E-novica št. 15/2022 (14. 4. 2022): ILO začela postopek ugotavljanja kršitve konvencije št. 155

Sporočamo vam, da je Mednarodna organizacija dela (ILO) na pobudo ZSSS začela postopek ugotavljanja morebitnih kršitev ratificirane Konvencije št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju!

Kot smo vas obvestili v naši e-novici št. 63/2021 je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) 17. 11. 2021 vložila prijavo na ILO, ker Republika Slovenija krši 11. člen, leta 1992 ratificirane Konvencije št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju.

Odločitev za prijavo je Predsedstvo ZSSS sprejelo na podlagi dejstva, da Republika Slovenija vse od ratifikacije konvencije v letu 1992 v nasprotju z njenim 11. členom nima v praksi delujočega predpisa za določitev in uporabo postopka za prijavljanje oziroma verifikacijo poklicnih bolezni. Edina izjema so azbestne poklicne bolezni. Ker zato poklicno oboleli delavci ne morejo uveljaviti svojih pravic iz invalidskega in zdravstvenega zavarovanja, so kršene njihove z zakoni jamčene pravice iz dela, prevencija poklicnih bolezni pa je neučinkovita in nesistemska.

Prijavo ZSSS je Administrativni svet ILO obravnaval 25. 3. 2022 in ugotovil, da izpolnjuje vse potrebne zahteve za začetek postopka, ter imenoval tristranski preiskovalni odbor, zadolžen za njeno obravnavo. O začetku postopka je ILO že obvestil tudi Vlado Republike Slovenije.

Postopek obravnav prijav kršitev ratificiranih konvencij ILO predvideva možnost predhodnega spravnega postopka na nacionalni ravni. ZSSS je že v prijavi pristala na možnost spravnega postopka,  vendar izključno v zvezi z določitvijo datuma sprejema Pravilnika o poklicnih boleznih. Če bo Vlada Republike Slovenije sodelovanje v spravnem postopku zavrnila, pa jo je ILO pozvala, naj najkasneje do 4. junija 2022 pripravi svoj odgovor na prijavo ZSSS.

Preiskovalni odbor ILO bo v skladu z Ustavo ILO v nadaljevanju pripravil priporočila v zvezi s prijavljeno  kršitvijo konvencije ILO št. 155. V primeru, da Vlada Republike Slovenije najkasneje v treh mesecih priporočil Preiskovalnega odbora ILO ne bo sprejela, bo generalni direktor ILO prijavo kršitve ratificirane konvencije, če bo ta v postopku potrjena, posredoval na Meddržavno sodišče v Haagu.

Lučka Böhm, izvršna sekretarka ZSSS za varnost in zdravje pri delu: »Predsedstvo ZSSS se je odločilo prijaviti kršitev ratificirane konvencije št. 155 na ILO, ker 30 let pozivov ministrom za zdravje in za delo, naj sprejmejo Pravilnik o poklicnih bolezni,  ni imelo učinka. Pričakujemo namreč, da bo Vlada Republike Slovenije na podlagi priporočil ILO in z njimi povezanih mednarodnih obveznosti države končno pripravilo predpis s sistemskimi rešitvami za ugotavljanje in verifikacijo vseh poklicnih bolezni!«

O nadaljevanju postopka na ILO vas bomo sproti obveščali.

Obvestilo ILO, da je bila prijava ZSSS uspešna (v angleščini) na tej povezavi

Prevod odločitve Administrativnega sveta ILO na spletni strani ILO na tej povezavi

Odločitev ILO na spletni strani ILO (v angleščini) na tej povezavi

_________________________________________________

Dodatno:

2/2023 e-novica ZSSS (18. 1. 2023): Pritožbeni postopek ZSSS na ILO se bliža koncu

MDDSZ 10. 1. 2023 zaproša ILO za podaljšanje roka za spravljanje med ZSSS kot prijaviteljem kršitve in Vlado RS kot kršiteljico:

_________________________________________________

Dodatno:

9/2023 e-novica ZSSS (27. 2. 20023): Pravilnik o poklicnih boleznih objavljen v Uradnem listu RS

63/2022 e-novica ZSSS (22. 12. 2022): Poročilo o delu v 2022 in srečno 2023!

Vabilo MDDSZ na pogovor 7. 11. 2022 o aktivnostih MDDSZ in MZ, na tej povezavi

Obvestilo ILO 8. 7. 2022, da se je postopek ugotavljanja kršitve začasno ustavil, ker je Vlada RS sprejela postopek poravnave z ZSSS, na tej povezavi