Vse ILO konvencije, ki jih je ratificirala Slovenija, v angleščini