E-novica ZSSS 5/2021 (26. 1. 2021): Javna obravnava novega Zakona o varstvu okolja do 11. 2. 2021

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje podaljšalo obravnavo osnutka novega Zakona o varstvu okolja do 11. 2. 2021, da bi zainteresiranim javnostim omogočilo dovolj časa za pripravo pripomb in s tem kakovostne rešitve.

Osnutek ostaja sistemsko in konceptualno enak veljavnemu zakonu. Ohranjajo se nekatere rešitve, ki so se pokazale kot dobre, z novimi pa se urejajo npr. temeljna pravila ravnanja z odpadki, pogoji ter merila za prenehanje statusa odpadka in ureditev sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti. Bolj jasna in pregledna je tudi ureditev ključnih upravnih postopkov, in sicer predhodnega postopka, postopka presoje vplivov na okolje, postopkov izdaje okoljevarstvenih dovoljenj, postopka ugotavljanja neposredne nevarnosti za okoljsko škodo in postopka ugotavljanja okoljske škode. Na podlagi dosedanje prakse je v tem okviru urejena tudi pravica javnosti do sodelovanja ter pravno varstvo te pravice.

Povezava do osnutka zakona v javni obravnavi na tej povezavi

Glej tudi stališča predsedstva ZSSS Sindikati in podnebne spremembe – Na mrtvem planetu ni delovnih mest